Summary DNA

-
138 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - DNA

 • 1 DNA

 • EBOLA
  Virus, ziekte, Midden-Afrika
 • SARS
  Ernstig acuut ademhalingssyndroom, longontsteking, veroorzaakt door een virus
 • genetische modificatie
  veranderen van het dna door de mens
 • transgeen
  wanneer vreemd dna is ingebracht in het erfelijk materiaal van een orgnanisme
 • ggo
  genetisch gemanipuleerd organisme. een organisme waarvan genetisch materiaal is gewijzigd door gebruik te maken van genetisch technologie 
 • gmo
  genetisch gemodificeerd organisme. een organisme waarvan genetisch materiaal is gewijzigd door gebruik te maken van genetische technologie
 • antibiotica
  geneesmiddel voor het bestrijden van bacteriële infecties. werkt niet tegen virussen. 
 • insuline
  dit hormoon zorgt voor opname van glucose in cellen. een tekort hiervan leid tot suikerziekte, diabetes mellitis type I. 
 • epo
  een hormoon dat door de nieren word geproduceerd. het werkt in op het beenmerg en stimuleert daar de productie van rode bloedcellen.
 • gentherapie
  het inbrengen van genetisch materiaal in (menselijke) cellen, bijvoorbeeld voor een geneeskundige behandeling
 • X-SCID
  een ziekte waarbij je immuunsysteem niet meer werkt
 • gouden rijst
  genetisch gemanipuleerde rijst, tegen vitamine A tekort, bevat meer beta caroteen dan gewone rijst. beta caroteen kan worden omgezet in vitamine A
 • genoom
  de volledige set genen van een organisme inclusief niet-coderen DNA
 • mtDNA
  een klein ringvormig DNA wat zich bevind in de mitochondriën. het wordt alleen overgedragen via de vrouw. 
 • mitochondrium
  celorganel, voorziet de cel van energie, omgeven door twee membranen en heeft zijn eigen DNA
 • prokaryoot
  eencellig organisme zonder celkern. het DNA bevind zich los in de cel en is circulair. alle bacteriën. 
 • plasmide
  korte stukjes circulair DNA in sommige prokaryoten. bevatten vaak resistentie genen.
 • ribosomen
  volvormige organellen liggen in het cytoplasma in een el en maken eiwitten. grotendeels opgebouwd uit RNA. liggen ook in het ER
 • nucleïnezuur 
  deze stof bestaat uit een of twee strengen van nucleotiden, samen vormen ze twee polynucleotideketens. komt voor in het DNA en RNA
 • nucleotide
  een DNA-streng is hieruit opgebouwd, bestaat uit desoxyribose, een fosfaatgroep en een stikstofbase
 • deoxyribose 
  een monosacharide dat in een DNA-nucleotide voorkomt
 • stikstofbase
  deel van het DNA en RNA. adenine, thymine, cytosine, guanine en uracil. de volgorde bepaalt de erfelijke informatie. 
 • adenine
  een stikstofbase die altijd tegenover thymine staat, behalve in het mRNA hier staat deze stikstofbase tegenover Uracil. 
 • guanine
  een stikstofbase die altijd tegenover cytosine staat
 • thymine
  een stikstofbase die altijd tegenover adenosine staat
 • cytosine
  een stikstofbase die altijd tegenover guanine staat
 • 5'uiteinde
  de kant van de fosfaatgroep van een nucleotide. het 5e C-atoom geteld vanaf zuurstof in deoxyribose, hieraan zit de fosfaatgroep
 • 3'uiteinde
  de kant van de deoxyribose van een nucleotide. het 3e C-atoom geteld van zuurstof in deoxyribose, bevat normaal een OH-groep. 
 • histonen
  eiwitten waar een DNA-keten omheen is gewikkeld. een aantal samen vormen met het DNA een nucleosoom. 
 • nucleosoom
  een aantal histonen waar omheen DNA is gewikkeld.
 • niet-coderend DNA
  synoniem voor junk-DNA. is ongeveer 95% van het totale genoom van een mens
 • junk-DNA
  omvat ongeveer 95% van het genoom(al het DNA in een cel). het zijn stukken DNA in het genoom zonder bekende functie
 • DNA sequentie
  de volgorde waarin nucleotiden zijn gerangschikt. kan worden bepaald met sequensen 
 • DNA replicatie
  het proces waarbij een DNA-molecuul word gekopieerd. gebeurt tijdens de S-fase. wordt uitgevoerd door het DNA polymerase
 • dATP dTTP dCTP dGTP
  vrije nucleotiden in het kernplasma bestaande uit desoxyribose, een base en drie fosfaatgroepen. 
 • replicatiestartpunt
  plaats waar DNA duplicatie start. meerdere in eukaryoten, slechts 1 bij prokaryoten. basenparen worden hier als eerste verbroken. 
 • helicase
  enzym dat de DNA basenparen in het DNA tijdens de replicatie verbreekt.
 • replicatiebel
  vorm die ontstaat bij duplicatie van DNA. meerdere in eukaryoten, slechts 1 bij prokaryoten. 
 • DNA-polymerase
  het enzym dat de nucleotiden die A, T, C, en G koppelt. kan alleen koppelen in de 5' naar de 3' richting.
 • leidende streng
  stuk DNA dat door het DNA polymerase in 1x kan worden gedupliceerd. leading strand. 
 • volgende streng
  stuk DNA dat niet door het DNA polymerase in 1x kan worden gedupliceerd. er worden hierop Okazakifragmenten gevormd. lagging strand
 • leading strand
  stuk DNA dat door het DNA polymerase in 1x kan worden gedupliceerd. leidende streng
 • lagging strand
  stuk DNA dat niet door het DNA polymerase in 1x kan worden gedupliceerd. er worden hierop Okazakifragmenten gevormd. volgenden streng
 • DNA-ligase
  enzym dat DNA fragmenten aan elkaar kan koppelen. speelt een rol bij DNA replicatie op de lagging strand
 • chomatide
  zo word een streng DNA genoemd van een chomosoom n a de S-fase. dit is gelijk aan een chromosoom tijdens het grootste deel van de interfase
 • S-fase
  fase van de celcyclus waarin DNA-replicatie(DNA-synthese) plaatsvindt
 • PCR
  de methode om een of meerdere specifieke gedeelten uit het DNA te kopiëren 
 • primers
  korte stukjes DNA (of RNA) van 20-30 nucleotiden die dienen als ''opstap'' plaats voor het DNA-polymerase
 • sequencen
  het bepalen van de nucleotide volgorde in het DNA dmv een speciale PCR reactie en gelelektroforese 
 • dideoxynucleotide
  ddA ddT ddG nucleotide die wordt gebruikt bij sequencen. bezit geen 3' OH groep zodat er geen ander nucleotide meer aan gekoppeld kan worden
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

EBOLA
2
SARS
2
genetische modificatie
2
transgeen
2
Page 1 of 35