Summary Eeuwige schoonheid

-
ISBN-10 9060176944 ISBN-13 9789060176948
662 Flashcards & Notes
42 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Eeuwige schoonheid". The author(s) of the book is/are E H Gombrich het Engels M Elisabeth Houtzager. The ISBN of the book is 9789060176948 or 9060176944. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Eeuwige schoonheid

 • 9 Strijdende kerk

 • Wat wordt met de strijdende kerk bedoeld?

  De grote kerken hadden een uitstraling van massieve kracht: weinig versiering, weinig vensters, maar stevige doorlopende muren en torens.

  Deze kerken leken het ware idee van de Strijdende Kerk uit te drukken, dat wil zeggen de gedachte dat hier op de aarde de taak van de kerk is: de machten van de duisternis te bestrijden tot het uur van de overwinning daagt op de Dag des Oordeels.
 • Waarom hield het dak de gemoederen bezig?

  De bouwlieden vonden dat deze indrukwekkende stenen gebouwen een waardige bekleding moesten krijgen. Geen houten kappen, zoals de basilieken: waardigheid ontbreekt en was brandgevaarlijk.
  Het was geen kleinigheid om de gehele breedte van het hoofdschip met een gewelf te overspannen.
  Echter dit had tot gevolg dat het gewelf dan heel stevig innerlijk verbonden moest zijn, wilde het niet instorten. De muren zouden dan nog breder moeten worden.
 • Wat was de oplossing om toch de kerk van een gewelf te voorzien?
  Het was voldoende om een aantal stevige gordingen te hebben die de afstand overspanden om dan de tussenruimten met lichter materiaal aan te vullen. De beste methode was de gordels of ribben kruisgewijs tussen de pijlers te spannen en vervolgens de boldriehoeken daartussen lichter op te vullen.
 • Stonden versieringen en andere onderdelen van de kerk op zichzelf?

  Alles wat tot de kerk behoorde, had een functie en moest een bepaald denkbeeld dat met de leer van de kerk in verband stond tot uitdrukking brengen.

  Bijv. versiering op de voorgevel kan het einddoel van ons leven uitbeelden: hemel of hel?
  Deze beeltenis sprak krachtiger voor mensen dan woorden in preek.

  Bijv. kandelaar in kerk Gloucester: "Deze lichtdrager is het werk van de deugd, met zijn schijnsel predikt hij de leer opdat de mensheid niet door ondeugd worde verduisterd."
  Oftewel: "Het licht dat schijnt in de duisternis kan de mensen doen zegevieren over de macht van het kwade."
 • Geef een voorbeeld van functionele sier in de Romaanse kerken
  Vetopvangers onder de kaarsen die opgebouwd werden uit symbolen
 • Wat was het gevolg van de 12e eeuwse kruistochten voor de kunst?
  De byzantijnse kunst werd nagevolgd en moest geevenaard worden
 • 10 Triomferende kerk

 • Wat is het grootste verschil in kunst tussen de Romaanse kunst en die van Byzantium?
  De stijl in het oosten duurde duizenden jaren
 • Wat stelde deze technische uitvinding voor?

  Het was mogelijk om een soort stenen geraamte op te richten dat het hele gebouw bijeenhield: pijlers waren voldoend om de ribben van het gewelf te dragen.
  Massieve muren waren overbodig en hierdoor kon men er grote ramen in zetten.
 • Welke technische uitvindingen waren nodig om een kerk via een geraamte op te bouwen?

  1. De rondbogen van de romaanse stijl waren ongeschikt. De hoogte van de overwelving zal altijd de straal van de cirkelboog moeten zijn.
  Echter als de kerk hoog moet worden, dan moet er een nieuw type boog komen ipv de rondboog, namelijk de spitsboog.
  2. De zware stenen van het gewelf veroorzaken niet alleen een neerwaartse, maar ook een zijwaartse druk. Pijlers alleen waren niet genoeg om deze buitenwaartse druk te weerstaan.
  Dit kon opgelost worden met steunberen en voor het hoge schip moest van buitenaf worden versterkt door luchtbogen.
 • Wat is het grote voordeel van eens spitsboog?
  Het grote voordeel van een spitsboog is dat deze platter of puntiger kan worden gemaakt, afhankelijk van de structuur.
 • Welke technische uitvinding ontstond er in Noord-Frankrijk?
  Gotische stijl
 • Wat betekent kathedraal?

  Een kathedraal is een bisschopskerk.

  Cathedra betekent troon van de bisschop.
 • Wat is het verschil tussen de Strijdende kerk en Triomferende kerk?

  Strijdende kerk: biedt beschutting tegen de aanvallen van het kwaad;
  Triomferende kerk: schonk de gelovigen een glimp van een andere wereld.

  Strijdende kerk: massief en afschrikwekkend;
  Triomferende kerk: schoonheid
 • Wat was de voornaamste taak van de beeldhouwers van de 13e eeuw?
  Het werk aan de kathedralen.
 • Hoe probeerden bouwmeesters het werk van hun voorgangers nog verder te ontvouwen?
  Door middel van symmetrie en in het inblazen van leven.
 • Wat is het verschil tussen de Griekse en de gotische kunstenaars?
  De Grieken stelden belang in hoe het beeld van een mooi lichaam opgebouwd kon worden. Gotische kunstenaars wilden het verhaal steeds ontroerender en overtuigender vertellen.
 • Welke belangrijke taak namen de schilders op zich?
  Verluchting van handschriften. 
 • Hoe was de opleiding van schilders in de 13e eeuw?
  Als leerling bi een meester waar hij onbelangrijke delen van diens werk mocht invullen. Hij leerde kopiëren, herschikken.
 • De vaste fundering in de Byzantijnse traditie stelde eind 13e eeuw de Italiaanse kunst in staat de prestaties van de beeldhouwers van de kathedralen in het noorden in te halen en een revolutie in de schilderkunst teweeg te brengen. Een beeldhouwer die de natuur nabootst heeft een makkelijker taak dan een schilder. 
 • Waardoor liet Giotto de opvattingen van de schilderkunst veranderen?
  Hij herontdekte de kunst van het scheppen van de illusie van ruimte op een plat oppervlak.
 • Waarom kan je zeggen dat Giotto anders werkte dan zijn voorgangers.
  Hij pakte niet een voorbeeld, maar dacht alles opnieuw uit.
 • Welke nieuwigheid zien we in de tijd van Giotto?
  De naam van de kunstenaar wordt belangrijk
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat was de voornaamste taak van de beeldhouwers van de 13e eeuw?
Het werk aan de kathedralen.
Wat is het verschil tussen de Strijdende kerk en Triomferende kerk?

Strijdende kerk: biedt beschutting tegen de aanvallen van het kwaad;
Triomferende kerk: schonk de gelovigen een glimp van een andere wereld.

Strijdende kerk: massief en afschrikwekkend;
Triomferende kerk: schoonheid
Wat betekent kathedraal?

Een kathedraal is een bisschopskerk.

Cathedra betekent troon van de bisschop.
Wat is het grote voordeel van eens spitsboog?
Het grote voordeel van een spitsboog is dat deze platter of puntiger kan worden gemaakt, afhankelijk van de structuur.
Welke technische uitvindingen waren nodig om een kerk via een geraamte op te bouwen?

1. De rondbogen van de romaanse stijl waren ongeschikt. De hoogte van de overwelving zal altijd de straal van de cirkelboog moeten zijn.
Echter als de kerk hoog moet worden, dan moet er een nieuw type boog komen ipv de rondboog, namelijk de spitsboog.
2. De zware stenen van het gewelf veroorzaken niet alleen een neerwaartse, maar ook een zijwaartse druk. Pijlers alleen waren niet genoeg om deze buitenwaartse druk te weerstaan.
Dit kon opgelost worden met steunberen en voor het hoge schip moest van buitenaf worden versterkt door luchtbogen.
Wat stelde deze technische uitvinding voor?

Het was mogelijk om een soort stenen geraamte op te richten dat het hele gebouw bijeenhield: pijlers waren voldoend om de ribben van het gewelf te dragen.
Massieve muren waren overbodig en hierdoor kon men er grote ramen in zetten.
Stonden versieringen en andere onderdelen van de kerk op zichzelf?

Alles wat tot de kerk behoorde, had een functie en moest een bepaald denkbeeld dat met de leer van de kerk in verband stond tot uitdrukking brengen.

Bijv. versiering op de voorgevel kan het einddoel van ons leven uitbeelden: hemel of hel?
Deze beeltenis sprak krachtiger voor mensen dan woorden in preek.

Bijv. kandelaar in kerk Gloucester: "Deze lichtdrager is het werk van de deugd, met zijn schijnsel predikt hij de leer opdat de mensheid niet door ondeugd worde verduisterd."
Oftewel: "Het licht dat schijnt in de duisternis kan de mensen doen zegevieren over de macht van het kwade."
Wat was de oplossing om toch de kerk van een gewelf te voorzien?
Het was voldoende om een aantal stevige gordingen te hebben die de afstand overspanden om dan de tussenruimten met lichter materiaal aan te vullen. De beste methode was de gordels of ribben kruisgewijs tussen de pijlers te spannen en vervolgens de boldriehoeken daartussen lichter op te vullen.
Waarom hield het dak de gemoederen bezig?

De bouwlieden vonden dat deze indrukwekkende stenen gebouwen een waardige bekleding moesten krijgen. Geen houten kappen, zoals de basilieken: waardigheid ontbreekt en was brandgevaarlijk.
Het was geen kleinigheid om de gehele breedte van het hoofdschip met een gewelf te overspannen.
Echter dit had tot gevolg dat het gewelf dan heel stevig innerlijk verbonden moest zijn, wilde het niet instorten. De muren zouden dan nog breder moeten worden.
Wat wordt met de strijdende kerk bedoeld?

De grote kerken hadden een uitstraling van massieve kracht: weinig versiering, weinig vensters, maar stevige doorlopende muren en torens.

Deze kerken leken het ware idee van de Strijdende Kerk uit te drukken, dat wil zeggen de gedachte dat hier op de aarde de taak van de kerk is: de machten van de duisternis te bestrijden tot het uur van de overwinning daagt op de Dag des Oordeels.