Summary Economie

-
208 Flashcards & Notes
0 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Economie

 • 1 Les 1 t/m 7

 • Wat betekent dat een product schaars is?
  Dat je ervoor moet betalen. Tafels en stoelen zijn schaars, de Spits en Metro niet. 
 • Wat zijn micro, meso en macro? 
  Micro: persoonlijk. Meso: bedrijfstakken. Macro: wereldwijd. 
 • Zijn kleine of grote bedrijven meer geglobaliseerd? En waarom?
  Kleine. Grote zijn onafhankelijker 
 • Wat zijn de BBP van Nederland en wereldwijd?
  Nederland zit op 600 miljoen. Wereldwijd is het 55 biljoen 
 • Wat zijn de BBP's van VS, China en Duitsland?
  VS is 12 biljoen, China zit op 6 en Duitsland op 2.5 biljoen 
 • Noem een voordeel en nadeel van globalisering. 
  Voordeel: we worden allemaal rijker. Nadeel: Nederlandse identiteit wordt aangetast 
 • Wat valt onder producten? 
  Goederen en diensten 
 • Waardoor werd globalisering mogelijk?
  ICT, de container en the World Trade Organisation (WTO) 
 • Wat was het gevolg van de container?
  Kosten namen af, lagere transportkosten 
 • Wat heeft de WTO voor elkaar gekregen?
  Lagere importbelasting, van 40 naar 5% 
 • Welke landen vallen onder de NAFTA?
  Verenigde Staten, Canada en Mexico 
 • Wat is de NAFTA?
  Een handelsoverdracht 
 • Wat is voor ons het voordeel van en goede economie in China?
  China kan meer kopen, wij kunnen meer exporteren 
 • Waarom investeer je alleen in stabiele landen?
  Politiek stabiel, je hoeft geen rare dingen te verwachten 
 • Diensten en primaire goederen, arme en rijke landen. Wie levert wat?
  Rijke landen leveren diensten, arme landen leveren primaire goederen 
 • Wat is wederuitvoer?
  Aan een product is een Nederlandse eigenaar te pas gekomen 
 • wat is doorvoer? 
  Producten komen binnen, worden opgeslagen en doorgestuurd 
 • Waar verdien je meer aan, doorvoer of wederuitvoer?
  Aan wederuitvoer 
 • Toegevoegde waarde is niet gelijk aan je export, wat is TW dan wel?
  Wat je verdient aan de export 
 • Wat is globalisering? 
  Het proces dat steeds meer landen deel uitmaken van wereldhandel. Steeds meer landen gaan dingen produceren die ze later weer verhandelen en in een ander land op de markt brengen. 
 • Handelslanden VS en China, wie was vroeger groter en wie nu?
  De VS was vroeger het grootste handelsland, nu is het China 
 • Wat is het verschil tussen intra- en interregionaal? 
  Intraregionaal is binnen de EU, interregionaal is erbuiten 
 • Wat betekent een overschot op de handelsbalans?
  Meer export (geld) dan import (kosten) 
 • Hoeveel procent van alle import in Nederland is bedrijfsintern?
  Maar liefst 40%. 
 • Veel van de import is bedrijfsintern, gaat dat in de toekomst toenemen of afnemen?
  Toenemen, omdat er steeds meer multinationals zijn 
 • Wat houdt intercompany in?
  Een Zweeds bedrijf heeft een pand in Nederland, dus producten blijven binnen hetzelfde bedrijf 
 • Telt doorvoer mee aan export?
  Nee, want er is geen waarde toegevoegd 
 • Voor hoeveel procent komt ons BBP uit het buitenland?
  Dertig procent 
 • Stijgt de wereldhandel met 2% en de Nederlandse met 1.5%, wat daalt dan met -0,5%?
  De handelsprestatie 
 • Wat betekent een lage wisselkoers in Nederland voor het buitenland?
  Producten zijn goedkoper voor het buitenland, buitenland is duurder voor Nederland 
 • Wat is een ander woord voor importbelasting?
  Tariefmuren 
 • Heffingen staan vast, wat is slim van landen om toch invloed uit te oefenen?
  Ze gaan producteisen stellen. Bepaalde pallets die ze alleen zelf hebben 
 • Hoe bereken je de exportquote?
  Export boven de streep, BBP eronder 
 • Wat is de oorzaak van internationale handel?
  Kostenverschillen die worden veroorzaakt door loon, pacht, huur, en vooral loon en de arbeidsproductiviteit 
 • Wat zijn gevolgen van internationale handel? 
  Specialisatie, prijsverlagingen en dus meer welvaart 
 • Wat staat gelijk aan meer welvaart?
  Meer kunnen kopen 
 • Wat houdt global sourcing in?
  Bepaalde dingen laat je in het buitenland doen, omdat het daar goedkoper is. Philips naar Polen 
 • Bedrijven gaan naar het buitenland om goedkoper te produceren, welke termen horen daarbij?
  Offshoring en outsourcing 
 • Wat houdt productdifferentiatie in?
  Meerder merken 
 • Wat is het doel van Ricardo?
  Het toenemen van de wereldhandel 
 • Hoe bekend is een product met een sterke branding?
  Wereldwijd  
 • Wat houdt etnocentrisch in?
  Gericht op de thuismarkt 
 • Wat houdt polycentrisch in?
  Verschillende markten, local for local (lokaal geproduceerd en geconsumeerd) 
 • Wat houdt geocentrisch in?
  Wereld als markt, local for global (lokaal geproduceerd, wereldwijd geconsumeerd). Bijvoorbeeld de magnum 
 • Wat houdt een level playing field in?
  Iedereen heeft dezelfde kansen. In verband met heffingen en belastingen.
 • Wanneer heb je geen level playing field?
  Wanneer de importkosten of lonen verschillen 
 • Wat is het effect van offshoring op handel? 

  Als het goedkoper wordt neemt de economie toe, want de kosten zijn lager. Doe je het voor marketing, dan neemt de internationale handel juist af omdat je toch al in een land als China zit. 

 • Wat zijn externe effecten?
  Kosten die niet in de prijs tot uiting komen. Milieukosten 
 • Waar staat MOE voor?
  Midden en Oost Europeanen 
 • Wat is een migrant? 
  Iemand die hier langer dan vier maanden woont 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welk orgaan vormt het dagelijks bestuur in de EU?
Europese Commissie 
Wat schetst een overheidsprioriteit in een laag inkomen land?
Zorg voor politieke en economische stabiliteit 
Hoe kan de president van de centrale bank van Groot-Brittannië de koers van de Britse pond omlaag praten?
Door te stellen dat de Britse pond overgewaardeerd is 
Wanneer mag een land volgens de regels van de WTO importbelemmeringen instellen? 
Bij het tegengaan van oneerlijke handelspraktijken 
Wat is een belangrijk argument dat de antiglobalisten aanvoeren tegen de globalisten? 
Globalisering leidt tot beleidsconcurrentie tussen de industriële landen 
Wat is het nadeel van protectionisme? 
Hogere prijzen 
Welk soort beleggingsfonds is er speciaal voor speculatieve beleggers?
Een hedge fund 
Noem een functie van de WTO.
Het beslechten van handelsconflicten tussen landen 
Wat wordt bedoeld met een speculatieve zeepbel? 
Geeft aan dat prijsstijgingen altijd een keer stoppen. 
Wat gebeurt er bij revaluatie? 
Dan stijgt de officiële wisselkoers bij vaste, maar aanpasbare koersen