Summary Economie in Hoofdlijnen BIL

-
305 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Economie in Hoofdlijnen BIL

 • 1 Limits, Alternatives and Choices

 • Wat is een speltheorie bij een oligopolie?
  Een speltheorie is een studie van hoe mensen of bedrijven zich gedragen in strategische situaties.
 • Wat is een samenzwering?
  Een samenzwering is een situatie waarbij bedrijven samen tot een overeenkomst komen voor het bepalen van prijzen, het verdelen van markten, en voor het beperken van concurrentie. Dit kan leiden tot kartelvorming.
 • Leg uit wat het prisoner's dilemma inhoudt.
  • Strategisch gedrag is afhankelijk van de keuze van de ander. Dit komt naar voren bij het prisoner's dilemma.
  • Daarin hebben 2 gevangenen (bedrijven) 2 keuzes, namelijk de ander verraden of zwijgen.
   • Wanneer beide zwijgen hoeven ze allebei maar 2 jaar de gevangenis.
   • Als de een zwijgt en de ander verraad dan is de verrader vrij en de zwijger moet 20 jaar de bak in.
   • Als ze allebei elkaar verraden moeten ze beide 10 jaar de bak in.
 • Wat houdt in het prisoner's dilemma de dominante strategie in?
  • De dominante strategie houdt in dat wanneer een speler ongeacht wat de ander doet dezelfde keuze maakt
  • In het geval van het prisoner's dilemma is de strategie die beide zullen kiezen in dit geval verraden. Hierdoor komen ze op een Nash-evenwicht. Dit betekent dat in deze situatie geen van de twee zijn situatie kan verbeteren door een andere keuze te maken, dus beide 10 jaar komt naar voren. 
 • Wat houdt het Nash-evenwicht in?
  Dit betekent dat in deze situatie geen van de beide partijen zijn situatie kan verbeteren door een andere keuze te maken.
 • 1.1 Wat is Economie?

 • Wat is economie?
  Economie is de studie over hoe mensen, bedrijven en de maatschappij economie keuzes maken bij de aanwezigheid van schaarste.
 • Wat is schaarste?
  Schaarste houdt in dat er een beperkte hoeveelheid goederen en diensten zijn. Hierdoor zijn we gedwongen keuzes te maken.
 • Wat zijn alternatieve kosten?
  Doordat de keuze wordt gemaakt voor de output van het ene product, zorgt dat ervoor dat de daarin geïnvesteerde middelen niet meer gebruikt kunnen worden voor de productie van een ander goed. Dit leidt tot alternatieve kosten.
 • Welke factoren spelen een rol in economisch denken?
  • Schaarste en keuze 
  • Doelbewust gedrag (keuze obv marginale analyse) 
  • Marginalisme 
 • 1.1.1 Marginale analyse

 • Wat is een marginale analyse?
  Een marginale analyse is de vergelijking van de marginale kosten en de marginale baten. Deze analyse wordt gebruikt om een keuze te maken.
 • Wat zijn marginale baten?
  Marginale baten zijn de baten die worden verkregen door bijvoorbeeld een uur langer te werken of een product meer te maken
 • Wat zijn marginale kosten?
  Marginale kosten zijn de kosten, die ontstaan door een product meer te maken.
 • Van welke wetenschappelijke methode wordt gebruik gemaakt?
  • Observeren van gedrag en outcomes in de echte wereld 
  • Hypothese opstellen 
  • Hypothese testen 
  • Hypothese aannemen/verwerpen 
  • Hypothese blijven testen 
 • Hoe ontstaat een model?
  Goede resultaten verenigen zich in een theorie. Zo'n theorie wordt een wet of een principe, die gezamenlijk weer een model vormen.
 • Wat is een model?
  Een model representeert hoe een segment van de economie werkt.
 • Wat is een principe?
  Een principe is een bewering over economisch gedrag dat voorspellingen over waarschijnlijke effecten van acties mogelijk maakt. Hierbij wordt gegeneraliseerd, dus er wordt uitgegaan dat er voor alle mensen geldt. Het principe dat mensen meer kopen als de prijzen dalen geldt natuurlijk niet voor elk individu, maar het principe gaat er wel vanuit. 
  er is sprake van een grafische weergave en gaat men uit van ceteris paribus (alle andere omstandigheden gelijk)
 • Wat is Ceteris Paribus?
  Alle andere omstandigheden gelijk.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat houdt endownment effect in?
Wanneer mensen iets in hun bezit hebben, wordt er een hogere waarde aan toegekend dan wanneer zij het nog niet in hun bezit hadden.
Wat betekent mental accounting?
Dit betekent dat mensen geneigd zijn om geld op verschillende manieren uit te geven als het uit verschillende bronnen komt. Een bedrag dat iemand wint uit de loterij wordt altijd besteedt dan een verhoging van het salaris.
Hoe zorg je voor economische groei in de productiemogelijkhedencurve?
 • Economische groei betekent: 
  • Een toename van de productiefactoren 
  • Een betere kwaliteit van deze productiefactoren 
  • Technologische vooruitgang
Wat is de productiemogelijkheden curve? Welke veronderstellingen heeft de productiemogelijkheden curv? Leg uit waar de optimale gebruik van de middelen ligt. Teken dit in een grafiek.
De productiemogelijkheden curve is een lijn die de verschillende combinaties laat zien van de producten en diensten die kunnen worden geproduceerd bij een volledig werkzame economie. Er wordt uitgegaan van:
 • Een volledige werkgelegenheid
 • Vaste productiefactoren
 • Vaste technologie
 • Twee goederen; consumentengoederen en kapitaalgoederen 
De optimale combinatie van middelen toewezen aan de consumenten- en kapitaalgoederen om maximale bevrediging te bereiken is waar de MK = MO gelijk zijn.
Wat is een budget lijn?
Een budgetlijn is een lijn, waar de combinatie van twee producten die iemand met een bepaald inkomen kan hebben, wordt weergeven.
Bij de budgetlijn horen bereikbare en onbereikbare combinaties. Omdat je te maken hebt met een vast budget kun je er wel onder blijven, maar er niet overeen gaan. Daarom laat de budgetlijn altijd het maximale zien.
De combinaties onder de budgetlijn laten dus ineffectiviteit zien.
Er is sprake van een compromis en alternatieve kosten, want als je voor het ene product kiest dan zijn je kosten dat je minder van het andere product hebt.
Welke factoren spelen een rol in economisch denken?
 • Schaarste en keuze 
 • Doelbewust gedrag (keuze obv marginale analyse) 
 • Marginalisme 
Wat wordt er bedoelt met de kringloop?
 • Dit geeft de productenmarkt en de markt voor middelen weer, en de huishoudens en bedrijven 
 • Hierin zijn ze allemaal vrager en aanbieder tegelijkertijd
Wat houdt de planeconomie in?
 • De planeconomie is een economisch systeem waarbij de staat de meeste middelen in handen heeft en dus alles bepaald. 
Welke problemen/complicaties zijn er van het monetaire beleid?
 • Herkenning- en operationeel tijdsverlies. 
 • Cyclische assymmetrie
  • De commerciële banken volgen vrijwel altijd de rentetrend die de Fed voert, maar niet altijd wanneer de Red de rente verlaagd. 
  • Wanneer de banken de rente constant houden maken ze namelijk meer winst. De rente lijkt maar 1 kant op te kunnen gaan: omhoog. Daarbij kan de Fed de rente wel verlagen, maar dit betekent niet dat de banken meer leningen zullen verstrekken.
Wat is de federale financiële rente?
 • De federale financiële rente is de rente die banken elkaar rekenen wanneer ze bij elkaar lenen. 
 • Hierdoor ontvangen de uitlenende banken rente (wat ze niet krijgen bij de Fed), terwijl de lenende banken kunnen voldoen aan de vereiste reserves. 
 • De Fed kan via de federale financiële rente het aanbod van geld beïnvloeden doordat de commerciële banken deze trend van rente volgen, naar het publiek toe.