Summary embryologie van de huisdieren

-
646 Flashcards & Notes
7 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - embryologie van de huisdieren

 • 1.1 de meiotische deling

 • Wat betekent 2n?
  diploïd, ieder chromosoom afkomstig van de moeder heeft een overeenkomstig chromosoom afkomstig van de vader. Ze zijn gelijk maar niet identiek
 • Wat betekent 2c?
  Er wordt een kopie gemaakt van de chromatiden
 • wat zijn de kenmerken van de reductiedeling?
  -tijdens de profase schikken de homologe chromosomen zich zij-aan-zij waarbij de overeenkomstige genen tegenover elkaar gaan uitlijnen
  - tussen beide chromosomen kan via crossing over homologe chromatidestukken uitgewisseld worden.
  - homologe koppels komen naast elkaar op de evenaarsplaat te liggen en worden uit elkaar getrokken.
 • wat is de uitkomst van de reductiedeling?
  2n-->n
  n,2c
 • wat is de tweede meiotische deling?
  In principe is dat een normale mitose, resultaat is n,c
 • 1.2 De spermatogenese

 • Wat is spermatogenese?
  De productie van (miljarden) zaadcellen
 • wat is spermaocytogenese?
  De spermatogoniën ondergaan veelvuldige mitsosen waardoor talrijke dochterspermatogoniën ontstaan, die achtereenvolgens aangeduid worden als A-,I-, en B-spermatogoniën
 • Het laatste stadium van de B-spermatogonie differentieert tot een spermatocyt I. Het is geen unipotente stamcel meer.
 • Wat is de spermatidogenese?
  De spermatocyt I ondergaat een reductiedeling, worden 2 spermatocyten II, weer een reductiedeling tot 4 spermatiden
 • Wat is de spermiogenese?
  De spermatiden ondergaan zeer ingrijpende vormveranderingen. Uiteindelijk wordt het overgrote deel van het overtollige cytoplasma afgestoten.
 • het spermatozoön ontstaat uit een spermatide waarvan het overgrote deel van het cytoplasma verwijderd is.
 • De verschillende dochtercellen blijven tijdens de spermatogenese via cytoplasmabruggen aan elkaar zitten
 • De ontwikkelende zaadcellen migreren van de periferie naar het centrum van het lumen van de zaadbuisjes
 • Hoe ziet de afgewerkte zaadcel eruit?
  apicaal in de kop zit het acrosoma (kopkap)
  Dan krijg je de gecondenseerde kern
  cytoplasma achter de kern is de postnucleaire kap
  de hals is smal, bevat een basaalplaat en een centriool
  de staart bestaat uit het middenstuk, hoofdstuk en eindstuk/terminaalstuk
  In de as van de staart zit het axonema
  in het middenstuk zitten spiraalsgewijs de mitochondriën
  in het hoofdstuk is het axonema omgeven door een fibreuze schede
 • In het middenstuk van de spermatozoa zit er nog een cytoplasmadruppel die er bij de rijping nog af moet
 • 1.3.1 de verschillende types van eicellen

 • De grootte van de eicel wordt bepaald door de hoeveelheid dooier/vitellus/deuteroplasma/noodzakelijke voedingsbron die in de eicel is opgestapeld
 • 1.3.1.1 de oligolecite eicel

 • Wat zijn de eigenschappen van de oligolecite eicel?
  - kleine hoeveelheid dooier
  - gelijkmatig verspreidt dooier
  - kern van de eicel ligt ongeveer in het centrum
 • Bij welke dieren komt de oligolecite eicel voor?
  bij de lagere chordata en de klassieke zoogdieren
 • 1.3.1.2 De telolecite eicel

 • Wat zijn de kenmerken van de telolecite eicel?
  - veel dooier aan de andere kant van de kern
  - kern ligt sublemmaal en is omgeven door een kleine hoeveelheid cytoplasma 
  - eicel is zeer groot
 • De zijde waar de celkern zich bevindt is de animale pool
 • De zijde waar de dooier zich bevindt is de vegetatieve pool
 • Welke dieren hebben een telolecite eicel?
  Alle ovipare en ovovivipare gewervelde dieren die hun eieren aan land leggen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is dit?
hypermastie of polymastie, meer melkklieren komen voor dan normaal
Wat is dit?
anonychia, afwezigheid van hoornvorming, vaak door een foute determinatie van de dorso-palmaire / dorso-plantaire lidmaatas
Wat is dit?
alopecia congenitalis, afwezigheid van haren
Wat is dit?
Dermatosparaxie, Autosomaal recessief gebrek bij runderen waarbij de afwezigheid van het enzym procollageenpeptidase leidt tot deficiënte collageenvorming en een fragiele dermis
Wat is dit?
Ichthyosis, het stratum corneum kan niet afschilferen
Wat is dit?
epitheliogenesis imperfecta/aplasia cutis. plaatselijke afwezigheid van epidermis waarbij de dermis direct contact maakt met de buitenwereld
Waarom is bij de geboorte alleen maar de hoornaanleg aanwezig en niet de hoorn zelf?
Omdat het kalf ook nog geboren moet worden, dat gaat lastiger met 2 gigantische hoornen op de kop.
Wat is dit?
eponychium, een grote weke hoornmassa die om de hoeven heen zit voor de geboorte. Beschermt de baarmoederwand tegen perforatie.
Welke types van tepels zijn er?
Melklijst schuift op naar ventraal, melkheuvels ontstaan, epitheelknop zakt in de diepte in de melkheuvel, epitheelstrengen groeien in het onderliggend weefsel, door vertakking en verdere groei worden verschillende epitheliale strengen aangelegd.

Twee types: proliferatietype en eversietype
Hoe ontstaan de haren in de huid?
Door het reactie-diffusiesysteem wordt bepaald waar de haren komen.
Sonic hedgehoc is de promotor
Onder inductie van het mesoderm gaat het overliggende epitheel lokaal prolifereren en knopvormig (=gemma pili) ingroeien in het onderliggende mesenchym. Deze knop groeit als een volle cilinder verder uit in het mesenchym. De diepgelegen knop induceert de prolifereatie van mesenchymcellen tot een dermale papil die op haar beurt de knop van de epitheliale streng doen instulpen waardoor de haarpapil ontstaat. Onder inductie van het mesenchym zullen de eptiheliale cellen van de haarpapil sterker gaan prolifereren en bouwen ze vanuit deze primitieve haarwortel het haar uit.