Summary element bedrijfseconomie 1

-
ISBN-13 9789006631579
108 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "element bedrijfseconomie 1". The author(s) of the book is/are edward van balen. The ISBN of the book is 9789006631579. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - element bedrijfseconomie 1

 • 1.1 Wat is een onderneming

 • Wanneer is een organisatie economisch zelfstandig?
  Als de organisatie zelf voldoende inkomsten kan verwerven om alle uitgaven te doen
 • Wat is een organisatie?
  Een bedrijf is een economisch zelfstandige organisatie die zich toelegt op de productie van goederen en diensten
 • Wat is een onderneming?
  Een onderneming is een bedrijf dat naar winst streeft en naar voortbestaan op de lange termijn
 • 1.2 Doelen

 • Waar staat triple P voor?
  1. People
  2. Planet
  3. Profit  
 • 1.3 Belanghebbenden

 • Welke groepen belanghebbenden van een onderneming zijn er?
  1. Werknemers
  2. Leidinggevenden
  3. Uitzendbureaus
  4. Vakbonden
  5. Vermogenverschaffers
  6. Leveranciers
  7. Overheid
  8. Afnemers
 • 1.4 Werkterrein

 • Welke soorten productiesectoren zijn er?
  • Primaire sector
  • Secundaire sector
  • Tertiaire sector
  • Quartaire sector
 • 1.5 Handelsondernemingen

 • Welke zeven taken heeft de handel?
  1. Collecteren
  2. Opslaan
  3. Sorteren
  4. Assorteren
  5. Distribueren
  6. Financieren
  7. Verkoop bevorderen
 • Hoe bereken je de nettowinst?
  Verkoopprijs -/- Inkoopprijs = Brutowinst -/- Bedrijfskosten = Nettowinst
 • 1.6 Bedrijfskolommen

 • Welke drie soorten bedrijfskolommen zijn er?
  • Collecterende handel
  • Distribuerende handel
  • Groot- en kleinhandel  
 • Geef de weg van een oerproduct tot consument schematisch weer.
  1. Oerproduct
  2. Groothandel
  3. Industrie
  4. Kleinhandel
 • Welke soorten veranderingen zijn er in de bedrijfskolom?
  • Integratie
  • Differentiatie
  • Parallellisatie
  • Specialisatie
 • 1.7 Organisatievormen

 • Welke twee relaties in een organisatie zijn er?
  Lijnrelatie
  Stafrelatie
 • Wat is een lijnrelatie?
  Bij een lijnrelatie is er een baas en een ondergeschikte
 • Wat is een stafrelatie?
  Bij een stafrelatie is er ook sprake van een baas, maar de stafmedewerkers adviseren hun baas en geven geen opdrachten 'naar beneden'
 • 2.1 De onderneming

 • Wat houdt arbeidsproductiviteit in?
  Arbeidsproductiviteit is de productie per arbeider per uur
 • Wat is economisch handelen?
  Bepaalde producten te maken met zo weinig mogelijk inzet van productiefactoren
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.