Summary EHBO

102 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - EHBO

 • 1 inleiding

 • Wie beslist bij het bellen van 112 of de ambulance gaat rijden?
  De centralist in de meldkamer, hulpverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld
 • Wie beslist of het slachtoffer meegenomen wordt?
  Het ambulancepersoneel, hulpverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld
 • Wat moet je nog meer melden aan de centralist van 112
  Als het slachtoffer geen professionele hulp wil
 • Waar kan je je aanmelden zodat je opgeroepen kan worden bij reanimaties als je het diploma EHBO hebt?
  Bij burgernetwerken. Je wordt dan via de meldkamer ambulancezorg opgeroepen.
 • Door wie zijn de Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp vastgesteld
  • College van deskundigen van het Oranje Kruis
  • Medisch Comité van het Nederlandse Rode Kruis
  • Ook gedragen door Nederlands Instituut voor bedrijfshulpverlening (NIBHV)
 • Hoe wordt EHBO gedefinieerd
  Helpend gedrag en de eerste zorg bij een acute ziekte of letsel
 • Wat zijn de doelstellingen van een eerste hulpverlener
  • Behoud van leven
  • verlichten van lijden
  • voorkomen van verergering ziekte of letsel
  • bevorderen van herstel
 • EHBO vaardigheden omvatten:
  • Het herkennen, beoordelen en prioriteren van de noodzaak voor eerste hulp
  • het verlenen van zorg door het gebruik van de juiste kennis, vaardigheden en gedrag.
  • het erkennen van beperkingen en het zo nodig inschakelen van aanvullende zorg.
 • 2 eerste hulp de eerste schakel

 • Wat is een eerste hulpverlener
  • De eerste schakel in de keten van hulpverlening
  • Heeft kennis en vaardigheden om een slachtoffer in een zo goed mogelijke conditie aan de zorg van professionele hulpverleners over te dragen als dat nodig is.
  • Voorkomt verergering en uitbreiding van stoornissen en letsels.
  • Voert geen handelingen uit die behandeling door professionele hulpverleners moeilijker maken 
 • Welke handelingen behoren niet tot de eerste hulp en die wie kunnen deze wel uitgevoerd worden?
  • Situaties waarbij het herkennen van de gezondheidstoestand bij een onbekend slachtoffer ook voor professionele hulpverleners lastig is, bij anafylactische shock
  • Het geven van medicijnen die bij de een levensreddend en bij de ander levensgevaarlijk kunnen zijn. Bv adrenalinepen.
  • Handelingen waarbij je beslist bepaalde hulpmiddelen nodig hebt die je ook moet leren gebruiken. Bv astma medicatie
  Door een mantelzorger
 • Wat is mantelzorg
  Mantelzorg richt zich op familie en bekenden die een hulpbehoefte hebben die voortvloeit uit een ziekte of aandoening.
 • Onder wie zijn verantwoordelijkheid valt de mantelzorg
  Huisarts of specialist
 • Waarover kan een mantelzorger geïnformeerd zijn?
  • Wanneer en hoe handelen
  • wie te waarschuwen BV huisarts, ouders, ziekenhuis
  • wat te melden bij alarmering
 • Hoe kan je regelen dat iemand met een EHBO diploma toch medicatie mag verrichten bv in het onderwijs of de kinderopvang
  Met een bekwaamheidsverklaring
 • 2.2 Het slachtoffer

 • Hoe kan je een slachtoffer geruststellen
  • Zorg dat hij je kan zien
  • kniel naast hem neer als hij ligt
  • (oog) contact maken
  • je naam noemen
  • vertellen dat je eerstehulpverlener bent
  • hand vasthouden of arm om schouder
  • knuffel neerleggen bij kinderen
  • wonden (met verband) afdekken
 • Wat kan je nog meer doen om een slachtoffer gerust te stellen
  • Praat op rustige toon, ook als je denkt dat hij niet bij bewustzijn is
  • vertel het slachtoffers steeds wat je aan het doen bent of gaat doen, zeker als hij je niet kan zien bv letsel op de rug
  • reageer altijd op vragen en opmerkingen
  • neem het slachtoffer serieus
  • je hoeft niet alles te vertellen, maar wat je verteld moet waar zijn.
  • doe geen uitspraken over letsel van andere slachtoffers
 • Hoe ga je om met persoonlijke gegevens van het slachtoffer
  • Vraag niet naar persoonlijke gegevens als naam en adres
  • vraag niet naar medicijngebruik of ziektegeschiedenis
  • ga niet in kleding of tas op zoek naar persoonlijke informatie
  • Vraag wel bv of je iemand voor het slachtoffer kan bellen
  • Wijs professionele hulpverlening op bv een sos-ketting
 • Wanneer mag je wel in overleg met het slachtoffer opzoek naar naar een telefoonnummer of adres van een contactpersoon, als er geen professionele hulp nodig is?
  • Als het slachtoffer niet goed kan communiceren
  • in verband met zijn leeftijd
  • bij lichamelijke of verstandelijke beperking
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe geef je beademingen
 1. Plaats je hand op het voorhoofd van het slachtoffer, duw zijn hoofd achterover. Bij zuigelingen (tot 1 jaar) gezicht recht naar boven.
 2. twee vingertoppen onder de kin, plaats kin omhoog. Tot 1 jaar 1 vinger. Plaats gelaatsdoekje of beademingsmasker.
 3. knijp het zachte gedeelte van de neus dicht, met de hand die op het voorhoofd rust.
 4. Zorg dat de mond iets openblijft.
 5. Adem normaal in en plaats je wijdgeopende mond goed sluitend over die van het slachtoffer. Bij kleine kinderen over neus en mond plaatsen.
 6. Blaas je adem 1 sec lang rustig in de mond en kijk of de borstkas omhoog komt.
 7. Haal je mond van het slachtoffer. Houdt het hoofd iets achterover. De borstkas moet weer terugzakken. Zorg dat je de uitademingslucht niet inademt
 8. Adem nog een keer normaal in en beadem nogmaals
 9. beadem maximaal 2 keer.
Noem de 4 stappen van het controleren van de ademhaling
 1. Leg het hoofd recht
 2. leg één hand op het voorhoofd, duw het hoofd achterover
 3. open de luchtweg door 2 vingertoppen onder de punt van de kin te plaatsen en vervolgens de kin omhoog te tillen, Druk niet op het zachte deel!
 4. Beoordeel de ademhaling door min 10 sec
 • Kijken of de borstkas omhoog komt
 • Luisteren bij de mond en neus of je de ademhaling hoort
 • Voelen met je wang ( of hand) of er (warme )lucht tegen uitademt
Wat kan je doen bij twijfel van plaatsing handen
 • Ontbloot borstkas
 • open dikke kleding altijd
Voorwaarden voor goede borstcompressies
 • 100-120 keer per minuut, niet meer, niet minder
 • borstkas 5-6 cm naar beneden drukken
 • niet leunen op slachtoffer
 • borstcompressies zo kort mogelijk onderbreken: 
- voor de beademing max 10 seconde
- voor gebruik van AED
 • niet duwen op de ribben, onderste punt van het borstbeen, zwaardvormig aanhangsel, of bovenbuik
Hoe geef je borstcompressies
 1. Kniel bij het slachtoffer ter hoogte van zijn bovenarm
 2. Plaats de hiel van één hand midden op zijn borstkas
 3. Plaats de hiel van je andere hand bovenop je eerste hand. Haak je vingers van beide handen in elkaar. Trek je onderste vingers omhoog zodat deze niet op de ribben duwen.
 4. Plaats je bovenlichaam recht boven de borstkas van het slachtoffer. Zorg dat je armen volledig gestrekt zijn.
 5. Druk het borstbeen min 5 en max 6 cm loodrecht naar beneden. Bij kinderen minimaal 1/3 deel van de borstkas ongeveer 5 cm. Bij kinderen tot 1 jaar 4 cm.
 6. Laat het borstbeen volledig terugveren. Niet leunen, wel contact houden met borstkas
 7. Tempo tussen de 100 en 120 keer per min. Iets minder dan 2 per sec. In en uitdrukken moet even lang duren.
Wat doe je bij een bewusteloos slachtoffer die geen (normale) ademhaling heeft.
 • Versleep het slachtoffer naar een plek waar je goed kunt reanimeren. (harde ondergrond)
 • Als het slachtoffer op bed of bank ligt, een plank onder de borstkas leggen
 • Starten met reanimeren
Wat zie of hoor je bij een bewusteloos slachtoffer die geen (normale) ademhaling heeft.
 • Hij is bewusteloos
 • De borst en buik gaan niet of onregelmatig op en neer
 • De ademhaling is niet of abnormaal hoorbaar
 • Er is geen of slechts af en toe ademlucht aan de mond voelbaar
 • Het slachtoffer ziet blauw
Wat doe je als je geconstateerd het dat het om een bewusteloos slachtoffer gaat
 • Laat 112 bellen
 • Laat een AED halen, doe het zelf als je hebt vastgesteld dat de ademhaling niet normaal is en je weet dat de AED dichtbij is.
 • Volg alle aanwijzingen van AED op
 • Start direct met 30 borstcompressies en 2 ademhalingen na constatering van een niet normale ademhaling en bewusteloosheid
Waaruit bestaat reanimeren
 • Borstcompressies, waarmee je kunstmatig een bloedstroom op gang houdt
 • Beademing, waarmee je zuurstof aan het bloed toevoegd
 • Het afwisselen van 30 borstcompressies en 2 beademingen
 • Het gebruik van een aed
Waar kan je een circulatie stilstand nog meer aan herkennen
 • Hij heeft zijn ogen open, maar kijkt niet echt
 • hij heeft trekkingen van armen of benen (lijkt op een epileptische aanval)