Summary Een praktische kijk op marketing en strategiemodellen

-
ISBN-10 9052617430 ISBN-13 9789052617435
263 Flashcards & Notes
9 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Een praktische kijk op marketing en strategiemodellen". The author(s) of the book is/are Yousri Mandour, Marleen Bekkers. The ISBN of the book is 9789052617435 or 9052617430. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Een praktische kijk op marketing en strategiemodellen

 • 1 Strategisch startpunt

 • Uit welke onderdelen bestaat het visievierluik?
  Hoger doel, waarom bestaan wij?
  Gewaagd doel, waarheen gaan wij?
  Kernkwaliteiten, waarin blinken wij uit?
  Kernwaarden, waarvoor staan wij?
 • Golden Circle, Simon Sineks waaruit bestaat deze?
  Why, how, what
 • 1.1 Ashridge Model

 • Waarom gebruik je marketing modellen? 
  Een onderneming krijgt dan inzicht in:
  de invulling van de missie
  wat de markt is
  wat voor type onderneming zij is
  en of de bedrijfsvoering voldoende of onvoldoende wordt uitgevoerd
 • Wat is het Ashridge Missie model?
  Hiermee beschouw je de huidige missie en kun je de nieuwe missie bepalen.
 • Welke 4 onderdelen moet het Ashridge model voldoen?
  1. Doel: Wat is het bestaansrecht en wat is het ultieme doel van de onderneming?
  2. Strategie: Hoe word het bovenstaande bereikt?
  3. Waarden: Welke denkbeelden en principes worden hierbij aangesteld? 
  4. Gedragsnormen: Wat zijn de consequenties voor het dagelijks beleid?
 • Uit welke twee stromingen kan de missie bestaan?
  Strategische school
  Culturele school
 • 1.2 Abells Bizniz Definition Model

 • Waarom gebruik je de Abells Bizniz Definition Model?
  Om zo je werkterrein te analyseren.
  Je krijgt inzicht met welke producten en diensten een onderneming actief is op de markt. 
  Je krijgt in beeld op welke doelgroep je inspeeld
  Je kan je markt afbakenen.
 • In welke onderdelen kun je de begrips bepaling van de markt onderverdelen?
  1. Type Doelgroep - Consument-Klant
  2. Behoefte waarin voorzien wordt.
  3. Product Karakteristieken
  4. Geograische Afzetmarkt.
 • Wat zijn de 3 onderdelen van de Abells Bizniz Definition model?
  Markt segment: Doelgroep
  Behoeftes: Wat wil de klant? 
  Technologien: Hoe voorzien wij de klant in wat ze wil?
 • Ben je een baas?
  Yes brodder.
 • 2.1 Narver & Slater smarkt oriëntatiemodel

 • Waaruit bestaat dit Narver en Slater model?
  Het bestaat uit 3 onderdelen.
  1. Interfunctionele Cooordinatie
  2. Afnemers Orientatie
  3. Concurrentie orientatie
  En het bestaat uit 2 beslissings onderdelen:
  1. De lange termijn
  2. De winstfocus
 • Wat maakt de NenS model duidelijk?
  Hoe goed er wordt samengewerkt.
  In welke mate een onderneming zich verhoudt tegenover de concurrentie
  In welke mate de werknemers het eigen marketing concept snappen
  In welke mate er marktgericht gewerkt wordt 
 • Wat is Interfunctionele Coordinatie?
  Interfunctione Coordinatie is de samenwerking tussen Inter Disciplinaire Teams binnnen een organisatie. 
  Dit stimuleert het Markt en Concurrentie gericht werken. 
  Alle teams hebben een gezamelijk doel maar hebben hun eigen manier om dit te bereiken. Gecoordineerd samenwerken zorgt dat dit in de bedrijfscultuur verankerd wordt. 
 • Wat is de afnemers orientatie?
  Dit is wat de afnemer vindt van de dienst/producten van de organisatie.
  Waardecreatie bereik je door de Benefits te verhogen in vergelijking tot de kosten of de kosten aan te passen aan de Benefits.
 • Wat is je doel bij Waardecreatie?
  Klantloyaliteit
 • Wat is Concurrentie Orientatie?
  Competetive Intelligence is een belangrijk onderdeel van de Onderneming. 
  Met informatie over de concurrentie kunnen de eigen Sterktes en Zwaktes worden bepaald. 
  Hiermee kun je inspelen op Concurrentie zwaktes en/of sneller inspelen op actualiteiten. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is de oplossing volgens hen
Een tweedelijns operating system welke focust op ontwerp en implementatie van de strategie door agile, networklike te werken via verschillende processen.
Wat houdt dit artikel in?
Ieder bedrijf is bezig met zijn strategie maar wat ze niet goed doen is stromen en kansen op tijd zien en deze ook implementeren
Bij het onderdeel innovatie ontwikkelagenda ontstaan CURS, wat houdt dit in?
Dit onderdeel wordt overgeslagen omdat het:
Complex 
Uncertain
Rescource intense
Sensitive
Hoe ziet dit model van binnen naar buiten eruit?
Visie
ambities en strategische thema's
innovatie ontwikkelagenda
optimalisatie jaarplan
Hoe vinden zij dat je dit in je huidige bedrijf vorm moet geven?
Bedrijven moeten losse onderdelen maken die los staan van het bedrijf zodat innovatie kan plaatsvinden onder de bescherming van senior management.
Benoem de stappen
1 disruption is een proces
2. Disrupters maken vaak hele andere bedrijfsmodellen
3. Sommige zijn succesvol, sommige niet
4. Ga niet te snel en zeg geen goed lopende lijn te snel op
Waar vind disruptive innovation plaats?
Low end (iedereen is de klant) of new market footholds (waar eerst niets was, eerst niet klanten, worden nu klanten)
Wat is disruptive innovation?
Disruption is een proces waar een kleiner bedrijf met minder middelen succesvol een nieuwe business weet op te zetten
Welke stappen moeten plaatsvinden
Leiderschap
Indentificeer de bronnen die beide organisaties kunnen of moeten delen
creeer wisselteams
Bescherm grenzen, het moet zo blijven dat het een zonder het ander zou kunne voortbestaan. Hierdoor krijg je geen oude medewerkers die het nieuwe saboteren
Is het nieuwe traject succesvol, dan moet deze gepromoot worden en de tranisition plaatvinden
Wat houdt dit artikel in?
Transformatie A vindt plaats door herpostioneren van de core business 
 Transformatie B vindt plaats door een nieuwe seperate disruptive business te ontwikkelen welke in de toekomst het nieuwe model gaat worden. 

Deze laat je beiden naast elkaar bestaan, zodat je recources kunt delen. Zodra het nieuwe wisntgevend gaat worden laat je het andere wegzakken.   dit in het kader van samen sta je sterker.