Summary Een praktische kijk op marketing en strategiemodellen

-
ISBN-10 9052617430 ISBN-13 9789052617435
263 Flashcards & Notes
9 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Een praktische kijk op marketing en strategiemodellen". The author(s) of the book is/are Yousri Mandour, Marleen Bekkers. The ISBN of the book is 9789052617435 or 9052617430. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Een praktische kijk op marketing en strategiemodellen

 • 1 Strategisch startpunt

 • Welke modellen kan je gebruiken voor het strategisch startpunt?
  Je kan voor het strategisch startpunt de volgende modellen gebruiken:

  Het ashridge-missiemodel
  Het Abell definition business model
  Het drielagen businessmodel
 • Uit welke onderdelen bestaat het visievierluik?
  Hoger doel, waarom bestaan wij?
  Gewaagd doel, waarheen gaan wij?
  Kernkwaliteiten, waarin blinken wij uit?
  Kernwaarden, waarvoor staan wij?
 • Welke vragen hoor bij het kader van het strategisch startpunt?
  Wat voor soort organisatie zijn we of willen we zijn?
  Moeten we de missie van ons bedrijf aanscherpen?
  Wat is de markt die we willen bedienen en wie willen we niet bedienen?
  Welke zaken doen we wel en wat doen we niet?
 • Golden Circle, Simon Sineks waaruit bestaat deze?
  Why, how, what
 • 1.1 Ashridge Model

 • Waarom gebruik je marketing modellen? 
  Een onderneming krijgt dan inzicht in:
  de invulling van de missie
  wat de markt is
  wat voor type onderneming zij is
  en of de bedrijfsvoering voldoende of onvoldoende wordt uitgevoerd
 • Bij welke vragen biedt het Ashridge missiemodel hulp?
  Doel: waartoe is onze onderneming op aard?
  Strategie: langs welke weg willen we dit doel bereiken?
  Waarden: welke overtuigingen en principes willen wij hierbij hanteren?
  Gedragsnormen: wat betekent dit voor ons dagelijks handelen?
 • Wat is het Ashridge Missie model?
  Hiermee beschouw je de huidige missie en kun je de nieuwe missie bepalen.
 • Waarvoor dient het Ashridge missiemodel?
  Het Ashridge missiemodel  helpt u om een goed doordachte missie te formuleren voor uw organisatie, waarbij zowel aandacht is voor strategische als culturele aspecten.
 • Welke 4 onderdelen moet het Ashridge model voldoen?
  1. Doel: Wat is het bestaansrecht en wat is het ultieme doel van de onderneming?
  2. Strategie: Hoe word het bovenstaande bereikt?
  3. Waarden: Welke denkbeelden en principes worden hierbij aangesteld? 
  4. Gedragsnormen: Wat zijn de consequenties voor het dagelijks beleid?
 • Vanuit welke 2 stromingen gaat het Ashridge missiemodel uit?
  De strategische school, waarbij de missie de eerste stap is binnen het strategisch managementproces
  De culturele school, hierbij wordt de missie beschouw als een uiting die de goede samenwerking tussen de medewerkers waarborgt.
 • Hoe ziet het Ashridge missiemodel eruit?
  Zie het plaatje
 • Uit welke twee stromingen kan de missie bestaan?
  Strategische school
  Culturele school
 • Hoe wordt het Ashridge missiemodel ook wel omschreven?
  Het Ashridge missiemodel krijgt ook wel eens de naam een sense of mission.
 • Wat bepaal je in het doel?
  In het doel bepaal je de primaire taak/verantwoordelijkheid van de organisatie. Anders gezegd beantwoord je de vraag waartoe is onze onderneming op aard.
 • Wat bepaal je in de strategie?
  Je beantwoordt de vraag langs welke weg willen wij het doel bereiken. In deze fase kies je de strategische richting, de product/marktcombinatie en positionering worden hier beschreven.
 • Wat bepaal je bij de waarden?
  Het element besteedt aandacht aan de emotionele en de morele apecten in de omgeving. Kortom een weergave van de gehanteerde normen en waarden.
 • Wat bepaal je bij de gedragsnormen?
  Korte gedragsregels of kernachtige richtlijnen die duidelijk maken wat de onderneming van haar medewerkers wil en die een leidraad vormen voor de dagelijkse activiteiten.
 • 1.2 Abells Bizniz Definition Model

 • Waarom gebruik je de Abells Bizniz Definition Model?
  Om zo je werkterrein te analyseren.
  Je krijgt inzicht met welke producten en diensten een onderneming actief is op de markt. 
  Je krijgt in beeld op welke doelgroep je inspeeld
  Je kan je markt afbakenen.
 • In welke onderdelen kun je de begrips bepaling van de markt onderverdelen?
  1. Type Doelgroep - Consument-Klant
  2. Behoefte waarin voorzien wordt.
  3. Product Karakteristieken
  4. Geograische Afzetmarkt.
 • Wat zijn de 3 onderdelen van de Abells Bizniz Definition model?
  Markt segment: Doelgroep
  Behoeftes: Wat wil de klant? 
  Technologien: Hoe voorzien wij de klant in wat ze wil?
 • Ben je een baas?
  Yes brodder.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.