Summary eigen verpleegtechnisch handelen theorie

-
ISBN-13 9789006910355
300 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "eigen verpleegtechnisch handelen theorie". The author(s) of the book is/are P mocking. The ISBN of the book is 9789006910355. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - eigen verpleegtechnisch handelen theorie

 • 14.1 inleiding

 • Een wond met te veel vocht tussen de weefsels kan moeilijk genezen. De wondgenezing wordt ondersteund door met drains het teveel aan vocht uit het wondgebied af te laten lopen.
  onderscheid tussen actieve en passieve drainage.
 • 14.2 soorten drains

 • Een drain is een kunststofbuis of slang, die tot doel heeft bloed of weefselvocht uit het wondgebied af te laten lopen. Dit kan via een hevelwerking of met een vacuümsysteem. Door de afvoer van dit vocht wordt de kans op wondontsteking kleiner en verloopt de wondgenezing beter.
 • Over het algemeen zal de zorgvrager die na een chirurgische ingreep een drain krijgt, voor de operatie op de hoogt zijn gebracht. Er is dan ook verteld welk drainagesysteem toegepast wordt en wat het doel ervan is.
  zorgvragers met drains meestal in algemene ziekenhuizen. 
  na borstamputatie steeds gebruikelijker dan de zorgvrager met de drain naar huis gaat.
 • Zorgvragers ervaren een drain heel verschillend. Naast persoonsgebonden factoren is de beleving ook afhankelijk van de plaats van de drain, de soort en het type opvangsysteem. Het maakt voor sommige mensen veel uit of de drain zichtbaar i boor de omgeving of niet.
  met een thoraxdrain (in borstkas) zal bewegen moeilijk en pijnlijk zijn.
 • Afhankelijk van de functie en de plek, kan de chirurg verschillende soorten drains aanleggen. De drains kunnen dik of dun zijn en hebben meestal gaatjes aan de zijkant waardoor het wondvocht afgevoerd kan worden.
  soms heeft een drain een bijzondere vorm --> T-drain, die soms gebruikt wordt na een operatie in het gebied van de galwegen. 
  de keuze voor actieve of passieve drainage is onder andere afhankelijk van de soort operatie en de locatie.
 • 14.2.1 passieve drainage

 • Er is sprake van een passieve drainage als er een drain die door de chirurg in het wondbed achtergelaten wordt, uitmondt in het absorberende verband waarmee de wond is afgedekt. Dit zie je veel als een abces is geopend en er een handschoen- of penrosedrain in het wondgebied wordt achtergelaten om de wond open te houden.
 • Een passieve drain kan ook aangesloten worden op een hevelend opvangsysteem (speciale opvangzak of fles). Hevelwerking ontstaat als het opvangsysteem lager is geplaats dan het wondbed.
 • 14.2.2 actieve drainage

 • Bij actieve drainage wordt het vocht uit het wondgebied afgezogen door een geringe, gelijkmatige afzuigkracht in de vorm van een vacuümsysteem of door elektrische afzuigapparatuur.
 • de hoeveelheid vocht die opgevangen wordt, moet je beide vormen van drainage dagelijks meten en noteren. Volgens afspraak worden deze hoeveelheden meegenomen in de vochtbalans
 • Een voorbeeld van een vacuümdrain is de Redondrain, een kant- en klaar aangeleverde disposable opvangfles. Bij deze drain kan het vacuüm niet opnieuw ingesteld worden en wordt de disposable fles vervangen.
 • het op nieuw op vacuüm brengen is wel mogelijk bij --> de harmonica drain. Het drainagesysteem bestaat uit een disposable kunststof zuigflesje met een onderdruk. Het zuigflesje heeft een afvoerslang die aangesloten wordt op de drain die in het wondbed ligt en met enkele hechtingen vastgezet is aan de huid op de plaats waar de drain het lichaam verlaat. Het wondvocht (wondsecreet) wordt vanuit het wondgebied door het vacuüm in de fles gezogen.
 • 14.2.3 tijdstip van verwijderen van een drain

 • Hoe lang een drain in het wondgebied moet blijven, hangt van verschillende factoren af. De hoeveelheid wondvocht die via de drain naar buiten komt, is daar van invloed op. 
  het verwijderen van de drain gaat in overleg met de behandelende arts.
 • Over het algemeen geldt: een buikdrain blijft 4 tot 5 dagen op zijn plaats.
  een onderhuids (subcutaan) gelegen drain blijft 1 tot 3 dagen zitten; dit is mede afhankelijk van de productie van de hoeveelheid wondvocht. 
  de T-drain in de galwegen (ductus choledochus) blijft 7 tot 10 dagen zitten.
 • 14.3 wondverzorging bij een drain

 • Verzorging van een wond met een drain vindt 1 x per dag plaats, tenzij andere afspraak. Het ingeknipte gaasje vervang je 1 x per dag, bij lekkage van wondvocht vaker. 
  de wondverzorging moet aseptisch gebeuren. 
  het doel van de verzorging van een wond met drain is:
  • controleren of de drain nog werkt
  • voorkomen van infecties
  • voorkomen van huidirritaties   
 • 14.3.1 werking drain controleren

 • Het is de bedoeling dat het wondvocht continu en onbelemmerd afgevoerd kan worden. Daarom is het van belang dat de drain niet afgeklemd raakt. Door de hoeveelheid afgevoerd wondvocht te vergelijken met de hoeveelheid van de keer ervoor, kun je vaststellen of de drain nog naar wens functioneert of niet. Het verschil tussen de ene en de andere dag is vaak maar klein en wordt steeds minder in een normale situatie.
  minder productie van vocht door de wond leidt minder afvoer.
 • Het is van belang om te controleren of de vacuüm aangeleverde opvangfles nog vacuüm is. Naarmate de fles voller wordt, neemt het vacuüm af. De flest heeft een voorziening die het mogelijk maakt het vacuüm te bepalen. Als er geen vacuüm meer is nieuwe fles. 
  het harmonicasysteem kun je opnieuw vacuüm maken, bij Redondrain kan dit niet. 
  bij de T-drain die achtergelaten is in de galwegen, bestaat het merendeel van het vocht uit galvocht. Omdat de T-drain dun en soepel is, kan hij gemakkelijk afgeklemd raken.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.