Summary Educational assessment of students

-
ISBN-10 0131382888 ISBN-13 9780131382886
106 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Educational assessment of students". The author(s) of the book is/are Susan M Brookhart, Anthony J Nitko. The ISBN of the book is 9780131382886 or 0131382888. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Educational assessment of students

 • 1 De basis voor assessment

 • Verschillende termen van assessment moeten onderscheiden worden. Welke vier zijn dat?

  1. Assessment
  2. Tests
  3. Metingen
  4. Evaluatie
 • Geef een definitie van het begrip assessment?

  De proces voor het opdoen van informatie wat gebruikt kan worden bij het maken van beslissingen over studenten, curricula, programma's en educatief beleid.

 • Welke vijf begeleidende principes moet je gebruiken om assessment in de klas betekenisvol te kunnen selecteren en gebruiken?

  • Wees duidelijk over welke leerdoelen je wilt assessen.
  • Assessment techniek moet aansluiten bij de doelgroep/lerende.
  • Assessment techniek moet de behoeften van de lerende dienen (de technieken moeten dus betekenisvolle feedback geven).
  • Probeer verschillende indicatoren van prestaties te gebruiken voor elk leerdoel (gebruik vb verbindoefeningen, essayvragen en een project van een maand lang).
  • Hou rekeningen met de beperkingen van de studenten.
 • Geef een definitie van testen?

  Het is een instrument of systematische procedure voor het observeren en beschrijven van één of meer karakteristieken van studenten, dit gebeurt a.h.v. een numerieke schaal of classificatieschema. Het is een concept dat nauwer is dan assessment.

  Ook de staat heeft een test programma ontwikkeld om te bepalen of de scholen voldoen aan een bepaalde doelen of standaard. Dit gebeurt norm-gerelateerd (vergeleken met hele populatie). 

 • Geef een definitie van metingen?

  Een procedure voor het toewijzen van nummers (meestal scores genoemd) aan een gespecificeerde attribuut of karakteristiek van een persoon op zo'n manier dat de nummers de mate beschrijven waarin de persoon over voldoende kennis beschikt van de attribuut. Assessment is een bredere term dan metingen (en tests) omdat niet uit alle assessments metingen voortkomen.

 • Geef een definitie van evaluatie?

  Het wordt gezien als proces waarin je een oordeel geeft over de waarde van een product of proces van de student. Evaluaties geven de basis over welke cursus of actie moet volgen. Ze bepalen de waarde, kwaliteit en effect van het onderwijs/leermiddel.

  Evaliuatie wordt echter wel beinvloedt door een bepaalde mate van subjectiviteit, inconsistentie en biases (testen en metingen kunnen dit echter verminderen).

  Evaluatie gaat niet alleen over individuele studenten, kan ook over materialen, tekstboek of scholen gaan.

 • Wat is het verschil tussen formatieve evaluatie en summatieve evaluatie van scholen, programma's of materialen?

  Formatieve: oordeel over kwaliteit tijdens het ontwerpproces. Deze oordelen worden gebruikt om te modificeren, vormen of verbeteren van onderwijs etc. (als een leraar de lessen of materialen aanpast door eerdere ervaringen, is dat ook formatief). Geeft meer suggesties voor verbeteringen dan summatieve. (vb tijdens les vragen of student het begrijpt)

  Summatief: oordeel over kwaliteit na het ontwerpproces. Deze vat sterke- en zwakke punten samen, in hoeverre de (leer)doelen zijn bereikt. Het geeft een beeld of een product 'werkt' en onder welke omstandigheden en welke mate van implementatie deze werkt. (vb cijfer geven na cursus)

 • Wat is high-stakes testing?

  Testen die worden gebruikt om beslissingen te maken die grote gevolgen kunnen hebben voor school administrators, leraren en studenten. Vb een examen, testen hoe goed een school op een bepaald vak presteert. Er moet wel belangrijke consequentie aan verbonden zijn (vb examen), anders zijn het low-stake testen.

 • Wat is accountability testing (verantwoordelijkheid testen)?

  Assessment die wordt gebruikt om individuele studenten of scholen verantwoordelijk te houden om te verzekeren dat studenten het nationale standaard behalen. Dit wordt vaak gedaan door high-stake testen toe te voegen.

 • Wat zijn inhouds- en prestatiestandaarden? (welke door de overheid worden vastgesteld)

  Inhoudsnormen beschrijven het onderwerp, de concepten, principes etc waarvan wordt verwacht dat de student deze leert.

  Prestatienormen beschrijven de vaardigheid die de student kan uitvoeren nadat de inhoudsstandaarden zijn geleerd.

 • Waarom is disaggregatie (opsplitsing) van test resultaten op school niveau noodzakelijk?

  De resultaten van de hele populatie worden opgesplitst om rapportages te kunnen doen over kleine subgroepen of studenten (vb studenten met lage SES, met beperkingen etc).

 • Welke vragen moet een leraar zichzelf stellen voordat hij begint met lesgeven?

  1. Welke inhoud moet ik overbrengen op mijn leerlingen ?
  2. Met welke capaciteiten (achtergrond, interesse, vaardigheden) moet ik rekening houden als ik mijn activiteiten plan?
  3. Welke materialen zijn gepast bij deze doelgroep?
  4. Welke leeractiviteiten zijn bij de les betrokken (unit, cursus)
  5. Wat zijn de leerdoelen die de studenten moet bereiken door mijn lesgeven?
  6. Hoe moeten de klassenopstelling eruit zien?
 • Welke beslissingen/vragen moet een leraar zichzelf stellen tijdens de les?

  1. Gaat mijn les goed? Begrijpen leerlingen het?
  2. Wat moet ik doen om mijn les (activiteit) beter te maken?
  3. Welke feedback geef ik studenten?
  4. Zijn de studenten klaar om naar het volgende level te gaan?
 • Welke vragen/beslissingen moet een leraar zich na de les stellen?

  1. Hoe goed bereiken mijn leerlingen de korte- en lange termijn leerdoelen?
  2. Welke sterke- en zwakke punten rapporteer ik naar de student?
  3. Welke cijfer geef ik de student?
  4. Hoe effectief heb ik het lesmateriaal overgebracht naar de studenten?
  5. Hoe effectief is het curriculum en de materialen gebruikt?
 • Welk type assessment pas je toe als de instructie niet goed aansluit op een student? (de instructie geen effect heeft)

  Diagnostische assessment: je beantwoord de vraag: welke leeractiviteiten zal ik gebruiken die het best aansluiten bij de individuele behoeften van de student waardoor de kansen op het succesvol volbrengen van het leerdoel toeneemt (bepaal juiste content en leer activiteiten).

 • Feedback heeft niet altijd effect op het leren. Waardoor komt dat?

  Feedback moet wel een specifieke begeleiding zijn over wat studenten moeten doen om hun leren te verbeteren. Moet dus zowel, samen met de student, naar de goede als foute antwoorden kijken en hier feedback op geven.

 • Feedback heeft meerdere doelen/ voordelen. Noem er een paar?

  • geeft een richtlijn aan studenten over wat ze moeten doen om hun leren te verbeteren
  • geeft de docent inzicht over wat de studenten hebben geleerd en hoe hij les heeft gegeven.
  • is een voorbeeld voor studenten omdat je ze laat zien wat ze moeten kennen/leren (modelling).
  • Het motiveert studenten om te studeren.
 • Wat zijn selection decisions (selectie besluiten)?

  Een institutie of organisatie bepaald wanneer een bepaald individu wel of niet geschikt is voor hen. Degene die niet geschikt zijn, vallen niet langer onder de verantwoordelijkheid van de institutie. Assessments gaan vaak vooraf aan zo'n selectie (op basis van de test scores wordt een beslissing genomen).

 • Welke verschillende soorten beslissingen zijn er op organisatorisch/institutioneel niveau, waarbinnen assessment een belangrijke rol speelt?

  • Selectie beslissingen (sommige wel, andere niet)
  • Plaatsing van studenten besluiten (geplaatst op bepaald niveau)
  • Classificatie beslissingen (in bepaald categorie, baan, programma geplaatst)
  • Advies en begeleidings-beslissingen (helpt studenten ontdekken, kiezen en voorbereiden)
  • Certificaat beslissingen (student/ leraar bepaalde standaard behaald?)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.