Summary Economisch bekeken 4 vmbo-k

-
ISBN-13 9789034580283
106 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Economisch bekeken 4 vmbo-k". The author(s) of the book is/are Johan Huitema Leo Peters. The ISBN of the book is 9789034580283. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Economisch bekeken 4 vmbo-k

 • 1.1 Economische groei

 • Wat is een aanemersbedrijf?
   Een aanemersbedrijf is een bedrijf die huizen bouwt en verbouwt.
 • wanneer is er economische groei ?
  waneer de productie stijgt 
 • wat is het gevolg van de bevolkingsgroei ?
  er is meer vraag naar spullen & dus meer productie 
 • 1.1.1 De bevolking groeit

 • Wat is een uitbreidings plan?
  Een uitbreidings plan is een plan om meer huizen te bouwen.
 • Waarom heeft bijna elke gemeente een uitbreidings plan?
  Omdat ze meer huizen willen bouwen voor de bewoners.
 • Waarom stijgt het aantal inwoners van Nederland? (2)
  1. Er worden meer Nederlanders geboren dan overlijden.
  2. Er komen meer mensen vanuit het buitenland in Nederland wonen, dan dat eruit Nederland weggaan.
 • Waarom heeft de groei van de bevolking economische gevolgen? (4)
  1. Er is behoeft aan meer woningen.
  2. Meer voedsel
  3. Meer kleding
  4. en meer andere producten 
 • 1.1.2 Het inkomen stijgt

 • Waarom zal niet iedereen zijn woning willen verbouwen door een bouwbedrijf?
  Een woning laten verbouwen door een bouwbedrijf kost vaak veel geld.
 • Wat gebeurt er als het gemiddelde inkomen in Nederland stijgt? (2)
  1. De consumptie gaat  omhoog
  2. De aard van de consumptie veranderd
 • Wat gebeurt er met de consumptie als het inkomen stijgt?
  De vraag naar producten stijgt (extra en duurdere producten).
 • Wat is consumptie?
  Gebruik van goederen of diensten 
 • Wanneer is sprake van economische groei?
  Als in een land de vraag naar producten stijgt, stijgt ook de productie.
 • 1.1.3 De productie stijgt

 • Waarom stijgt in Nederland de vraag naar producten? (2)
  1. omdat er meer mensen wonen
  2. en doordat hun inkomen stijgt
 • Wat is economische groei?
  als in een land de vraag naar producten stijgt, stijgt ook de productie 
 • 1.1.4 Beperkingen door arbeid kapitaal

 • Wanneer kan de productie omhoog? (3)
  Als er meer personeel, machines en andere kapitaalgoederen worden ingezet. 
 • Wat is kapitaalgoederen?
  Dat zijn bepaalde goederen om andere goederen te produceren.
 • Op welke twee manieren kan de productie worden verhoogd?
  1. Door het gebruik van nieuwe technieken.
  2. Door scholing van de medewerkers.
 • Wat is arbeidproductiviteit?
  Een prestatie in een bepaalde tijd.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat hebben exporteurs en winkeliers nodig voor een succesvolle verkoop? (4)

 1. Een aantrekkelijk assortiment (productbeleid)
 2. Een aantrekkelijke prijs (prijsbeleid)
 3. Verkrijgbaarheid op de juiste plaatsen (plaatsbeleid)
 4. Naamsbekendheid (promotiebeleid)
Wat mag iedere burger van de Europese unie? (2)
 1. Overal in de Europese unie werken en reizen
 2. Bij elke bank binnen de Europese unie sparen, lenen en geld overmaken
Door investeringen kunnen bedrijven? (2)
 1. De prijs van hun producten verlagen
 2. de kwaliteit van hun producten verbeteren 
Bij een hogere export door Nederlandse bedrijven (3)
 1. Stijgt de productie in Nederland
 2. Stijgt de winst in Nederland
 3. Stijgt de werkgelegenheid in Nederland
De verwerking van deze grondstoffen betekent voor Nederland (2)
 1. Winst 
 2. Werkgelegenheid 
Als de import daalt, stijgt bij deze bedrijven? (3)
 1. De productie 
 2. De winst 
 3. De werkgelegenheid 
Voordelen van concurrentie voor de  consumenten zijn (2)
 1. De steeds betere kwaliteit van de producten
 2. De voordelige prijs van producten 
Wat zijn voordelen voor import voor de Nederlandse consument (2)
 1. De grote variatie in producten en diensten 
 2. De concurrentie tussen Nederlandse en buitenlandse bedrijven 
De export van Nederlandse bedrijven stijgt door een goede marketingmix van (4)
 1. productbeleid ( bijvoorbeeld een goede assortiment)
 2. Prijsbeleid (Bijvoorbeeld lagere prijzen)
 3. Plaatsbeleid ( Bijvoorbeeld verkoop in landen waar Nederlandse producten populair zijn)
 4. Promotiebeleid ( Bijvoorbeeld reclamecampagnes)
Door internationale arbeidsverdeling (2)
 1. Ontstaat internationale handel 
 2. Kan de welvaart stijgen