Summary Economisch bekeken.

-
ISBN-10 9034564800 ISBN-13 9789034564801
403 Flashcards & Notes
10 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Economisch bekeken.
 • Johan Huitema, Leo Peters Bureau Sproet Bobby Pola Andreas Bock
 • 9789034564801 or 9034564800
 • 7e dr.

Summary - Economisch bekeken.

 • 1.2 bijverdienen

 • een behoefte wordt bevredigd door:

  • iets wat je mist zelf te produceren
  • iets wat je mist te kopen
 • produceren gebeurt:

  • onbetaald (thuis in gezinnen)
  • betaald (buitenshuis in bedruiven)
 • consumeren wordt beperkt door:

  • schaarste aan middelen
  • schaarste aan tijd
 • gezinnen produceren voor:

  • de eigen behoefte
  • elkaars behoefte
 • bij de onbetaalde productie zijn nodig:

  • arbeid
  • gereedschap
  • de natuur
 • gezinnen besteden productie uit aan bedrijven

  • als ze iets niet zelf kunnen maken of doen
  • als ze er geen zin hebben
  • als ze er geen tijd voor hebben
 • de waarde van onbetaalde productie:

  • bereken de kosten van benodigheden bij het zelf produceren
  • verminder de uitkomst met de kosten om deze productie uit te besteden
 • de productie door bedrijven:

  • is gericht op de behoefte van de afnemers
  • wordt betaald door de afnemers
 • de drie productiefactoren zijn:

  • arbeid
  • kapitaalgoederen
  • natuur
 • bedrijven investeren in kapitaalgoederen

  • om meer te kunnen produceren
  • om andere producten te kunnen produceren
  • om goedkoper te kunnen produceren
 • voorbeelden van arbeidsomstandigheden

  • licht of zwaar werk
  • gevaarlijk of ongevaarlijk werk
  • samen met collega's werken of alleen
  • regelmatige of onregelmatige werktijden
 • de arbowet beschermt werknemers tegen:

  • onveilige arbeidsomstandigheden
  • ongezonde arbeidsomstandigheden
 • motieven voor het werk thuis zijn:

  • voor de eigen kinderen kunnen zorgen
  • zelf het werk kunnen indelen

   

 • motieven voor het werk buitenshuis zijn:

  • het loon
  • de omgang met collega's
 • de betaalde banen worden ingedeeld in:

  • voltijdbanen
  • deeltijdbanen
 • milieuvervuiling ontstaat door:

  • onbetaalde productie thuis
  • betaalde productie door bedrijven
 • een vervuild milieu schoonmaken:

  • is duur (bodem- en watervervuiling
  • is soms onmogelijk (veel vormen van luchtvervuiling)
 • er ontstaar minder afval:

  • als er minder wordt geproduceerd
  • als de productie minder energie vereist
  • als er schone technieken worden gebruikt
 • voor het jaar 1150 was de productie:

  • gericht op de noodzakelijke behoefte
  • gericht op eigen behoefte
  • nauwelijks gericht op de verkoop
 • kenmerken van de productie vanaf het jaar 1150:

  • steeds meer arbeidsverdeling
  • steeds meer productie in ambachtelijke bedrijven
  • steeds meer productie voor de verkoop
 • vanaf het jaar 1850 werd steeds meer geproduceerd:

  • op voorraad
  • voor de luxebehoeften
  • in industriele en dienstverlenede bedrijven
 • de productie vindt plaats in de volgende sectoren

  • landbouw, mijnbouw en visserij
  • industrie en bouw
  • dienstverlening
 • behoefte

  iets missen dat nodig is om een wens te vervullen

 • consumeren

  een behoefte bevredigen

 • produceren

  iets doen of maken voor de bevrediging van behoeften

 • schaarste

  er zijn weinig middelen om in alle behoeften te voorzien

 • kapitaalgoederen

  hulpmiddelen bij de productie door bedrijven

 • productiefactoren

  arbeid, kapitaalgoederen

 • investeren

  de aankoop van kapitaalgoederen door bedrijven

 • arbeidsomstandigheden

  alles wat werken prettig of minder prettig maakt

 • arbowet

  deze wet bevat regels voor de arbeidsomstandigheden in bedrijven

 • arbeidsmotieven

  redenen om te willen werken

 • voltijdbaan

  een baan die de gebruikelijke volledige werktijd beslaat

 • deeltijdbaan

  een baan die minder dan de gebruikelijke volledige werktijd beslaat

 • zelfvoorziening

  de productie voor de eigen behoeften

 • arbeidsverdeling

  de verdeling van het werk over verschillende  personen, bedrijven en instellingen

 • ambachtelijke productie

  productie op bestelling door vakmensen in een speciaal ingerichte werkplaats

 • industriele productie

  productie in grote hoeveelheden of series, met speciale machines

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Economisch bekeken.
 • Johan Huitema, Leo Peters Bureau Sproet Theo Audenaerd Herman Sittrop Bobby Pola
 • 9789034570840 or 9034570843
 • 7e dr.

Summary - Economisch bekeken.

 • 1.1 Kopen is kiezen

 • Hoe kan T-Mobile geld verdienen terwijl het gratis telefoons weggeeft

  Door de Bel minuten en smsjes die de consument gebruikt.

 • Wat is consumeren?
  Het bevredigen van behoeften
 • wat zijn behoeften
  - behoeften is dat je iets wilt hebben.

  * je hebt ook basisbehoeften deze zijn noodzakkelijk 
 • Wat is een behoefte?
  Dat is als je iets nodig hebt of graag wil hebben
 • Als een behoefte wordt bevredigd ben je aan het consumeren. Dit kun je doen door bijvoorbeeld een goed of dienst te kopen.

  voorbeeld:  je wilt bellen wat heb je nodig?  - telefoon ( goed)  -verbinding (dienst)
 • Welke 2 behoeften zijn er?
  1. basisbehoeften om gezond in leven te blijven
  2. overige behoeften
 • Je kan niet alles doen wat je wilt omdat je bijvoorbeeld te weinig geld hebt of tijd te kort. dit noem je schaarste. Door schaarste moet je kiezen dit noem je prioriteiten stellen. 
 • Wat gebeurt er met een consument naarmate zijn inkomen stijgt?
  Dan ziet hij meer goederen en diensten als noodzakelijk en ziet hij minder goederen en diensten als een luxe.
 • Wanneer ben je aan het consumeren?
  Als je producten koopt (goederen en diensten)
 • Waardoor wordt consumeren beperkt?
  • schaarste in middelen 
  • schaarste in tijd
 • Wat is schaarste aan middelen?
  Dat er niet genoeg producten zijn om alle behoeften van alle consumenten te bevredigen
 • Wat is schaarste van tijd
  Dat een consument niet genoeg tijd heeft om aan al zijn behoeftens te voorzien.
 • Waar dwingt schaarste je toe?
  Door schaarste moeten consumenten prioriteiten stellen.
 • Welke behoefte heeft bij schaarste prioriteit?
  Basisbehoeften
 • 1.2 Consumeren met en zonder geld

 • Noem 4 manieren waardoor je kunt consumeren
  1. producten te kopen
  2. zelfvoorziening
  3. natuur
  4. het gebruik van collectieve voorzieningen 
 • Als je iets koopt ben je aan het consumeren. voor je dit doet moet een bedrijf produceren tegen betaling. als je het zelf gaat doen ben je aan het consumeren door je zelfvoorziening.
 • Wat wordt bedoelt met zelfvoorziening?
  Als je iets voor jezelf hebt gedaan of iemand anders uit het gezin heeft dat gratis gedaan voor je
 • Je kan door deze 2 dingen ook consumeren 
  - de natuur : regen, zon grondstoffen
  - de overheid : deze legt collectieve voorzieningen.
 • Wanneer comsumeer je door 'de natuur'?
  • de natuur levert grondstoffen voor de productie
  • als je geniet van de natuur, bijv. de zon, schaduw van een boom, schaatsen op een bevroren sloot
 • Noem 5 voorbeelden van collectieve voorzieningen?
  1. de straat
  2. het park
  3. een halfpipe
  4. openbaar vervoer
  5. onderwijs
 • Zijn collectieve voorzieningen altijd 'gratis'?
  Nee, bij een deel van de collectieve voorzieningen vraagt de overheid een bijdrage voor het gebruik ervan
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 3:

 • Economisch bekeken.
 • Johan Huitema, Leo Peters Bureau Sproet ANP Photo Herman Sittrop Bobby Pola
 • 9789034580276 or 903458027X
 • 7e dr.

Summary - Economisch bekeken.

 • 1.1 kopen en kiezen

 • 1.1; behoeften = Als je iets heel graag wilt hebben of iets nodig bent

          2 soorten behoeften = basisbehoeften en andere behoeften

          consumeren = als een behoefte bevredigt wordt

          schaarste = Gebrek aan producten teveel aan consumenten om te bevredigen (behoeften)

          prioriteiten = kiezen uit behoeften door schaarste van een product

   

   

 • 1.2 consumeren met en zonder geld

 • produceren

  iets maken om te verkopen tegen betaling

 • zelfvoorziening

  als je groenten tuin hebt dan is het gratis en voor jezelf

 • collectieve voorziening

  Is de weg of fietspad, elk mens betaald belasting 

 • 1.3 verkopen een kunst

 • Marketing mix

  - product beleid; wie is de doelgroep?

  - promotiebeleid; via reclame en media

  - prijsbeleid; verleiden door aanbiedingen

  - plaatsbeleid; goede plek voor je product

 • Wat is marketing?

  ondernemers proberen de kopers tot kopen aan te zetten

 • Ideële reclame 

  promotie gemaakt voor de ideeën of gedragingen zonder bedoeling geld verdienen

 • wie is doelgroep

  jongeren

   

 • 1.4 kopen een kunst

 • merkreclame

  Dat is reclame over bijvoorbeeld Adidas

 • e-commerce

  Kopen via internet

 • vergelijkend warenonderzoek

  eigenschappen van aantal producten worden vergeleken in een test en dan zeggen ze of product goed of minder is doormiddel van een cijfer

 • 1.5 spijt achteraf

 • koopovereenkomst
  Dat je eens bent met de verkoper
 • deugdelijk product
  Moet werken en echt zijn niet kapot (heel)
 • 1.6 kopen met gevoel

 • keurmerk
  voldoet product aan bepaalde eisen
 • Goodwave
  Niet door kinderen gemaakt
 • Fairtrade max havelaar
  Eerlijke prijs voor de arme boeren
 • 2.1 geld telt

 • chartaal geld
  wat mensen op zak hebben
 • giraal
  op rekening
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is een uitvoerende functie
een functie waarin je doet wat je wordt opgedragen
Wat zijn oorzaken van een zwakke positie op de arbeidsmarkt ( noem er 4)
- een afgebroken school opleiding
- een oudere leeftijd
- een lichaamlijke of geestelijke beperking
- discriminatie
noem 3 oorzaken van een sterke positie op de arbeidsmarkt
-goede diploma's
- recente werkervaring
- talenten die voor werkgevers belangrijk zijn
Noem 2 soorten  functies in bedrijven en instellingen
- leidinggevende functies
- uitvoerende functies
In sommige gebieden is er regionale werkloosheid in die regios ........ noem 2
zijn weinig vacatures
is het werkloosheidspercentage veel hoger dan gemiddeld
Noem 4 dingen die het UWV werkbedrijf
- registreert de vacatures
- schrijf werklozen in
- helpt werklozen bij het zoeken naar een baan
- helpt werkgevers bij het bezetten van hun vacaturen
Wat is verborgen werkeloosheid?
Werkzoekenden zonder baan die niet bij een UWV werk bedrijf zijn ingeschreven
Wat is regionale werkloosheid?
het werkloosheidspercentage is in een bepaald gebied veel hoger dan get gemiddelde percentage in Nederland.
Wat is de arbeidsmarkt?
aanbod van arbeid en vraag naar arbeid bij elkaar
De beroepsbevolking (het aanbod van arbeid) bestaat uit mensen die: (noem er 2)
- een arbeidsplaats bezetten
- een arbeidsplaats zoeken