Summary Economic approaches to organizations

-
353 Flashcards & Notes
6 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Economic approaches to organizations". The author(s) of the book is/are Sytse Douma & Hein Schreuder. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Economic approaches to organizations

 • 1 Markets and organizations

 • Welke paragrafen uit hoofdstuk 1 zijn relevant?
  Paragraaf 1.1 t/m 1.8.
 • Hoofdstuk 1: Market and organizations
 • 1.1 The economic problem

 • Wat is het economisch probleem?

  Er is sprake van een economisch probleem als behoeftes niet bevredigd kunnen worden, door een schaarste aan middelen die deze behoeftes moeten bevredigen. 
 • Wat is de vraag die bij het economisch probleem centraal staat?

  Wat is de optimale verdeling van deze schaarse middelen en hoe worden deze efficiënt gebruikt?
 • Wat is optimale allocatie?
  Verdeling van de productiemiddelen over de productiemogelijkheden in overeenstemming met de wensen van de consumenten.
 • Wat is het economisch aspect?
  Dat is, wanneer een deel van het probleem over de optimale allocatie gaat.
 • 1.2 The division of labour

 • Wat is division of labour?
  Het splitsen van samengestelde taken in onderdelen, deze moeten afzonderlijk worden uitgevoerd, dit lijdt tot specialisatie.
 • Welke econoom is grondlegger van division of labour?
  Adam Smith "the wealth of nations" (1776).
 • Wat is het gevolg van division of labour?
  Stijging van productiviteit en rijkdom (volgens Smith)
 • 1.3 Specialization

 • Wat is het voordeel van specialization?

  Het vergroten van de hoeveelheid productie dit met dezelfde arbeidsinzet.
 • Wanneer spreken we van  specialization?
  Als arbeid wordt gesplitst in verschillende taken, kan men zich specialiseren in een taak die past bij hun behoeftes en capaciteiten aandacht wordt gewijd aan het verbeteren van de prestatie van die taak.
 • Wat zijn volgens Smith de redenen van stijging in productie en rijkdom?

  • De stijging van de behendigheid van iedere arbeider
  • Het besparen van tijd, wat eerst werd verloren aan het doorgeven van het ene soort werk aan het andere
  • De uitvinding van machines die de arbeid vergemakkelijkt en verkort en het mogelijk maakt één persoon het werk van vele te laten doen
 • Wat is het nadeel van specialization?
  Het verrichten van een bepaalde taak kan leiden tot verveling en frustratie.
 • 1.4 Coordination

 • Wanneer is er sprake van een transactie?
  Als goederen en diensten verworven dienen te worden door personen.
 • Welke vormen van transacties zijn er?
  • Betrokken goederen hoeven niet verhandelbaar te zijn
  • Transacties hoeven niet wederzijds te zijn
 • Wat is het gevolg van specialization?
  De vraag naar coördinatie. Hoe vinden partijen elkaar die een transactie willen aangaan?
 • Waar vind er coordination plaats?
  • Transacties op markten
  • Transacties in organisaties
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Transactiekosten werken met?
Gedragskenmerken (behavioural attributes)


die worden getrokken uit het individuele niveau. Zij zijn de aanname van bounded rationality en de mogelijkheid van het opportunisme.  

Verder ziet Williamson ook de mogelijkheid van feedback.  
Shift parameters zijn?

kunnen veranderingen veroorzaken in de comparatieve kosten van
governance.


De macro institutionele omgeving definieert ‘de regels van het spel’ voor governance. 
Seabright is?

Economische transacties vinden plaats in een omgeving die wordt
gekarakteriseerd door zowel rationele calculatie als wederkerigheid en vertrouwen.
Kritiek op Williamson en de economie van de transactie kosten:

- De economie van de transactie kosten hangt te veel af van opportunistisch gedrag.


- Markten en hiërarchieën zouden niet moeten worden gezien als twee wederzijdse exclusieve governance structuren. 
Markten en hiërarchie paradigma van Williamson

markten worden vervangen door hiërarchieën wanneer de prijs mechanismes afbreken.
Wat is een Holding company?

het algemene kantoor intervenieert alleen wanneer ze niet tevreden
zijn met de financiële resultaten. De divisie manager zou vervangen kunnen worden of de divisie kan worden verkocht.
Er zijn 3 manieren om de interne kapitaal markt te organiseren.
1. Het algemene kantoor stuurt bij in de gehele zakelijke cash flow aan de divisies. Operationele divisies mogen niet eigen vermogen of vreemd kapitaal aan trekken in de externe kapitaalmarkt.

2. De operationele divisies mogen de cashflow die zij genereren herinvesteren.
Opererende divisies zijn vrij om kapitaal aan te trekken in de externe kapitaalmarkt, maar niet eigen vermogen. (holding company)  
3. De operationele divisies mogen de cashflow die zij genereren herinvesteren. Ze mogen zowel eigen vermogen en vreemd kapitaal aan trekken in de externe kapitaalmarkt.
Twee manieren om de interne bestuurlijke arbeidsmarkt te organiseren:

1. Managers kunnen worden ‘gedraaid’ door werkzaam te zijn in de verschillende divisies op basis van een plan van corporate personeelsdienst.

2. Operationele divisies kunnen strijden om de beste managers in de interne management arbeidsmarkt.
De basis eigenschappen en voordelen van de M-vorm onderneming (4)?

- De verantwoordelijkheid van de operationele beslissingen is toegewezen aan min-of-meer op zichzelf staande divisies die opereren als quasi ondernemingen.

- Het zakelijk personeel bevestigd aan het hoofdbureau voert zowel adviserende als controlerende functies uit. Deze hebben effect om meer controle te krijgen over het gedrag van de opererende divisies.

- Het hoofdkantoor heeft hoofdzakelijk betrekking op het maken van strategische beslissingen, inclusief de allocatie van hulpbronnen van de opererende divisies.

- De scheiding van het hoofdkantoor met de activiteiten verschaft de leidinggevenden met de psychologische betrokkenheid. Ze houden rekening met de algemene prestaties van de organisatie in plaats van dat ze focussen op subdoelen van de functionele departementen.
Oplossing voor deze nadelen van een U-vorm ondernemingis?
de multi-divisie /de M-vorm onderneming