Summary Effectief communiceren en beïnvloeden persoonlijk inzicht, gesprekstechnieken en beïnvloedingsvaardigheden

-
ISBN-10 9491743147 ISBN-13 9789491743146
319 Flashcards & Notes
19 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Effectief communiceren en beïnvloeden persoonlijk inzicht, gesprekstechnieken en beïnvloedingsvaardigheden". The author(s) of the book is/are Natasja Loomans. The ISBN of the book is 9789491743146 or 9491743147. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Effectief communiceren en beïnvloeden persoonlijk inzicht, gesprekstechnieken en beïnvloedingsvaardigheden

 • 2.2.1 Steriotyperingen

 • Het denken in steroetyperingen is een vorm van generaliseren en staat ook wel bekend als het tussen-effect. 
  Het tussen-effect beschrijft de neiging om individuen alleen nog maar te zien als lid van een groep met de eigenschappen van die groep.
 • Het beoordelen van anderen op basis van steroetyperingen of vooroordelen is een automatisch proces in de hersenen dat buiten  het bewustzijn omloopt.
 • 2 typen stereotyperingen
  Seks specifieke stereotypering
  Accessoires
 • Seks specifieke steroetypering
  Deels gebaseerd op basis van biologische, economische en politieke factoren.
 • Hoe zijn seks specifieke steroetyperingen ontstaan?
  Zie foto
 • Hoe bewijzen accessoires dat stereotyperingen kloppen?
  Mensen gebruiken accessoires om te laten zien wie ze zijn. Auto's, mobiele telefoons en kledingen worden zorgvuldig uitgezocht omdat daarmee de identiteit van de persoon wordt onderstreept.
 • Uw eigen stereotiepe denken over anderen kan deels ondervangen worden door vooraf na te gaan wat u van iemand verwacht.
 • 3 Persoonlijke eigenschappen

 • Persoonlijkheid
  Dat wat ieder mens tot een uniek wezen maakt.
 • 3.2.1 Genen, hersenen en persoonlijkheid

 • Je wordt geboren met hersenen die uniek zijn door een combinatie van genen, ontwikkeling tijdens de zwangerschap en geboorte omstandigheden.
 • Karaktereigenschappen, talenten en beperkingen liggen voor een deel al vast bij de geboorte
 • Omgevingsfactoren hebben tevens veel invloed. De ontwikkeling van baby hersenen tot volwassenhersenen hangt af van de prikkels en voeding van de baby.
 • Hersenen zijn pas volgroeid rond de 23 / 25 jaar.
 • 3.2.2 Socialisatie en persoonlijkheid

 • Socialisatie
  Socialisatie is het dwingend proces waarbij iemand, bewust en onbewust, door internalisering de waarden, normen en andere cultuurkenmerken van hun groep krijgt aangeleerd. Het is een levenslang proces en een voorwaarde voor integratie.
 • Vormen van socialisatieprocessen
  1. Primaire socialisatie
  2. Secundaire socialisatie
  3. Tertiaire socialisatie
 • Primaire socialisatie proces
  • Directe relatie
  • Vindt voornamelijk plaats in gezien / peergroep
  • Bijvoorbeeld: het aanleveren van taalaccenten en basisattituden
 • Secundaire socialisatieproces
  • Indirecte relatie
  • Grote invloed van school en omgeving
  • Bijvoorbeeld: aanpassen aan omgangsvormen en eigen levensstijl ontwikkelen.
 • Tertiaire socialisatieproces
  • Verborgen relatie
  • Vooral via tv, games en internet
  • Bijvoorbeeld: agressie gewoon vinden door het kijken naar gewelddadige films. 
 • 3.2.3 Nature - Nurture en persoonlijkheid

 • De drie niveaus van mentale programmering
  Piramide vorm 
  Basis:
  Menselijke natuur
  • Universeel
  • Aangeboren
  Cultuur
  • Specifiek voor groep
  • Aangeleerd
  Persoonlijkheid
  • Specifiek voor individu
  • Aangeboren en aangeleerd.  
     
 • Welke 2 aspecten zijn belangrijk bij ieder mens eigen unieke karakter:
  Het heeft weinig zien om te oordelen over iemands persoonlijkheid

  Je persoonlijkheid bepaald wat je normaal en niet normaal vind.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Noem 3 Seksespecifieke stereotypen
Vrouwen kunnen beter verzorgen
Mannen zijn stoer
Mannen kunnen minder goed luisteren
Typen stereotyperingen
Seks specifieke stereotypering
Accessoires
uiterlijk
Afkomst
8. Rinske wil tijdens de pauze doorwerken, daarom vraagt ze haar collega Ingrid im een broodje voor haar mee te brengen uit de kantine. Ingrid stemt in zonder na te denken. Op welke manier reageert Ingrid op de beïnvloedingsprikkel van Rinske?
Ingrid reageert met volgen op de prikkel van Rinske.
7. Geef twee voorbeelden waarmee u het gedrag van de ander onbewust kun beïnvloeden
Door gebruik te maken van geuren, kleuren, muziek en beelden kunt u het gedrag van de ander onbewust beïnvloeden. De geur van vers gebakken appeltaart werkt verkoopsbevorderend bij het bezichtigen van een woning. Mensen met bruine ogen komen onderbewust betrouwbaarder over.
6. Welke strategie kiest u wanneer u gericht bent op een gemakkelijker ja? Leg uit waarom deze strategie juist dan zo krachtig is
Wanner u gericht bent op een gemakkelijker ja zeggen kiest u het best voor alfastrategieën. Deze werken op het onbewuste brein, dat snel en automatisch beslissingen neemt aan de hand van simpele vuistregels. De beïnvloeding gaat daardoor buiten het bewustzijn om en is moeilijk te herkennen. Dat maakt de alfastrategieën zo krachtig
4. Wat zijn twee vormen van ontspanning bij het bewegen van verzet naar instemming
Deze twee vormen van ontspanning zijn: de beïnvloeden persoon moet voldoende openstaan voor beïnvloeding en u moet zelf voldoende ontspannen zijn om geloofwaardig over te komen
3. Welke vier manieren van reageren op beïnvloeden zijn er?
Onbewust volgen

Onbewust afhaken
Bewust meegaan (denken)
Bewust tegenstand bieden (Vechten)
2. Noem de twee besturingsmechanisme van het menselijk brein
De twee besturingsmekanismen van het menselijk brein zijn het onderbewuste mechanisme en het bewuste mechanisme.
1. Wat is het verschil tussen beïnvloeden en manipuleren?
Beïnvloeden en manipuleren kennen hetzelfde gedrag. De intentie achter de actie bepaald of het beïnvloeding of manipulatie is.
5. Welke indelingen voor beïnvloedingsstrategieën zijn er?
De indeling van bewuste en onbewuste beïnvloedingsstrategieën en de indeling naar alfa en omega strategieën