Summary Economisch bekeken.

-
ISBN-10 9034564800 ISBN-13 9789034564801
403 Flashcards & Notes
8 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Economisch bekeken.". The author(s) of the book is/are Johan Huitema, Leo Peters Bureau Sproet Bobby Pola Andreas Bock. The ISBN of the book is 9789034564801 or 9034564800. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Economisch bekeken.

 • 1.1 imkomsten in soorten

 • Je hoeft niks te doen voor je geld
  inkomsten zonder tegenprestatie
 • inkomsten in natura
  ontvangsten van iets anders dan geld
 • wat is inkomen
  ontvangsten in geld en in natura
 • Je moet iets doen voor je geld
  inkomsten met tegenprestatie 
 • niet-vrij besteedbare inkomsten
  de inkomsten zijn bestemd voor een bepaald soort uitgaven
 • wat zijn vrijbesteedbare inkomsten
  inkomsten waaarvan je zelf mag bepalen wat je er mee doet
 • Ontvangsten van iets anders dan geld
  inkomsten in natura 
 • inkomen
  ontvangsten in geld en in natura
 • wat zijn  niet-vrij besteedbare inkomsten
  de inkomsten die je niet vrij mag besteden
 • Inkomsten kunnen bestaan uit
  geld en natura
 • loon
  het inkomen dat een werknemer verdient met zijn werk
 • noem een voorbeeld van omvangsten in natura
  je krijgt bijvoorbeeld als je een tijdschrift of een zak snoep
 • Niet-vrij besteedbare inkomsten
  De inkomsten zijn bestemd voor een bepaald soort uitgave
 • werknemer
  iemand in dienst van een bedrijf of instelling
 • Omrekenen van maand naar week bedrag :
  maandbedrag x 12 : 52 = weekbedrag
 • werkgever
  een bedrijf of instelling waar een of meer mensen in dienst zijn
 • Omrekenen van week naar maand bedrag:
  weekbedrag x 52 : 12 = maandbedrag 
 • arbeidsovereenkomst
  de afspraken over de rechten en plichten van een werkgever en een werknemer
 • minimumjeugdloon
  het laagste loon voor werknemers tot 23 jaar
 • minimumloon
  het laagste loon voor werknemers vanaf 23 jaar
 • sparen
  het opzijleggen van geld
 • interest
  vergoeding voor het tijdelijk afstaan van geld
 • rente
  een ander woord voor het tijdelijk afstaan van geld
 • spaarvorm
  een manier van sparen met regels over de inleg van geld, de opname van geld en het interestpercentage
 • zorgplicht
  de plicht van ouders om de kosten van levensonderhoud van hun kinderen tot 21 jaar te betalen
 • kinderbijslag
  een uitkering aan iedereen die zorgt voor kinderen tot 18 jaar
 • studiefinaciering
  uitkering waarvan studenten hun studie aan het middelbaar beroepsonderwijs of hoger onderwijs betalen
 • zorgtoeslag
  een tegemoetkoming in de kosten van een verzekering tegen ziektekosten
 • loonschaal
  het aanvangsloon en de verhoging daarvan behorend bij een functie
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.