Summary Economie

-
109 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Economie". The author(s) of the book is/are P Franssen. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Economie

 • 1.1 Behoeften

 • Wat noemen we bij economie behoeften?

  Alles wat je nodig hebt of graag wil.

 • Welke namen hebben we voor onze noodzakelijke behoeften?

  eerste levensbehoeften, basisbehoeften of primaire behoeften.

 • Noem 3 voorbeelden van eerste levensbehoeften.

  zuurstof, voedsel en onderdak.

 • Hoe noemen we de behoeften die ons leven aangenamer maken?

  luxe behoeften of overige behoeften.

 • Hoe noem je de behoeften die we niet kunnen kopen?

  niet-materiële behoeften.

 • Noem 3 voorbeelden van niet-materiële behoeften.

  frisse lucht, lekker weer en stilte

 • Waardoor zijn de behoeften per plaats verschillend?

  Door de welvaart: voor arme landen zijn wat duurdere dingen (bijv. een fiets)  luxe producten en in rijke landen is het vanzelfsprekend dat we dat hebben.

 • Wat gebeurt er met de behoeften als de welvaart ergens toeneemt?

  Dan worden de behoeften die eerst luxe behoeften waren al wat vanzelfsprekender, en er komen weer nieuwe luxe behoeften bij.

 • Hoe kunnen we al onze behoeften voorzien?

  Door middel van goederen, maar die moeten we eerst produceren (bijv. in een fabriek of door de overheid)

 • 1.2 Productie

 • Wat is zelfvoorziening?

  Productie binnen een gezin.

 • Noem 5 voorbeelden van zelfvoorziening.

  een eigen moestuin, zelf kleren maken, koken, kinderen verzorgen en doe-het-zelf dingen (bijv. een tuinhuisje bouwen)

 • Wat voor een soort productie is er?

  maken van producten en diensten

 • Noem 5 dingen van produceren.

  autorijles, een supermarkt, een toneelvoorstelling, een wasmachine fabriek en taxichauffeur

 • Wat voor goederen en diensten levert de overheid?

  Goederen en diensten die bedrijven niet willen, kunnen of mogen leveren.

 • Noem 3 dingen die de overheid verzorgt.

  wegen, onderwijs en politie

 • Wat zijn collectieve goederen of collectieve voorzieningen?

  voorzieningen waar iedereen gebruik van mag maken

 • Wat word er onder andere van onze belasting betaald?

  aanleg van wegen, salaris (bijv. van leraren of politie)

 • 1.3 Formeel en informeel

 • Wat is formele productie?

  productie die is geregistreerd bij de belastingdienst

 • Wat is informele productie?

  productie die niet is geregistreerd bij de belastingdienst.

 • Wat is het zwarte circuit?

  Illegaal werk waar geld mee wordt verdient maar niet bij de belastingdienst is geregistreerd en dus hoeven ze geen belasting te betalen.

 • Wat is het grijze circuit?

  Legaal werk waar geen geld mee word verdient (vrijwilligerswerk en burenhulp).

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe kunnen consumenten bijdragen aan een goed milieu?
Door recycling, milieuvriendelijke producten te kopen, stoppen met roken, met de fiets of trein in plaats van auto of scooter en je huis isoleren.
Wat is recycling?
Voorwerpen hergebruiken.
Noem 7 redenen waarom we milieubewust moeten consumeren.
Consumenten produceren bergen afval en rommel, er worden dierenproeven gedaan, fabrieksrook en uitlaatgassen zorgen voor zure regen, mestoverschotten verontreinigen het grondwater, door het veel gebruiken van brandstof ontstaat het broeikaseffect, schadelijke stoffen uit spuitbussen tasten de ozonlaag aan en door kunstmest en bestrijdingsmiddelen is veel natuur verloren gegaan.
Wat is de wet economische mededingen?
Door deze wet wil de overheid bijdragen aan dat er kwalitatief goede producten worden geleverd tegen redelijke prijzen, dit gebeurt doordat de overheid ervoor probeert te zorgen dat er op iedere markt voldoende concurrentie is.
Wat is de colportagewet?
Deze wet beschermt de consument tegen al te agressieve verkoopmethode, zo zijn er regels onderworpen aan huis aan huis verkoop en verkoop op straat.
Wat is de warenwet?
Hierin staan voorschriften over het bewaren van bederfelijke goederen, de keuringsdienst controleert restaurants, bakkers en slager of alles aan de warenwet voldoet.
Wat is de wet misleidende reclame?
Hierdoor mogen reclameboodschappen geen onjuiste informatie geven.
Noem 4 wetten van de overheid die de consument beschermen.
De wet misleidende reclame, de warenwet, de colportagewet en de wet economische mededinging.
Waardoor zijn reclames zinvol?
Daardoor weten wij waar een product verkrijgbaar is en blijven we op de hoogte van nieuwe dingen.
Waarvoor moet je uitkijken bij reclame?
Vaak is de reclameboodschap onvolledig, alleen de voordelen worden vermeld de nadelen niet, aanbiedingen en kortingen zijn altijd groot en opvallend maar de voorwaarden zijn altijd klein en onopvallend en soms word de consument op het verkeerde been gezet