Summary Economisch bekeken

-
323 Flashcards & Notes
11 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Economisch bekeken". The author(s) of the book is/are Malmberg. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Economisch bekeken

 • 1.1 Economische groei

 • Wat is economische groei?
  De groei van de productie in een land.
 • Noem 2 redenen waardoor de totale productie van een land stijgt.
  De groei van het aantal inwoners
  Stijging van het gemiddelde inkomen
 • Als de consumptie stijgt dan ..... (noem 2 redenen)
  meer vraag naar producten
  meer productie door de bedrijven
 • Van welke vier dingen is de economische groei afhankelijk
  de groei van de werkende bevolking
  investeringen in machienes en gereedschappen
  de beschikbare hoeveelheid grondstoffen, energie en ruimte  
  de groei van arbeidsproductieviteit
 • Noem 2 dingen waarvan de arbeidsproductiteit afhankelijk is
  de toepassing van moderne technieken
  het opleidingsniveau van de werkende bevolking
 • 1.2 Economische groei en het millieu

 • Noem 4 vormen van milieuschade door economische groei
  meer verbruik van :
  grondstoffen , energie, vervuiling van afvalstoffen, verlies aan ruimte voor de natuur
 • Noem 3 gevolgen van ontbossing
  planten en diersoorten worden bedreigd met uitsterven
  meer modderstromen en aardverschuivingen
  minder afbraak van broeikasgassen
 • Noem 2 gevolgen van luchtverontreiniging
  de aantasting van de gezondheid
  klimaatverandering
 • 1.3 Kosten en baten

 • leg het begrip maatschappelijke baten uit?
  Voordelen van de productie en consumptie voor de samenleving
 • Leg het begrip maatschappelijke kosten uit
  Nadelen van de productie en consumptie voor de samenleving
 • Noem 2 soorten milieukosten
  bedrijfkosten en maatschappelijke kosten
 • Wat is er aan de hand met de maatschappelijke kosten en baten bij milieu vriendelijke productie
  De maatschappelijke
  - kosten zijn laag
  - baten zijn hoog
 • Noem 3 dingen waarom milieuONvriendelijk verleidelijk is
  lage bedrijfskosten
  lage prijs can de producten
  sterke concurrentiepositie door de lage prijs
 • Wat gebeurd er als je (schadenlijke) afvalstoffen lang bewaard
  het risico op hoge maatschappelijkekosten
  de mensen in de toekomst hebben er last van
 • 1.4 Duurzame producten

 • Wat is duurzame productie ?
  Productie die zonder milieuproblemen tot in de verre toekomst kan worden voortgezet
 • Wat is biologische productie ?
  Productie zonder gebruik van kunstmest en chemishe bestrijdingsmiddelen
 • Wat is recycling?
  Terugwinning van bruikbare matrialen uit afval
 • Wat is milieusubsidie?
  Geld dat de overheid uitkeert aan consumenten of producenten met de bedoeling om milieuvriendelijk gedrag te stimuleren
 • Wat is milieuheffing?
  Geld dat de overheid vraagt van consumenten of producenten met de bedoeling milieuvriendelijk gedrag af te remmen
 • Noem 2 dingen die er ontstaan tijdens een productie proces
  en 1 ding dat verbruikt word
  ontstaan -eindproducten- en -afval-
  verbruikt grondstoffen
 • Noem 3 kenmerken van biologische productie
  diervriendelijk
  geen verbruik van kunstmest
  geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen
 • Hoe stimuleert de overheid duurzame productie
  milieuheffingen
  milieusubsidies
  belastingvoordelen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat doet de ECB bij eens stijging van de inflatie?
ze verhogen de rente
Wat is de taak van de Europese Centrale Bank
inflatie bestrijden
Tot wat leiden investeringen in nieuwe producten en productiemethoden
-een sterkere concurrentiepositie
-meer vraag uit het buitenland
Noem 2 gevolgen van een lage rente
-consumenten gaan meer lenen en meer consumeren
-bedrijven gaan meer lenen en investeren
Noem 3 dingen waardoor de economische groei wordt gestimuleerd
-beter onderwijs
-onderzoek naar nieuwe producten en productiemethoden
-een lage rente
Noem 2 voordelen van de economische groei
-de reële inkomens gaan stijgen
-de mensen verdienen meer en betalen meer belasting
Wat wil de Nederlandse overheid graag?
economische groei
Wanner daalt het reëele inkomen?
Als de prijzen sterker stijgen dan het nominale inkomen
Wanneer stijgt het reële inkomen?
als het nominale inkomen sterker stijgt dan de prijzen
Door welke 2 dingen wordt het reëele inkomen bepaald?
-Door inflatie
-Door de stijging van het nominale inkomen