Summary Economie in het nieuws

ISBN-13 9789047301486
283 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Economie in het nieuws". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789047301486. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Economie in het nieuws

 • 1 economische groei

 • Wat betekent de toegevoegde waarde als economische term?
  Het is een optelsom van de toegevoegde waarden van een som
 • Wat is het Bruto Binnenlands Product?
  De toegevoegde waarde van de totale productie in Nederland (Binnenland)
 • Hoe kun je grote bedragen 'leesbaar' maken voor je publiek? (Het gaat hiermee over het BBP)
  • Door het BBP te delen door het aantal inwoners van een land, hiermee krijg je een BBP per hoofd.
  • Het vergelijken met anderen landen. Belangrijk is hierbij wel dat grote landen vaak grotere economieën hebben.
  • Vergelijken met het verleden. Hierbij is het belangrijk dat er door de jaren ook inflatie speelt (euro is niet zoveel meer waard als 10 jaar geleden)
 • Waarom moet je blind niet staren naar de naar het BBP?
  Deze cijfers nemen alleen de 'witte' economie mee en niet de zwarte . Al het geld dat wordt aangegeven bij de overheid dus. Hieronder zit ook nog een zwarte markt waar veel geld in omloop is (ong 10%).
 • Waarom lijdt productie tot inkomen?
  Als er veel vraag is voor een product, zijn er ook meer mensen die dit product moeten maken. Die verdienen er geld mee ---> kunnen meer geld uitgeven --> meer productie --> meer mensen aan het werk en ga zo maar door.
 • Wat is een investering?
  Bestedingen van bedrijven aan gebouwen of machines
 • Wat wordt er bedoelt met de economische term 'sneeuwbaleffect' als je het hebt over productie lijdt tot inkomen?
  Het proces waarin productie- en inkomensstijgingen lijden tot stijgingen van bestedingen, die weer lijden tot meer productie.
 • Er zijn 2 factoren die afhangen hoe ver een 'sneeuwbal' in het sneeuwbaleffect kan doorrollen, welke factoren zijn dit?
  1. De productiecapaciteit van een bedrijf. Als je als bedrijf gewend bent 10 stoelen te maken en je moet er ineens 100 maken, heb je te weinig personeel en te weinig hout. Daardoor kun je deze vraag voor het maken van zoveel stoelen niet 'voldoen', tenzij je als bedrijf investeerd.
  2.  Het consumenten- en producentenvertrouwen. Mensen zullen alleen maar geld uitgeven als ze het gevoel hebben dat het een goed moment is om geld uit te geven. 
 • Waarom is economische groei niet altijd positief?
  • Veel productie lijdt tot veel afval wat weer slecht is voor het milieu.
  • Stijging van welvaart hoeft niet iets te zeggen over een hele grote groep, maar kan ook iets zeggen over een klein groepje mensen.
  • Het zegt iets over welvaart, maar niet over hoe wij ons voelen. Geluk en gezondheid wordt niet meegerekend.
  • negatieve economie heeft voordelen - prijzen dalen, minder files en kortere wachttijden`/
 • Hoe heet de 'goeie tijd' in een conjunctuurcyclus?
  hoogcunjunctuur
 • Hoe heet de slechte tijd van een conjunctuurcyclus?
  laagconjunctuur
 • Hoe heet een daling in het laagconjunctuur dat al 2 kwartalen achter elkaar daalt?
  Een recessie
 • Welke groepen besteedsters staan bekend om hun 'consumeren' en 'investeringen'?
  1. De consumenten
  2. de producenten zelf
 • Wat is een overheidsbesteding?
  Als de overheid (bijvoorbeeld een gemeente of provincie) een product koopt. Dit kan positief zijn omdat de overheid dan zijn eigen economie een duwtje in de rug kan geven.
 • Hoe ontstaat een inflatie
  Als een bedrijf de vraag van het product niet kan bijhouden en zijn prijzen hierom omhoog gooit. Als dit door het hele land gebeurd wordt het leven duur en kopen mensen minder.
 • Wat doet het Centraal Plan Bureau?
  relativeert cijfers door ze te vergelijken met die van andere instituten
 • Hoe moet je als journalist omgaan met voorspellingen?
  Wees kritisch met woordvoerders, voorlichters en politici. Vaak komt een voorspelling namelijk niet uit en je moet kritisch zijn tegenover de mensen die hier wel van uit gaan.
 • 2 Inflatie

 • Wat is het CPI (consumentenprijsindex)
  Een maatstaf voor de kosten van levensonderhoud van de gemiddelde consument.
 • Hoe heet een stijging van het prijspijl?
  inflatie
 • Hoe heet een daling van het prijspijl?
  deflatie
 • De consumentenindex werkt altijd met percentages. Dus een als ze het hebben over een vergelijking van 103, is dat een inflatie van 3%.
 • Het CBS vergelijkt de prijspeil van maand x niet met de maand ervoor, maar met dezelfde maand een jaar geleden.
 • Hoe kun je de veranderingen van de prijspeil meten?
  te vergelijken met hetzelfde jaar ervoor. Daarmee schakel je de invloed van het seizoen uit.
 • Waarom is inflatie niet positief?
  Burgers schrikken van de term, waardoor ze gaan letten op de uitgaven. Met je euro kun je immers dan voorheen. Daardoor staat de markt niet meer sterk en verslechterd Nederland zich als internationale concurrentiepositie. Ook geeft deze term onzekerheid aan bedrijven.
 • Waarom is inflatie wel positief?
  Als je veel schulden hebt. De waarde van de euro gaat omlaag, waardoor de waarde van je schuld ook omlaag gaat.
 • Wat is een nadeel van Deflatie?
  Mensen wachten met geld uitgeven, doordat de prijs blijkt zakken.
 • Zou de overheid de prijspeil constant kunnen houden?
  Nee, de overheid reguleert keurig de officiële prijzen maar er zal altijd een zwarte markt blijven bestaan. Dit is zo omdat er altijd vraag en aanbod is voor spullen.
 • Wat gebeurd er als er teveel geld in omloop is?
  Er ontstaan inflatie.
 • Wat is hyperinflatie
  Wanneer de waarde van geld ineens heel erg daalt door bijvoorbeeld het bijdrukken van bankbiljetten.
 • Welke bank moet er in Nederland de inflatie bestrijden?
  De centrale bank (ECB)
 • Wat is de voornaamste taak van de ECB?
  het garanderen van een stabiele interne waarde van de euro.
 • Vanaf welk percentage op jaarbasis in het eurogebied grijpt de ECB in?
  2%
 • Wat kan de ECB doen om het de inflatie te beheersen?
  1. Het kan ervoor zorgen dat er niet teveel geld in omloop is
  2. Spelen met de rente. Bij een hoge rente is het interessant om geld uit te sparen en bij een kleine rente is het interessant om geld uit te geven. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn  reservemutaties?
Veranderingen in reserves. Het overschot wordt gecompenseerd door een toevoeging aan de reserves met hetzelfde bedrag.
Wat is de goedkeuringstolerantie?
Hoe de gemeente de gemeentefinanciën laat controleren; streng of heel streng? (hoe strenger, hoe duurder)
Wat is de financiële rechtmatigheid van de jaarstukken?
Dat een accountant let op de baten & lasten --> zijn de baten, lasten en veranderingen op de basis in overeenstemming met de begroting en met de veranderingen op de balans in overeenstemming met de begroting en met van toepassing zijnde wettelijke regelingen, waaronder gemeentelijke verordeningen?
Wat is getrouwheidsonderzoek?
Dat een accountant de cijfers beoordeelt of ze 'een getrouw beeld geven van de werkelijkheid'
Welke derde bron controleert de gemeentefinanciën?
Een onafhankelijke accountant
Op welke 3 dingen letten de rekenkamer en de rekenkamerfunctie op?
 1. Doelmatigheid
 2. Doeltreffendheid
 3. Rechtmatigheid
Wat doet de rekenkamer?
Een onafhankelijke organisatie die de gemeentefinanciën beoordeelt.
Naar wie moet de gemeenten hun begrotingen en jaarstukken na aanname door de gemeenteraad, opsturen?
De provincie
Wat staat er in de balans van een jaarstuk?
 • De waarde van bezittingen van de gemeente (activa)
 • De waarde van de schulden
 • De waarden van het eigen vermogen, dat is het verschil tussen de activa en de schulden (passiva)
Wat staat er in de jaarstukken van de gemeente?
 • Wat er feitelijk is terechtgekomen van de begrotingsplannen
 • Naast de gerealiseerde baten en lasten vind je een analyse van de verschillen met de begroting
 • Het verschil tussen baten en lasten (het resultaat)