Summary Elektrotechniek werktuigbouwkundigen

-
ISBN-10 9040102570 ISBN-13 9789040102578
135 Flashcards & Notes
10 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Elektrotechniek werktuigbouwkundigen". The author(s) of the book is/are R W van Hoek, L Scheltinga. The ISBN of the book is 9789040102578 or 9040102570. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Elektrotechniek werktuigbouwkundigen

 • 1.1 energietechniek

 • Elektrische energie is:
  1. gemakkelijk en snel te transporteren 
  2. om te zetten in andere energievormen 
  3. goed te regelen
  4. eenvoudig te meten
  5. schoon
  6. niet erg duur 
 • Wat is de toepassen van de mogelijkheden die energie beidt?
  elektrische energietechniek.
 • 1.2 energievormen

 • Kinetische energie- (energie van beweging)
 • Potentiële energie (energie van plaats)
 • Andere vormen van energie:

  • Kernenergie
  • chemische energie 
  • geluidsenergie 
  • windenergie
  • ....
 • 1.3 energie-overdracht

 • wat is een combinatie met een turbine en een generator?
  turbogenerator 
 • 1.4 energietransport

 • wat is spanning?
  het is de stuwende kracht
 • elektronen hebben elektrische lading
 • wat is stroom?
  het is een verplaatsing van veel negatief geladen elektronen.
 • aan wat is de hoeveelheid elektrische energie rechtevenredig?  
  het is rechtevenredig met de hoeveelheid lading(Q) en de grootte van de spanning(U).
 • wat is vermogen?
  het is de energie die per second beschikbaar is.
 • 1.5 energieverliezen

 • wat bedoelt men als hij over energieverlies spreekt?
  hij dat energieverlies is de energie die niet beschikbaar voor  komt het doel waarvoor het bestemd is.
  p.s. niet helemaal verloren(wet van behoud energie)
 • wat is rendement van het energietransport? 
  het is de verhouding tussen de energie na het transport en voor het transport
 • wat is de grootte van het koppen afhankelijk?
  -het afgegeven vermogen Pa
  - de hoeksnelheid rIuQrymxxugcmgAAAAASUVORK5CYII=
 • 1.6 vragen

 • in welke twee hoofdgroepen splitst men energie
  Potentiële energie en  kinetische energie
 • welke voordelen heeft electrische energie
  Gemakkelijk en snel te transporteren
  Om te zetten in andere energie vormen
  Goed te regelen
  Eenvoudig te meten
  Schoon
 • wat verstaat men onder energie overdracht
  om zetten van energie vormen door werktuigen
 • wat verstaat men onder energietransport

  verplaatsen van energie d.m.v. kabels (geleiders)

 • wat verstaat men onder energieverliezen
  energie dat niet ten goede komt van het hoofddoel
 • geef de eenheid van, spanning, stroom, weerstand, lading, energie en vermogen

        Spanning                     volt                  V

  Stroom                        Ampere           A  of Amp

  Weerstand                   Ohm                Ω

  Lading                         Coulomb         C

  Energie                        Joule               J

  Vermogen                   Watt                 W

 • hoe luid de wet van Ohm
  De verhouding tussen spanning en stroom is de weerstand van een stroomkring
 • wat verstaan we onder de capacitiet van een accu
  de hoeveelheid lading die een accu kan leveren
 • wat verstaan we onder het rendement van een motor
  de verhouding tussen afgegeven vermogen en toegevoerde
 • door een draad gaat een stroom van 10 , hoeveel tijd is er nodig om 100 C door de draad te verplaatsen

  Q = I x t                      100 = 10 x t    t = 10 sec

 • een accu word geladen. De stroom is gedurend 1uur 3 ampere  1 uur  1 ampere en 1 uur 1 ampere de accu is vol. hoeveel lading is aan de accu toegevoegd hoe groot is de capacitiet van de accu

  Q = I x t          4 x 3600 = 14400

  3 x 3600 = 10800

  2 x 3600 =   7200

  1 x 3600 =   3600      +

                  36000 = 36 kC

  W = Q/t                      36000/3600 = 10 Ah

 • een weerstand van 12ohm word op een soanning van 6 V aangesloten hoe groot is de stroom door de weerstand? hoe groot is het vermogen dat de weerstand moet kunnen opnemen

  I = U/R                       6/12 = 0,5 Amp  P = U x I      6 x 0,5 = 3 W  of P = I2 x R                           0,52 x 12 = 3 W

 • hoe groot is de stroom door een weerstand van 10 ohm aangesloten op een zakbatterij van 4.5 volt. hoe groot is het vermogen dat de weerstand moet opnemen? hoeveel energie geeft de batterij af in 5 minuten

  P = U x I                     4,5 x 0,45 = 2,025 W             W = Q x U Q = I x t                                        0,45 x (5 x 60)x4,5=60,75 J

 • een soldeerbout van 220 V heeft een vermogen van 55W bereken de weerstand in de soldeerbout
  I = 55/220 = 0,25 Amp                      R = U/I                        220/0,25 = 880 Ω

  Of       55/0,252 = 880 Ω

 • hoe groot is de stroom door een gloeilamp van 100W 220V bereken ook de weertand van de lamp
    I = P/U                        100/220 = 0,4545 A    R = U/I                        220/0,4545 = 484 Ω
 • een electrische kachel van 220V heeft een vermogen van 1.1 KW hoeveel stroom neemt de kachel op?
  I = P/U                        1100/220 = 5 A
 • een apparaat met een weerstand van 44 ohm is aangesloten op 220V hoeveel energie krijgt het apparaat in een uut toegevoerd?

  hoe groot is het vermogen dat het apparaat moet kunnen opnemen

  Energie toevoer I = U/R                    220/44 = 5 A   W = U x I x t   220 x 5 x 1 = 1,1 kWh                                                                                             of         1100 x 3600 = 3,96 MJ                                P = U x I                       220 x 5 = 1,1 kW
 • een electrische oven voor 220V neemt een stroom van 20A bereken het vermogen en de energie die de over verbruikt in 4 uur

  P = U x I                     22 x 20 = 4400 W       W = U x I x t   220 x 20 x 4 = 17,6 kWh

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

welke is de eenheid van de specifiek weerstand?
3
wat hangt de weerstand af?
3
wat is magnetisme?
3
Hoeveel soorten magneten er zijn? Noem ze.
3
Page 1 of 26