Summary Economics of strategy.

-
ISBN-10 0470484837 ISBN-13 9780470484838
146 Flashcards & Notes
10 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Economics of strategy.". The author(s) of the book is/are David Besanko. The ISBN of the book is 9780470484838 or 0470484837. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Economics of strategy.

 • 1 Sheet 1

 • Een succesvolle organisatie en strategie houdt rekening met welke

  karakteristieken ?

  – De onderneming.

  – De markt.

  – De omgeving

 • wat zijn de grenzen van de onderneming ?

   

  – Wat moet het bedrijf doen? Hoe groot zou het moeten zijn? En in 

  welke business?

 • Wat geven de horizontale grenzen van de onderneming weer ?

  Welk deel van de markt dient de onderneming

 •  

  Wat geven de verticale grenzen van de onderneming weer ?

  Gegeven de markt, welk deel van de activiteiten doet een 

  onderneming zelf en welke laat een onderneming doen door een 

  ander

 • De omgeving omvat de niet-industrie specifieke factoren die elke 

  organisatie beïnvloeden.

 • Wat is de definite van een concurrentie voordeel ?

  Concurrentievoordeel: wanneer een onderneming in staat is meer 

  economische waarde te creëren dan de concurrentie.

 • Wat zijn de 4 idiosyncratische investeringen ?

  1. plaatsgebonden investeringen
  2. eigenschappen van fysieke activa
  3. klantspecifieke activa 
  4. specifieke personele middelen
 • 2 Sheet 2

 • wat is de definitie van schaalvoordelen ?

  er is sprake van schaalvoordelen indien de gemiddelde 

  productie kosten van een goed of dienst (kosten per eenheid 

  output) over een range van output daalt. 

 • Schaalvoordelen: kosten daling per eenheid door uitbreiding productie 

  volume op een gegeven moment in de tijd

  • Ervaringsvoordelen: kosten daling per eenheid door opgebouwde ervaring 

  door de tijd heen

 • Bronnen van schaalvoordelen

  1. Ondeelbaarheid en het spreiden van vaste kosten

  2. Hogere productiviteit van variabele productiekosten

  3. Andere bronnen:

  • Economies of density

  • Inkopen

  • Adverteren

  • Research & development

  • Fysieke eigenschappen van productie

  • Voorraden

   

 •  

  1. Ondeelbaarheid en het spreiden van vaste kosten

   

  Bepaalde productiefactoren kunnen niet worden opgedeeld in 

  eenheden onder een bepaalde minimum grootte zelfs als de output dat 

  wel vraagt

  • vb. kosten van een machine zijn vast, bij een groter productie volume 

  worden deze vaste kosten over een grotere hoeveelheid producten 

  verdeeld ? AC daalt

  • Bij kapitaalintensieve producten is ondeelbaarheid waarschijnlijker

  • Minder waarschijnlijk bij arbeidsintensieve producti

   

 • 2. Hogere productiviteit van variabele productiekosten

   

  Specialisatie leidt tot lagere gemiddelde kosten, mits de markt ruimte 

  biedt voor specialisatie ? investering kan worden terugverdient

  •Vb. een chirurg gespecialiseerd in het behandelen van spataderen kan dit 

  efficiënter dan een algemeen chirurg

  •Specialisatie vergt investeringen bijvoorbeeld in ervaring en educatie en 

  training

 • 3. Andere bronnen

   

  Economies of Density: kostenbesparingen die ontstaan indien 

  een (transport)netwerk intensiever wordt gebruikt door 

  geografische concentratie van klanten (vb. bier distributeurs die 

  opereren in dichtbevolkte stedelijke gebieden versus dunbevolkte 

  landelijke gebieden)

  • Inkoop: Kwantumkorting voor het afnemen van grote 

  hoeveelheden “purchasing power

 • Andere bronnen

  R&D: onderzoek voor de ontwikkeling van nieuwe producten 

  vergt hoge vaste kosten (vb. nieuw medicijn)… hoe meer je 

  verkoopt, hoe meer de vaste kosten van R&D verdeeld kunnen 

  worden, gemiddelde kosten dalen

  • Adverteren: gegeven dezelfde kosten voor het voorbereiden van 

  advertenties en contract onderhandelingen met media …grotere 

  ondernemingen (landelijke campagne) hebben voordeel van 

  lagere kosten per finale consument

 • Andere bronnen

   

  Fysieke eigenschappen: 

  • Cube square rule: als we het volume van een container 

  verdubbelen, neemt de oppervlakte met minder dan het dubbele 

  toe

  • De productie capaciteit is veelal gerelateerd aan volume, terwijl 

  de kosten proportioneel aan de oppervlakte is ?

  schaalvoordelen

  • Voorbeelden: oliepijpleidingen, opslag, bier brouwen…

 • Voorraad:

  • Ondernemingen houden voorraad aan om uitverkochte 

  producten te vermijden: gemiste omzet en ontevreden klanten

  • Aanhouden voorraad is kostbaar: interest op productiekosten en 

  risico van afwaardering (sales aan het einde van het seizoen) 

  • Hoe hoger de voorraad ratio > hoe hoger de gemiddelde kosten 

  per verkocht product > optimale voorraad

  • Optimale voorraad groter voor grotere ondernemingen maar als 

  % van totale omzet kleiner ? schaalvoordelen 

  • Intuïtie: gebruik van regionale magazijnen met just-in-time 

  distributie naar winkels (e.g. Carrefour, Aldi)

 • Wat zijn economies of scope ?

  er is sprake van economies of scope indien een 

  onderneming kosten besparingen per eenheid realiseert door de 

  variëteit aan producten en diensten te vergroten

 • Wat zijn de drie bronnen van diseconomies of scale ?

   

  -Hogere arbeidskosten van grotere ondernemingen

  – Gespecialiseerde resources zijn niet altijd geschikt voor opschaling 

  (Gordon Ramsey)

  – Bureaucratie: organisatorische problemen van grote 

  ondernemingen (vb. langzame informatie stromen en coördineren 

  van werkzaamheden

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.