Summary Economie in Context / 1 Havo / deel Informatieboek Tweede fase, 2010

-
ISBN-10 904253897X ISBN-13 9789042538979
555 Flashcards & Notes
101 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Economie in Context / 1 Havo / deel Informatieboek Tweede fase, 2010". The author(s) of the book is/are Ton Bielderman. The ISBN of the book is 9789042538979 or 904253897X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Economie in Context / 1 Havo / deel Informatieboek Tweede fase, 2010

 • 4.1 Een eigen huis

 • Wat is een makelaar?
  Iemand die helpt met verkopen of het kopen van een woning
 • Wat staat er in een voorlopige koopakte?
  de prijs en ontbindende voorwaarden
 • Wat is taxeren?
  De makelaar bepaalt de waarde
 • Wat krijgt de makelaar voor het taxeren en het bepalen van de waarde van een woning?
  Courtage
 • Wat doet de notaris?
  de notaris regelt alle officiële documenten en schrijft je in bij het kadaster.
 • Wat word voor het kopen van het huis getekend?
  Een voorlopig koopakte
 • Wat staat in het voorlopig koopakte?
  Ontbindende voorwaarden en de prijs
 • Kosten Koper (K.K)
  De koper betaalt de extra kosten bovenop de verkoopprijs.
 • Wat is het kadaster?
  Hierin staan alle woningen in Nederland met hun eigenaren
 • 4.2 Hypothecaire lening

 • Wat is een hypothecaire lening?
  Een lening met onroerend goed als onderpand
 • Onderpand
  Indien de lening niet terug betaald kan worden, wordt het onderpand ingenomen om de lening te kunnen betalen. De bank heeft hierbij voordeel
 • Wat is hypotheekrecht?
  Het recht om het huis te mogen verkopen. Degene die het geld leent , geeft dit recht aan de bank
 • Lineaire hypotheek
  elk jaar los je hetzelfde bedrag af, tevens betaal je rente.
 • Annuïteitenhypotheek
  Het bedrag aan rente+aflossing zijn de hele periode gelijk
 • Aflossingsvrije hypotheek
  Je lost niet af maar spaar je alles op en los je aan het eind van de looptijd in één keer alles af
 • Totale rente
  annuïteit x looptijd - totale aflossing
 • Kenmerken van Annuïteitenhypotheek:
  - Alle jaren betaal je hetzelfde bedrag
  - De aflossing neemt toe

 • Totale rente= annuïteit x looptijd- totale aflossing
 • Aflossingsvrije hypotheek
  Je lost niet af maar meestal spaar je en los je aan het eind van de looptijd alles in 1x af.
 • 4.3 Huren en huurrecht

 • WOZ- waarde
  De gemeente kijkt hoeveel je woning waard is
 • 1 De gemeente heft ontroerende zaakbelasting. Elk jaar betaal je een percentage over de WOZ-waarde aan de gemeente.
  2 Inkomstenbelasting is een belasting van het rijk over je inkomen per jaar. Je moet bij je inkomen het eigenwoningforfait optellen, dit is 0.55% van de WOZ-waarde. Je mag je inkomen verminderen met de betaalde hypotheekrente
 • Nettorente
  - Brutorente - belastingvoordeel=nettorente in euro's
  - Nettorente in percentage= nettorente/hypotheekbedrag x 100%
 • Woningcorporatie
  Vereniging die huizen verhuren aan mensen met een laag inkomen --> Sociale huurwoningen. (Tegenwoordig zijn ze zelfstandig en denken meer aan winst)
 • Woningschaarste
  De vraag naar woningen is groter dan het aanbod van woningen.
 • Huurovereenkomst
  - Synoniem: Huurcontract
  - Een afspraak tussen de huurder en de verhuurder waarin de rechten en de plichten van beide partijen zijn vastgesteld
 • Dwingende rechtsregels:
  1 Dood breekt geen huur: Als de verhuurder overlijdt hoeft de huurder niet uit het huis.
  2 Koop breekt geen huur: Als de verhuurder het huis verkoopt hoeft de huurder niet uit huis.
  3 Dwingend recht: De verhuurder mag niet zonder geldige reden de huur opzeggen
 • Geldige regels:
  - Huurder betaalt niet meer
  - Huurder zorgt voor overlast en schade
  - Verhuurder heeft het huis zelf nodig
 • 2 Soorten huurcontracten
  - Tijdelijke verhuur: aan het eind van de periode loopt het contract af.
  - Voor onbepaalde tijd: doorplopend
 • Je koopt een huis van €150000 , dit is ook gelijk de WOZ-waarde. De hypotheek is €150000 en de rentestand is 6%. Het ewf is 0.55%. De inkomstenbelasting is 42%.
  A: Bereken de brutorente
  B: Hoeveel is het ewf?
  C: Hoeveel is je inkomen veranderd door je huis?
  D: Hoeveel is je belastingvoordeel?
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

levensloopregeling
werknemers kunnen een deel van hun loon sparen voor perioden van onbetaald verlof
spaarloonregeling
werkgever stort een op je loon ingehouden spaarloon bij de bank. werknemers kunnen dit spaargeld plus rente na vier jaar opnemen of gebruiken
premies volksverzekeringen
worden van het loon ingehouden om de sociale uitkeringen te kunnen betalen
loonheffing is
de optelsom van de loonbelasting en de premies volksverzekeringen
behalve een nominale premie aan zorgverzekeraars betalen werknemers een door werkgevers ingehouden
inkomensafhankelijke zorgbijlage
van je loon wordt...ingehouden
pensioenpremie
in een loonstrook zie je
hoe het verschil tussen bruto en netto is opgebouwd
nettoloon
het bedrag dat je van je werkgever krijgt uitbetaald, het brutoloon plus vergoedingen min pensioen- en VUT premie, loonheffing en sociale premies en overige inhoudingen
brutoloon
arbeidsinkomen dat je met je werkgever hebt afgesproken
Wat is een naturapolis
Géén bedrag maar bijvoorbeeld hulpverlening