Summary DYA : stap voor stap naar professionele enterprise-architectuur

-
ISBN-10 9012118557 ISBN-13 9789012118552
180 Flashcards & Notes
10 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "DYA : stap voor stap naar professionele enterprise-architectuur". The author(s) of the book is/are Martin van den Berg, Marlies van Steenbergen Hilarius Publicaties. The ISBN of the book is 9789012118552 or 9012118557. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - DYA : stap voor stap naar professionele enterprise-architectuur

 • 1 Inleiding

 • Wat is Dynamische Architectuur

  een manier van omgaan met architectuur die erop gericht is om het werken onder architectuur effectief vorm te geven.

 • Wat wordt onder architectuur verstaan?

  het geheel aan principes en modellen dat richting geeft aan ontwerp en realisatie van de processsen, organisatorische inrichting, informatievoorziening en technische infrastructuur van een organisatie

 • Het is nodig te beschikken over de visie op architectuur, alleen dan kun je een scherpe koers varen

 • 3 sporen:

  1. Product: Wanneer maakt u welke architectuur
  2. Proces: Welke stappen kunt u het beste zetten om de architectuurfunctie te verbeteren
  3. Persoon: Hoe verbetert u het functioneren van de persoon die de rol van architect vervult en hoe past deze rol in uw organisatie?
 • 1.1 Jezelf verliezen in de inhoud

 • Wat is het probleen als je jezelf verliest in de inhoud?
  Dat je heel veel maakt waar niemand op zit te wachten
 • 1.2 De valkuilen

 • Is zo maar wat tekst?
 • Wat is werken onder architectuur meer dan alleen het opstellen van documenten?
  Het is een manier van werken waarbij veranderingen worden gestuurd vanuit overkoepelende kaders, de architectuur
 • Wat is een valkuil van werken onder architectuur?

  jezelf verliezen in de inhoud zonder te beseffen wat het doel ervan is en wie er gebruik van maken.

 • Een tweede valkuil is dat het ambitie niveau te hoog is. De organisatie wil dan teveel tegelijk.

 • Welke valkuilen zijn er bij het werken onder architectuur?
  1. Verliezen in de inhoud; mooi document, geen draagvlak, doel, of gebruik
  2. Ambitieniveau is te hoog, De organisatie wil teveel tegelijk
  3. Onvoldoende rekening houden met wat haalbaar is gegeven de organisatie
  4. Architectuur is niet bruikbaar bij de huidige veranderingen.
 • Valkuil 3 is het onvoldoende rekening houden met wat haalbaar is, gegeven de organisatie.

 • Regelmatig komt voor dat architectuur niet bruikbaar is van de actuele veranderingen in de organisatie.

 • Werken onder architectuur is een manier van werken waarbij veranderingen in de organisatie worden bestuurd vanuit overkoepelende kaders.

 • 1.3 Het dilemma

 • Wat is het dilemma?
  Werken onder architectuur wordt pas actueel als er behoefte aan is, maar dient allereerst ingeregeld te worden.
 • Wat is het dillema?
  Er is pas aandacht voor architectuur als de behoefte urgent is geworden. Architecten moeten op korte termijn architecturen opleveren en het werken onder architectuur nog helemaal inrichten.
 • Wat is het dillema van architecten

  Er wordt te laat aandacht besteed aan architectuur, waardoor architecten zowel een architectuur moeten maken als het inrichten van het proces, ze moeten aan beide aspecten aandacht besteden.

 • Het dilemma van een organisatie dat ervaring heeft met architectuur heeft hetzelfde dillema maar dan op het vlak van professionalisering van de processen en het opleveren van architectuur.

 • Hoe kan het dilemma het beste aangepakt worden?
  • Inrichten is een professionaliseringstraject van 1 a 2 jaar. per kwartaal stapje hoger
  • Opstellen van architectuur door in te spelen op de behoefte
 • Welk dilemma speelt bij organisaties die al geruime tijd onder architectuur werken?
  Producten landen moeilijk in de organisatie, proces scheef. Ook hier aandacht nodig voor zowel het maken van architecturen als het professionaliseren van het proces
 • Werken onder Architectuur kunnen we zo interpreteren als het binnen bepaalde inhoudelijke kaders uitvoeren van veranderingen.

  Architectuur moet stevig verankerd zijn in de veranderprocessen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat maakt het mogelijk om het invoeren of professionaliseren van werken onder architectuur gericht aan te pakken?

Het onderscheid in aandachtsgebieden met ieder hun eigen groeipad

Wat zijn de oorzaken dat professionaliseren van werken onder architectuur bij veel organisaties met vallen en opstaan gaat?

Het ambitieniveau is in veel gevallen te hoog, de architecten moeten vaak teveel tegelijk.

 • Een overall visie en architectuur neerleggen.
 • Specifieke vraagstukken oplossen
 • Betrokken zijn bij alle besluitvormingsprocessen
 • Op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen
 • In meer of mindere mate participeren in projecten

 

Wat zijn de dimensies van het kwadrantenmodel
 1. Niveau van architectuurdenken
 2. Organisatorische inbedding van architectuur
Hoe kunnen architecturen geordend worden

Door middel van een architectuurraamwerk

Wat zijn de twee andere dimensies aan architectuur?
 1. Bereik (bedrijfstak, organisatie of business unit)
 2. Diepgang (aantal onderscheiden niveaus)
Waarom moet er een keuze gemaakt worden welke architecturen nodig zijn vanuit de architectuurvisie?

Omdat er een grote kans bestaat dat men ofwel architecturen opstelt waar niemand behoefte aan heeft ofwel er geen architecturen bestaan op terreinen waar deze wel nodig zijn

Wat is een Benefit Logic

Hierin wordt de relatie gelegd tussen de strategische doelen van de organisatie en het werken onder architectuur. Dit is geen rechtstreeks verband maar loopt via een aantal paden  zie figuur 2.3 in het boek.

Wat kan in de architectuurvisie helpen duidelijk te maken wat een architect doet

Het opnemen van een dienstencatalogus

Noem de 5 belangrijkst elementen van visie op architectuur
 1. Aanleiding
 2. Doel
 3. Definitie
 4. Diensten
 5. Organisatie
Waarom wordt een architectuurvisie opgesteld
 • Geeft een gemeenschappelijk vertrekpunt
 • Geeft focus aan het werk van de architect, minder verlies in de inhoud
 • Geeft zekerheid, je weet waar je het voor doet