Summary eco

-
185 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - eco

 • 1 eco

 • Procentueel aandeel berekenen
  (deel: geheel) x 100%
 • Procentuele verandering berekenen
  ((nieuw - oud) :oud) x 100%
 • 15% - 18%=
  -3 procentpunt
 • 5 belangrijke vormen van inkomen
  1. Loon 
  2. Rente 
  3. Huur 
  4. Pacht 
  5. winst
 • Primaire inkomsten
  Bedragen voor aftrek van belasting
 • Van inkomen naar vermogen
  Als het inkomen stijgt, hou je meer geld over om te sparen voor bv een huis - het vermogen neemt toe
 • Van vermogen naar inkomen
  Als het vermogen stijgt ontvang je een hoger inkomen( bv rente over spaargeld)
 • Primaire arbeidsvoorwaarden
  afspraken over -Het loon en het aantal uren dat je werkt
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden
  afspraken over bv : reis kostenvergoeding en vakanties
 • Brutoloon
  Het loon dat de werknemer verdient
 • het Nettoloon
  Het bedrag dat de werknemer op zijn bank ontvangt.
 • Loonheffing en pensioenpremies voor werknemer

  -Loonheffing
  : bestaat uit loonbelasting en premies volksverzekeringen
  -pensioenpremies: elke maand wordt pensioenpremie ingehouden  van het brutoloon, aan het eind van je carrière krijg je maandelijkse uitkering


 • Premies betaalt door werkgevers
   bovenop het brutoloon betaalt de werkgever nog meer premies
  - premies werknemersverzekering  sociale verzekeringen die mensen in loondienst verzekeren tegen ziekte, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid
  pensioen premies de werkgever betaalt boven op het werknemersdeel ook nog pensioenpremie voor de werknemer
 • loonkosten=
  Loonkosten
  - premies werknemersverzekeringen
  -pensioenpremies( werkgeversdeel)
  =brutoloon
  - loonheffing
  -pensioenpremies (werknemersdeel)
  = nettoloon     
 • 1.2 .

 • Consumeren
  Als je behoeftes bevredigd worden
 • Consumeren door te kopen
  Je behoeftes worden dan bevredigd door een bedrijf die zij produceren tegen betaling
 • Zelfvoorziening
  Wanneer je een product zelf geschikt maakt voor consumeren - het bevredigen van je eigen behoeftes bv zelf aardappelen koken of iemand anders  in je familie
 • Consumeren door natuur
  Als de natuur je behoeftes bevredigt bv: schaduw regen voor moestuin, wind, de natuur levert ook grondstoffen
 • Collectieve voorziening:
  Als je belasting betaalt aan de overheid wordt van dat geld bv wegen gemaakt. Je hoeft dus niet elke keer geld te betalen als je op de stoep wilt lopen.. Daar zorgt de overheid voor
 • Eigenbijdragen
  Voor sommige collectieve voorzieningen vraagt de overheid een eigenbijdragen. Als je naar school gaat moeten je ouders bijbetalen
 • Marketing
  als Ondernemers de consument tot kopen aanzet
 • Product beleid
  ondernemers moeten zorgen voor een goed product beleid : moet aansluiten op de behoeftes van de doelgroep
 • Doelgroep
  De groep mensen waarop het product gericht is
 • Goed product beleid betekent:
  Stijging verkoop
 • Promotiebeleid
  Ondernemers proberen het product bekent te maken bij doelgroep: reclame
 • Commerciële reclame
  Gericht op verkoop
 • Ideële  reclame
  Promotie voor iedereen of gedragingen, niet bedoeld om geld mee te verdienen maar vaak om mensen dingen t laten inzien of veranderen
 • Belangrijke groep bij ondernemers
  Jongeren zijn makkelijk beïnvloedbaar en trouwe klanten
 • Marketing mix- 4 Ps
  Product beleid 
  prijsbeleid 
  promotie beleid 
  plaats beleid
 • Wie hebben ook invloed om keuze van consument
  Familie en vrienden omdat die dingen aanraden
 • Betrouwbare informatie over product
  Onafhankelijk deskundigen en consumentenorganisaties bv: consumentenbond geven vertrouwbare info over producten
 • Merk reclame
  Reclame waarbij het merk centraal staat. Daardoor proberen ondernemers hun merk bekent te maken bij de consument. Soms nuttig soms misleidend. Consumentenorganisaties waarschuwen dan ook voor deze reclames
 • E-commerce
  Commerciële activiteiten uitgevoerd op hert internet. Kan risicovol zijn met betalen of zekerheid van levering
 • Thuiswinkels
  Web organisaties die zijn aangesloten bij thuiswinkels  houden zich aan de regels die mede zijn opgesteld door consumentenbond
 • Vergelijkend waren onderzoek
  Consumentenorganisaties die prijs en kwaliteit vergelijken van producten met andere producten (ze geven je idee maar is niet voor iedereen als je je focust op andere eigenschappen)
 • Koopovereenkomst
  Iets gekocht of besteld dan ben je het eens met de verkoper je hebt de plicht om te betalen en het recht op de levering van het product
 • Algemene voorwaarden
  Rechten en plichten van koper, kan opvragen op rekening of bon en moet voldoen aan de wettelijke regels
 • Wettelijke regels
  Colportage wet
  wet koop
 • Colportage wet
  Beschermt de consument aan de deur of tijdens houseparty's
 • Wet koop
  Beschermt de consument via telfoon, internet of post
 • Koop overeenkomst kan ongeldig worden verklaart bij minderjarigen
  Bij extreme gefalle waarin de koper kon weten dat de ouders geen toestemming hadden gegeven
 • Deugdelijk product
  Eigenschappen die je van de overeenkomst kan verwachten
 • Ondeugdelijk product
  Als het niet voldoet aan de eigenschappen die je moest verwachten van het product. Recht op ander exemplaar of geld terug
 • Bedreigen dwaling bedrog
  Rechter kan koopovereenkomst ongeldig maken
 • Producten met keurmerk
  Beter voor het milieu
 • Max havelaar produccten
  Doen iets tegen armoede bij boeren in ontwikkelingslanden
 • De vraag
  Bestaat uit de hoeveelheden van product die de consumenten willen hebben. Vooral afhankelijk aan de prijs en smaak van de consument
 • Aanbod
  De hoeveelheden van het product dat de ondernemers willen verkopen bij verschillende prijzen. Als er nauwlijks vraag is naar een product wordt het aanbod lager (ondernemers stoppen er mee of verkopen minder) en de prijs ook.
 • Vraag kleiner dan aanbod
  Kan betekenen dat de vragers bij de dan geldende prijs minder willen kopen en aanbieders de prijs lager maken om het product kwijt te raken
 • Vraag groter dan aanbod
  Betekent dat de vragers bij de dan geldende prijs meer willen kopen dan dat er wordt aangeboden. Aanbieders verhogen dan een hogere prijs want ze raken het product toch wel kwijt
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Bedrijven met afzetproblemen en adv
Voor bedrijven met afzetproblemen is arbeidsduurverkorting geen oplossing want de concurrentiepositie word er niet beter van
Door arbeidsduurverkorting
Moet een bedrijf extra personeel aannemen
kan het bedrijf ontslag van personeel voorkomen
Arbeidsduurverkorting ( adv )
Werknemers gaan korter werken

het werk word verdeeld onder meer personen
Verlenging van de bedrijfstijd
Bedrijven die hun bedrijfstijd verlengen hebben meer personeel nodig, en dat is gunstig voor de werkgelegenheid. 

De concurrentiepositie verbetert, want er word meer geproduceerd met de zelfde machines en apparatuur

de machinekosten per product gaan dan omlaag
Bedrijven kunnen hun concurrentiepositie verbeteren door
Arbeidsbesparende machines te kopen. 

dan stijgen de machinekosten, maar de loonkosten dalen want er zijn minder werknemers nodig, de kosten per product gaan per saldo omlaag.
Bij lagere bedrijfskosten dalen de kosten per product en dat-
Versterkt de concurrentiepositie
Door lager loon dalen de bedrijfskosten, een verliesgevend bedrijf kan dan
Winstgevend worden
  Frictiewerkloosheid
Veroorzaakt door fricties op de arbeidsmarkt
Als de concurrentiepositie van een bedrijf verzwakt dan..
Maakt ie niet zo veel winst als andere bedrijven
Concurrentiepositie
Positie van een bedrijf ten opzichte van andere bedrijven die de zelfde goederen of diensten leveren