Summary economie

-
211 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "economie". The author(s) of the book is/are poepzakje. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - economie

 • 1 Downton Abbey

 • belasting
  verplichte betaling aan de overheid
 • betalingsbalans
  overzicht van alle transacties tussen een land en het buitenland
 • Bruto binnenlands inkomen
  Netto binnenlands inkomen plus afschrijvingen
 • Bruto toegevoegde waarde
  Opbrengstwaarde van geproduceerde goederen en diensten minus de waarde van de daarvoor gebruikte grondstoffen en ingekochte diensten/
 • bruto investering.
  Netto-investering plus afschrijving.
 • Buitenlandse valutareserve
  de voorraad buitenlands geld
 • Dienstenrekening
  Deelrekening van de betalingsbalands waarop de waarde van de in en uitgevoerde diensten wordt geregistreerd
 • economische kringloop
  Schematische weergave van de geld- en goederenstromen binnen de economie.
 • Export
  Waarde van alle goederen en diensten die in een jaar van het buitenland zijn gekocht.
 • Inkomensoverdrachtrekening
  Deelrekening van de betalingsbalans waarop ontvangsten uit en betalingen aan het buitenland worden geregistreerd van inkomensoverdrachten
 • kapitaalrekening
  deelrekening van de betalingsbalans waarop grensoverschrijdende investeringen, beleggingen en kredietverlengningen worden geregistreerd.
 • Lopende rekening
  totaal van vier deelrekeningen van de betalingsbalans: goederen-, diensten-, primaire-inkomens en inkomensoverdrachtenrekening.
 • macro-economische identiteit
  relatie tussen macro-economische variabelen.
 • Nationaal inkomen
  Optelsom van alle primaire inkomens die door de ingezetenen van een land gedurende een jaar worden verdiend.
 • nationale rekeningen
  overzicht van alle inkomsten en uitgaven van de economie
 • netto binnenlands inkomen
  optelsom van alle primaire inkomens die in een land gedruende een jaar worden verdiend.
 • netto binnenlands product
  optelsom van alle netto toegevoegde waarden die in een land gedrurende een jaar worden gecreeerd.
 • netto investering
  investering die de kapitaalgoederenvoorraad vergroot
 • overheidsbestedingen
  waarde van alle door de overheid in een jaar aangeschafte goederen en diensten
 • primair inkomen
  inkomen verdiend met het beschikbaar stellen vacn productiefactoren
 • priamire inkomensrekening
  deelrekening van de betalingsbalans waarop ontvangsten uit en betalingen aan het buitenland van primaire inkomens worden geregistreerd
 • uitvoersaldo
  het verschil tussen de uitvoer en de invoer
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.