Summary Een praktijkgerichte benadering van organisatie en management werkboek

-
ISBN-10 9001809650 ISBN-13 9789001809652
175 Flashcards & Notes
17 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Een praktijkgerichte benadering van organisatie en management werkboek". The author(s) of the book is/are N van Dam. The ISBN of the book is 9789001809652 or 9001809650. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Een praktijkgerichte benadering van organisatie en management werkboek

 • 1 Hoofdstuk 1.Denken over organisatie en management

 • hoe kunnen we we organisatiekunde definiëren
  interdisciplinaire wetenschap die zich bezig houd met het bestuderen van gedrag in organisaties.
 • wat is een descriptief aspect
  beschrijving gedrag organisaties, met de motieven en gevolgen
 • wat is een prescriptief aspect
  dit is een advies over te volgen handelwijze en organisatie inrichtingen
 • wat is interdisciplinariteit
  organisatiekunde bevat veel elementen uit afkomstig uit andere wetenschappen
 • multidisciplinair
  als we alle informatie halen uit andere vakgebieden die we nodig hebben voor onderzoek
 • multidisciplinair
  als we alle informatie halen uit andere vakgebieden die we nodig hebben voor onderzoek
 • wat is Besturing
  richting geven aan processen binnen een organisatie
 • 3 Strategisch management

 • wat is strategisch management "?
  het zorgen voor de juiste afstemming op omgeving: ontwikkelingen en bekwaamheden. Hierdoor kan je altijd je strategie goed aanpassen
 • strategie is ?
  een plan waar de doelstellingen van een organisatie in staan
 • strategie is ?
  een plan waar de doelstellingen van een organisatie in staan
 • klassieke richting?
  synoniem aan strategische planning 
 • wat betekend strategische planning?
  aan de hand van een strategische planning zoekt een organisatie evenwicht. Aan de hand van een SWOT-analyse
 • wat bedoelt men met  een nieuwe en/of moderne richting?
  strategisch management staat gelijk aan strategisch denken: als men een visie kan uitdragen en uitvoeren
 • 3.2 Klassieke benadering van strategisch management

 • wat bedoeld men met klassieke benadering van strategisch management?
  Een organisatie moet kijken naar zijn omgeving. Dit kan aan de hand van een swot-analyse
 • 3.3 Situatie analyse

 • Waaruit bestaat een situatie analyse
  * Definitie van huidige visie, doelstellingen en strategie (3.3.1)
  * een intern onderzoek (3.3.2)
  * Een extern onderzoek (3.3.3)
 • 3.3.1 Definitie van de huidige visie, doelstellingen en strategie

 • Definieer visie
  het algemeen gedachten beeld over de toekomst van een organisatie
 • Definieer Missie 
  de missie van een organisatie bestaat uit: beschrijving van product, marktcombinaties en de manier waarmee je structureel concurrentievoordeel kan realiseren 
 • Wat zijn hierin de principes?
  dit zijn de normen en waarden van een organisatie, dit ligt ook aan de maatschappelijke normen en waarden. De volgende punten kunnen mogelijke principes zijn:
  * kwaliteit komt eerst
  * de klant komt eerst
  * wij zijn betrouwbaar en integer 
 • wat zijn organisatiedoelstellingen?
  dit geeft de relatie aan van de organisatie met organisatie en werknemers
  betrekkingen tot zijn:
  • Winstglevendheid: "wij streven ernaar onze producten en diensten winstgevend te maken voor onze klanten en onszelf"
  • imago: ' Wij zijn een toonaangevende leverancier'
 • Definieer Strategie
  als de doelstellingen onder de loep zijn genomen, wordt er een strategie gekozen (plan)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.