Summary economie integraal

-
ISBN-13 9789462871410
253 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "economie integraal". The author(s) of the book is/are gerrit gorter. The ISBN of the book is 9789462871410. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - economie integraal

 • 13.1 binnenlands inkomen en product

 • Op welke 3 manieren kan het binnenlands product berekend worden.
  De objectieve methode, subjectieve methode en via de bestedingen
 • Hoe bereken je de objectieve methode?
  Het wordt berekend via de toegevoegde waarde. Dus bijvoorbeeld de bruto toegevoegde waarde: omzet-waarde ingekochte diensten/goederen.
  netto toegevoegde waarde: bruto toegevoegde waarde-afschrijvingen.
 • Hoe wordt de netto toegevoegde waarde van de overheid berekend.
  Omdat door de overheid geproduceerde goederen geen prijs kennen, wordt het berekend door alle ambtenaarssalarissen op te tellen.
 • Wat is de subjectieve methode?
  Hierbij wordt het netto binnenlands inkomen tegen factorkosten berekend door alle in nederland in een jaar verdiende primaire inkomens van personen bij elkaar op te tellen.
 • wat zijn de primaire inkomens?
  Hierbij wordt gaat het niet alleen om arbeidsinkomens zoals loon of salaris. Hierbij gaat het ook om in een jaar verdiende vermogensinkomens zoals rente, huur, pacht, winst
 • Hoe bereken je de bestedingen?
  Door optelling van bestedingen, dus: consumptie gezinnen C+ investeringen bedrijven I+ overheidsbestedingen O + export E - import M
 • Wat is de officieuze, informele, verborgen economie?
  Economie die niet officieel wordt geregistreerd. Zoals in het zwarte en grijze circuit.
 • Wat is zwart inkomen?
  Als het verdiende inkomen illegaal is en niet wordt geregistreerd
 • Wat is grijs inkomen?
  Inkomen dat wel legaal is, maar toch niet wordt geregistreerd.
 • Op welke 2 manieren kun je het kringloopschema afleiden/
  Binnenlands inkomen, binnenlands product
 • Hoe bereken je het binnenlands inkomen?
  Consumptie+belastingen+sparen c+b+s
 • Hoe bereken je het binnenlands product?
  C+i+o+e-m
 • Wat kun je uit Y=W afleiden?
  S-I + B-O = E-M
 • Wat is de economische groei in enge zin?
  toename van het reeele binnenlands product/inkomen
 • Wat is de economische groei in ruime zin?
  Als de schaarste in dat land afneemt. Toename in welvaart
 • Wat zijn voordelen van groei in enge zin?
  • Verbetering levensstandaard
  • toename werkgelegenheid
  • daling van de werkloosheid
  • afname van het financieringstekort van de overheid
 • Wat zijn bezwaren voor de groei van een land?
  • Vervuiling van het milieu
  • uitputting van natuurlijke hulpbronnen
  • het bestaan van welvaartsziekten
 • Wat betekent duurzame ontwikkeling?
  Economische groei die aansluit op de behoften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties in gevaar te brengen
 • Wat betekent vergroening van de economie?
  De combinatie van economische groei in enge zin en het verminderen van de druk op natuurlijke hulpbronnen
 • Waarom is het niet goed om alleen de inkomens tussen landen te meten?
  Omdat je dan geen rekening houdt met bijvoorbeeld de levensduur verwachting, verschillen in opleidingsniveau
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Nadeel van vaste wisselkoersen
Dat er bij dit systeem onevenwichtigheden op betalingsbalans kunnen voorkomen
Voordeel van volstrekt vaste wisselkoersen
Er bestaat geen wisselkoersrisico
Revaluatie
De afgesproken vaste koers wordt verhoogd
Devaluatie
De afgesproken vaste koers wordt verlaagd
Nadeel van zwevende wisselkoersen
Het wisselkoersrisico en de daarmee samenhangende onzekerheid in het internationale betalingsverkeer
Depreciatie
Als onder invloed van veranderingen in vraag en aanbod de waarde van een valuta daalt
Apprecitatie
Een waardestijging van een valuta als gevolg van veranderingen in vraag en aanbod
flexibele of zwevende koersen
De hoogte van de wisselkoersen wordt bepaald door vraag en aanbod
Wisselkoers
De waarde van een euro uitgedrukt in een vreemde valuta (buitenlandse geldsoort)
Voordelen van vrijhandel
- efficiëntere en goedkopere productie op wereldschaal
- lagere prijzen voor de consument
- meer internationale handel
- toenemende productie en werkgelegenheid op wereldniveau
- groei van de koopkracht van het wereldinkomen
- toename van de kwaliteit goederen en keuzemogelijkheden