Summary Effectief verplegen 3

ISBN-13 9789057401183
274 Flashcards & Notes
19 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Effectief verplegen 3". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789057401183. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Effectief verplegen 3

 • 1.1 karakteristiek van de copd patient

 • Wat is de karakteristiek van de copd patient?
  Iemand met symptomatische obstructieve luchtwegaandoening met een beperkte of afwezige reversibiliteit van deze obstructie.
  Komt laat bij de ha. Omdat het verloop geleidelijk is. Vaak rond de 50 jaar.
 • 1.2 oorzaken en risicofactoren

 • Oorzaken en risicofactoren
  Roken. 30% rookt, 1 op de 5 krijgt longproblemen. Beroepsgerelateerde werkstoffen.
  Rol luchtverontreiniging nog onduidelijk
  Verbrandingsstoffen van biomassa brandstoffen tot ontstaan van COPD kunnen leiden.
  Socio economische status speelt ook een rol. Mogelijk door voeding, Overbevolking, Luchtverontreiniging en genetische determinanten.
  bronchiale hyperreactiviteit is een te actieve reactie van de bronchiale luchtwegen op prikkels.
  allergie en een hoog ige van invloed op het krijgen van copd
 • Noem indelingen in ernst van copd
  FEV = forced expiratory volume in 1 sec. Dit is niet eenduidig. De gold chronic obstructive lung disease meer eenduidig GOLD 1-IV
 • De enige aangetoonde erfelijke deficientie van alfa antitrypsine. Eiwitmolecuul gevormd in lever speelt belangrijk rol in de long als antiprotease.
 • 1.3 copd en comorbiditeit

 • Benoem wat je weet over copd en comorbiditeit
  Middelbare leeftijd, Vaak andere ziekten die in verband staan met roken.
  25% van 65 jr en ouder heeft twee ziektebeelden. 17% drie.
  gewichtsverlies, Voeding abnormaliteiten en skeletspieren disfunctie bekende extrapulmonale effecten van COPD.

  verhoogd risico myocard infarct, Agina pectoris, Osteoporose, Infectie luchtwegen, Botbreuken, Depressie, Diabetes, Slaapstoornissen, Bloedarmoede en glaucoom.

  Copd verhoogd risico longkanker.
 • 1.4 specifieke problematiek

 • COPD is systeemaandoening waarom?
  Gewichtsverlies en skeletspierzwakte dragen onafhankelijk bij aan een beperking van de inspanningstolerantie, Vermindering van kwaliteit van leven en toename van mortaliteit.
 • Welke klachten hebben copd patienten naast dyspnoe nog meer?
  Angst, Depressieve gevoelens, Verstoord zelf/lichaamsbeeld, Moedeloosheid, Schaamte en coping problematiek.

  Veel copd pat weinig kennis over hun ziekte en med. Med niet goed gebruikt.
 • 1.5 veel gestelde vragen

 • Kun je de vragen nu beantwoorden van blz 37?
  Xx
 • 2 relevantie voor de verpleegkundige

 • Houdt rekening met de levensloop van de client. Vaak als lastige pat gezien. Altijd speelt benauwdheid een rol, Altijd onzekerheid, Vandaag kan je alles en morgen niet.
 • Benoem belangrijke problemen bij copd
  Verminderde inspanningstolerantie, Kennistekort, Inadequate lichaamssamenstelling, Angst bij kortademigheid en vrees om te stikken, Verstoord lichaamsbeeld, Roken als beslisconflict en inadequate inhalatietechniek met als gevolg dreigende therapieontrouw.
 • 4.1.1 inleiding

 • Wat is volgens carpenito verminderde inspanningstolerantie?
  Afgenomen fysiologische capaciteit om inspanning van een vereist of gewenst niveau te houden.
 • Wat is de oorzaak van verminderde inspanningstolerantie?
  Longaandoening zelf, Perifere spierzwakte,  en zwakte van de ademspieren.
 • Verschillende mechanismen leiden tot verminderde inspanningstolerantie. Inspanning leidt vaak tot geconditioneerd gedrag, (Aanpassen en minder inspannen) Ventilatiecapaciteit is verlaagd en bij andere spierzwakte in de benen. Soms beide. 

  Cachexie = ernstige alg zwaktetoestand en ondervoeding is ook kenmerk van copd . En metabolische  abnormaliteiten (verstoorde stofwisseling)  van skeletspieren draagt bij aan moeheid in de benen en leidt dan indirekt tot verminderde inspanning.

  Hypoxemie = zuurstoftekort in het bloed en hypercapnie = verhoogd kooldioxide gehalte (co2) van het bloed) geven aanleiding tot verminderde inspanningstolerantie. Aanbiede van O2 kan pos bijdrage leveren.

  ook afgenomen cardiocirculatoire belastbaarheid en dientengevolge gebrekkig zuurstoftransport door bijv aangeboren hartafw, Cardiomyopathie (chron hartziekte) decompensatie cordis (onvoldoende pompkracht van het hart) ritmestoornissen, Myocardinfarct, Hartklepgebreken en virale infectie.

  Stoornissen in czs of psych problematiek leiden tot dyspnoe en daarmee van invloed op inspanningstolerantie.

  copd vooral ouderen, Deze categorie geheel eigen factoren voor verminderde inspanningstolerantie.

  Oorzaken gedaalde inspanningstolerantie bij ouderen en vooral verlies van spierkracht bij ouderen onderverdeeld in drie categorieen, Veroudering, Inactiviteit en ziekten.
 • Noem oorzaken van verminderde inspanningstolerantie
  Kortademig door obstructie/desaturatie, Spierverzwakking, Disfunctioneren van het adembewegingsapparaat, Fysieke belastbaarheid,  cachexie en obesitas.

  daarnaast kennis/inzichttekort, Angst voor benauwdheid tijdens inspanning, Overschatting onderschatting van lich activiteiten, Onvoldoende energie/inefficient omgaan met kracht en energie. Fysieke omgeving kan belemmerend werken om activiteiten te doen, Afstanden in huis te groot, Bed te hoog en zuurstoftherapie werkt ook belemmerend.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is sundowning
Minder slaperig als het buiten donker wordt komt vaak voor bij dementie.
Wat wordt bedoeld met parasomnieen en secundaire slaapstoornissen
Parasomnieen zijn nachtmerries, snurken, slaapapneu, urineren tijdens slaap en tandenknarsen.

sec slaapst zijn psych, neurologische of andere med st, psychosen, paniekst, stemmingsst, alcoholisme, copd en dementie.
Welke stoornissen vallen onder dyssomnieen
Narcolepsie, myoclonieen, restless leggs en jetlags
Welke diagnoses bij slaapstoornissen
Verstoorde slaap, slaapdeprivatie, slapeloosheid en slaapwens tot verbetering.
Wat is slaapmisperceptie
Verkeerde perceptie van op zich normaal slaappatroon

normale kortslaper die weinig nodig heeft, maar meent 7 a 8 uur te moeten slapen
inslaapklachten die door gedragsveranderingen en of slaaphygienische maatregelen kunnen verdwijnen.
de fysiologische lichtere, kortere en vaker onderbroken slaap bij ouderen.
Wat is de betekenis van slaaphygiene
Iemands gewoonten voor dat men gaat slapen of tijdens het slapen.
Slaapmed sufheid en valgevaar. Kortdurend gebruiken.
Xx
Welke therapie zou ingezet kunnen worden?
CGT cognitieve gedragstherapie, cognitieve herstructurering, voorlichting rond slaaphygiene, stimuluscontrole en slaapbeperking vaakst toegepast.

congnitieve herstructurering doorbreken en afleren van gedachten die slaapprobleem in stand houden.

mindfulness therapie = aandachtsgerichte therapie, ontwikkelen van een andere houding tegen problemen
Welke interventies worden het meest ingezet?
Slaapmed, kalmeringsmiddelen.
Wat is remslaap
Rapid eye movements = optredende oogbewegingen en de NREM = is non rem.

Binnen de NREM 4 fases:

fase 1 overgangsfase tussen wakker zijn en slaap, waarin een langzame vertraging van de EEG activiteiten plaatsvindt. Fase 2 EEG activiteiten dalen nog verder. Fase 1 en 2 = lichte slaap. Fase 3 is weer overgang naar 4. Beide fase EEG laag frequente golven te zien. Fase 3 en 4 = diepe slaap ook wel deltaslaap genoemd.

tijdens rem slaap eeg zelfde als fase 1, dit noem je ook wel paradoxale slaap. Het lijkt lichte slaap maar in diepe rust, vooral tot uitdrukking afname spierspanning voor en tijdens de rem, en snelle oogbewegingen.