Summary diversiteit

-
343 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - diversiteit

 • 1 beukeboom 2-6 deel 1

 • wat is evolutie?
  eenv erandering over tijd in de genen compositie van een populatie
 • wat is adaptatie?

  de mogelijkheid van een organisme om te overleven en te reproduceren in een speciale omgeving
 • wat is natuurlijke selectie?

  individuen met bepaalde heritable traits hebben meer na komelingen dan andere
 • darwins theorie
  genetische variatie
  natuurlijke selectie
  adaptatie
  evolutie
 • waardoor kan evolutie ontstaan?
  mutatie- enige proces dat nieuwe variatie geeft
  gene flow- tussen populaties
  niet willekeurig paren
  genetische drift - toeval
  selectie
 • wat is gevolg van niet willekeurig paren?

  meer homozygoten verandering in alelfrequenties
 • welke historishce periodes kwa evolutie zijn er?
  eidoV = “form” or “idea” (Plato)

  Darwin (1859): The Origin of Species

  silence


  Modern Synthesis 1920


  “Nothing in biology makes sense except

  in the light of evolution (Dobzhansky)” 1950

 • wat is lamark zijn idee?
  kleine beestjes onstaan uit het niets in hun leven doen ze eigenschappen op die geven ze oodr naar de volgende generatie
 • wat is Paleontologie?
  het bestuderen van fosielen
 • wat is catastrophism?
  evolutie vind sprongsgewijs plaats
 • wat is gradualisme?
  evolutie vind plaat door kleine stapjes
 • wat is uniformitarianisme?
  dezelfde geologische processen treden op vandaag als
  in het verleden
 • even leuk

 • wat is kunstmatige selectie?

  fokken van individuen met gewenste eigenschappen door mensen
 • wat is kunstmatige selectie?

  fokken van individuen met gewenste eigenschappen door mensen
 • 2 beukeboom 3-6 deel1

 • wat lijdt uiteindelijk naar evolutie volgens darwin?
  enorme reproductive output+ beperkte omgeving--> eliminatie (strugle for life
  ......+genetische variatie-->survivel of the fittest
  .....+verandering in omgeving-->evolutie!
 • wat zijn belangrijke eigenschappen over natuurlijke selectie?
  kan een soort van nieuwe toekomstige uitdagingen niet Aquip
  heeft geen doel of doel niet zelfs het voortbestaan ​​van de soort
  zuiver mechanisch is niet moreel of immoreel
  heeft geen richting streeft niet naar meer complexiteit
 • wat is Blending inheritance?
  het samen mengen van beide ouders
 • wat is Particulate inheritance?
  eigenschappen worden overgeerfd in afzonderlijke pakketjes
 • welke voorwaarden moet er optreden voor natuurlijke selectie?
  Correlatie tussen de variatie in eigenschap en reproductief succes

  Genetische basis voor variatie

  Variatie in reproductief succes
 • wat is homologie?
  identiteit van een eigenschap in twee of meer soorten door afstamming
  van een gemeenschappelijke voorouder
 • morphological homologies

 • wat is molecular homologies?

  alle soorten delen dezelfde genetische code maar DNA-sequenties veranderen in de tijd
 • wat zijn rudimentaire organen?
  dat zijn dingen die neit meer worden gebruikt en langzameraaan steeds verder weg geevolueert worden
 • wat is biogeography?
  studie van geografische distributie van organismen en de onderliggende oorzaken
  - geologische
  - biologische
 • wat is convergentie evolutie?
  op verschillende plaatsen zelfde manier van evolueren is gebeurt waardoor ze de zelfde richting op gingen maar wel verschillende oorsprong
 • wat zijn endemische soorten?
  deze soorten kun je op heel kleine plaaten vinden(voor geisoleerde gebieden)
 • wat is soortvorming?
  het ontstaan van nieuwe soorten
 • welke maniern zijn er van soortvorming?

  soort verander in andere soort
  soort spluts zich op in twee soorten
 • wat is macro-evolutie en wat microevolutie?

  Macro-evolutie = processen op grote schaal; phyla en lijnen (> 100.000 jaar)

  Micro-evolutie = processen op kleine evolutionaire tijdschaal; populaties
  en soorten
 • een soort is een fundamentele taxonomische categorie waartoe individuele
  specimens worden toegewezen
 • wat is het biolosgische soort consept?

  biologische soorten concepten [Mayr 1942] = groep organismen
  dat genetische informatie kunnen uitwisselen
  verschillende soorten zijn reproductief geïsoleerd =
  ze niet kunnen produceren levensvatbare en vruchtbare nakomelingen
 • wat is het probleem met het biologische soort consept?

  geen historische dimensie-->kunnen neit voortplanten
  asexuele organismen-->hebben geen ander nodig
  intersoorten hybridisatie-->menging van soorten
 • welke reproductieve barieres?
  pre-zygotische isolatie factor--> bariere voor dat de zygote word gevormt
  post-zygotsiche isolatie factor--> bariere na dat de zygote is gevormt
 • voorbeeld van pre en post zygotische isolatie?

  pre--> vershcil in tijd/ totaal andere plaat/ Totaal ander gedrag

  post--> neit levens vatbaar/hybride niet reproductief/
  in de tweede generatie gaat fout(hybride braekdown)
 • morphological species concept: morphology
  paleontological species concept: fossil record
  ecological species concept: ecological niche
  phylogenetic species concept: genetic history

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

wat zijn kenmerken van TRACHEOPHYTEN - Pterophyta ?

Sporen (geen zaden)

Overwegend isospoor

Meercellig

Fotoautotroof (chlorofyl a en b)


Heteromorfe diplohaplont

wat zijn kenmerken van TRACHEOPHYTEN?
Groene stengels (15-30 cm hoog)
ØDichotoom vertakt
ØCentrale protostele (vaatbundel)
ØStomata (huidmondjes)
ØCuticula (waslaagje)
Nog geen bladeren
Nog geen wortels
ØRhizoïden aan een verdikte stengelbasis

Diversificatie vanaf Devoon


Heteromorfe diplohaplont


hoe is de levencyclus van een mos?
jsf
wat zjn kenmerken van BRYOPHYTA?

Heteromorfe diplohaplont (generatiewisseling, gametofyt dominant)

Meercellig

Fotoautotroof (chlororofyl a en b)

wat is de algemene cyclus van planten?
khsd
kenmerken van planten?

Apicaal meristemen

Heteromorfe diplohaplont (generatiewisseling)

Sporenvorming in sporangia (sporopollenine)

Meercellige gametangia

Meercellige afhankelijke embryos (Embryophyta)

Cuticula (= bescherming tegen uitdroging)

wat zijn algemene kenmerken Charophyceae-Plantae?

Morfologie structuren voor cellulose synthese in plasma-membraan

Specifieke enzymen in de peroxisomen

Structuur spermatozoïd-flagellen

Vorming van een fragmoplast bij celdeling


Monofyletisch

algemene kenmerken Protista-Plantae?
ØEukaryoot
Meercellig
Fotoautotroof
Chlorofyl a en b
Cellulose celwand

Parafyletisch


wat is een fragmoplast?

een cel met 2 kernen?

wat zijn kenmrken van CHLOROPHYTA - Charophyceae?

Siphonaal

Fotoautotroof (chlorofyl a en b)

Groen


Haplont