Summary eHealth: een gezondheidspsychologisch perspectief

-
402 Flashcards & Notes
6 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - eHealth: een gezondheidspsychologisch perspectief

 • 1 eHealth: een inleiding

 • Wat zijn de voordelen van eHealth (voor zowel patiënten als zorgverleners)?
  • Zorgverlener kan efficiënter worden door het gebruik van ICT-mogelijkheden
  • eHealth-initiatieven bieden potentiële zorgconsumenten de mogelijkheid om zelf gericht informatie te vergaren via internet en door middel van zelftests een indruk krijgen van hun gezondheidstoestand
  • Het helpt mensen gezond gedrag te vertonen
 • 1.1 eHealth: definities

 • Wat is telemedicine of telehealth?
  Telemedicine/telehealth is de zorg op afstand via technologie (vooral d2d en soms d2p)
 • Waar gaat het bij eHealth om, anders dan telemedicine?
  Bij eHealth gaat het niet om zorg op afstand, maar op levering van zorg onafhankelijk van tijd, plaats en zorgprofessional.
 • Welke definitie wordt er in Nederland veelal gebruikt voor eHealth?
  eHealth is het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, en met name internettechnologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren.
 • Op welke verschillende manieren wordt eHealth toegepast in de communicatie binnen de zorg?
  • Communicatie tussen zorgverleners onderling ('doctor to doctor' D2D), zoals EPD, teleconsultatie, waarneemdossier huisartsen (WDH)
  • Communicatie tussen zorgverlener en patiënt ('doctor to patient' D2P), zoals telemonitoring, e-consult
  • Communicatie tussen patiënten ('patient to patient' P2P), zoals user-generated content (wikipedia) en rating (reviews)
 • Wat is Health 2.0 (/Zorg 2.0/Gezondheid 2.0)?
  Health 2.0 is de veranderde rol van de patiënt binnen de zorg. De patiënt gaat steeds meer gebruik maken van de middelen en toepassingen die het internet als platform biedt. Centraal hierbij staat de eigen regie van de patiënt met betrekking tot zijn gezondheid en participatie bij het nemen van behandelbeslissingen.
 • In welke categorieën wordt eHealth in onderverdeeld op basis van gebruikte technologie?
  • Internettoepassingen (websites en portals waarop informatie over gezondheid en ziekte te vinden is)
  • Mobiele toepassingen (mHealth genoemd (mobile health), het gaat hierbij om eHealth toepassingen op een mobiel apparaat)
  • Overige toepassingen (zoals robotica, domotica en serious gaming)
 • Wat is robotica?
  Robotica is de zorg ondersteunen door het inzetten van een robot.
 • Wat is domotica?
  Domotica is de toepassing van technologie in en om de woning, waardoor het leven met een functiebeperking binnen de eigen woonomgeving mogelijk wordt gemaakt (denk aan camera's, sensoren, huisautomatisering)
 • Wat zijn serious games?
  Serious games zijn games die gebruikt worden voor doeleinden anders dan alleen entertainment
 • 1.2 Het belang van eHealth binnen huidige zorgontwikkelingen

 • Welke twee ontwikkelingen hebben er voor gezorgd dat eHealth een enorme vlucht heeft genomen de afgelopen jaren?
  • De veranderende patiënt (wil meer zeggenschap over zijn medische proces, meer controle en makkelijker met artsen kunnen overleggen, zijn meer betrokken)
  • Capaciteitsprobleem in de zorg (zorgkosten, zorgvraag, vergrijzing)
 • 1.2.1 De veranderende patiënt

 • Hoe komt het dat de huidige patiënten veel meer behoefte hebben aan betrokkenheid bij hun zorgproces, dan patiënten in het verleden?
  Dit komt door twee factoren:
  •  Toegenomen opleidingsniveau
  • Meer materiële mogelijkheden
 • Internet maakt informatie over ziekte en gezondheid toegankelijk. Met deze beschikbaarheid van informatie, neemt ook de autonomie van patiënten toe.
 • Wat is patiëntenparticipatie?
  Patiëntenparticipatie is de patiënt betrekken in het zorgproces, zodat deze zijn eigen inbreng kan geven bij het opstellen van een behandelplan, het voorschrijven van medicatie en het meedenken bij de zorgkeuze.
 • 1.2.2 Capaciteitsprobleem in de zorg

 • Waardoor wordt het groeiende capaciteitsprobleem in de zorg veroorzaakt?
  • Toenemende vergrijzing van de Nederlandse bevolking
  • Stijging van het aantal chronisch zieken (door slechte leefstijlen)
  • Dit veroorzaakt een stijgende zorgvraag, 
  • Resulteert in stijgende zorgkosten, waarop wordt bezuinigd (en hierdoor groeit het capaciteitsprobleem nog harder)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

health literacy, wat betekent dit en welke mensen ondervinden nadelen ervan?
health literacy = gezondheidsvaardigheden

veel mensen hebben moeite om:

info over ziekten ,

te zoeken

te begrijpen

te evalueren


en correct toe te passen
Nadelen v. eHealth voor individuelle patienten?
niet iedereen begrijpt kennis & kan de zorgproces op zich nemen in eigen regie

niet iedereen kan rationeel & welbespraakt onderhandelen met een medische specialist

opkomen voor zichself & voldoende mondig zijn

discrepantie

kennis uit minder goeie bronnen?

digitale köoof tussen verschillende groepen in de maatschappij

ouderen
lager opgeleiden
allochtonen

- maken minder gebruik van de mogelijkheiden.
Rol v. eHealth?
bij alle 4 aspecten ikan eHealth een positieve rol spelen

het is een hulpmiddel - voor eigen regie over eigen zorgproces

= atitude met eigen verantwoordelijkheid & autonomie

interventies kunnen het gevoel v. competentie positief beinvloeden

kennisinbreng van patient & zorgverlener

dialoog & samenwerking

in gezamelijkheid of zelfbeheer
De 4 belangrijkste factoren die bijdragen aan empowerment:
 • attidude
 • kennis
 • dialoog
 • samenwerking

(naar Timmer, 2011)
Wat houdt IMPOWERMENT in?
verschillende def.'s
in het allgemeen:
 • het bewust & sterk & weerbaar maken v. patienten
 • eigenmachtig beslissen & handelen
 • meer betrokkenheid & autonoomie
 • regieverschuiving van zorgverlener naar patient
Paragraaf 2 v. eHealth: een inleiding' en beschrijf 2 ontwikkelingen van eHealth:
a) veranderende rol & zorgvraag patient:

 • mondiger
 • grotere info behoefte
 • autonoom
 • eigen regie (gezondheid & behandel keuze)
 • mbt. hudige overheidsbeleid
mHealth?
mobile Health: toepassingen op een mobiel apparat:

 • smartphones
 • iPad
 • tablets
 • etc. ....
Domotica?
 • (huisatomatisering), integratie v. technologie & diensten ten behoeve v. een betere kwaliteit v. wonen & leven.
 • toepassingen binnen de woonomgeving
 • wordt ook binnen het normale leven toegepasst (valt dus deels binnen, deels buiten eHealth)
 • camera's en sensoren in huis
Telemedicine?
Telemedicine wordt gebruikt voor medische zorg op afstand . Dit valt dus binnen de domein van v. eHealth, maar eHealth is meer dan alleen telemedicine.
Voor het gebruik van ICT binnen de zorg komt u echter diverse andere benamingen tegen:Zorg. 2.0 :
Zorg- 2.0 (eigen regie) is een breder begrip, dat niet alleen doelt op ICT toepassingen, maar vooral op de eigen regie mbt. zijn gezondheid en partienten.participatie bij behandelbeslissingen (veranderende rol van patient).