Summary Engelse woordenlijsten

741 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Engelse woordenlijsten

 • 1 Lijst 1

 • Offspring
  Nakomelingen
 • Persistent
  Volhardend
 • Prejudiced
  Bevooroordeeld zijn
 • Purpose
  Doel
 • Recipient
  Ontvanger
 • Riot
  Rel
 • Sewer
  Riool
 • Sound
  Gezond, verstandig

  klank, geluid
 • Suburbia
  De voorsteden
 • Surgeon
  Chirurg
 • Tedious
  Vervelend
 • Thus
  Op deze manier
 • To acquire
  Verwerven
 • To amount to
  Bedragen, neerkomen op
 • To back
  Ondersteunen
 • To combat
  Bestrijden, vechten tegen
 • To comprehend
  Begrijpen
 • To contain
  Bevatten
 • To convay
  Overbrengen, kenbaar maken
 • To deduce
  Afleiden uit
 • To demonstrate
  Aantoenen
 • To desire
  Wensten
 • To discard
  Weggooien
 • To encounter
  Ontmoeten, tegencomen
 • To entail
  Inhouden
 • To indulge in
  Zich te buiten gaan aan, toegeven aan
 • To launch
  Lanceren
 • To mock
  Spotten
 • To oppose
  Tegen iets zijn, tegenstander
 • To pile
  Opstapelen
 • To prosper
  Financieel goed doen
 • To recollect
  Zich herinneren
 • To retain
  Behouden
 • To state
  Vaststellen
 • To sum up
  Samenvatten
 • To undermine
  Ondermijnen
 • Tough
  Taai, moeilijk
 • Ultimate
  Uiteindelijk
 • Valid
  Geldig
 • View
  Mening, opvatting
 • To take into account
  Rekening houden met
 • Advance
  Vooraf, van te voren
 • Allowance
  Toelage
 • Appaling
  Afschuwelijk, afkeer opwekken
 • Attitude
  Houding
 • Chain
  Ketting, keten
 • Consistent
   consequent
 • Continuous
  Voortdurend
 • Damages
  Schadevergoeding
 • Edge
  Rand
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

want

gebrek
vigorous (vigour)

krachtig; energiek
vehement

krachtig
to supplement (supplement)

aanvullen
to retreat (retreat)

zich terugtrekken
to resemble (resemblance)

lijken op
to regard

beschouwen
to reconcile (reconciliation)

verzoenen; verenigen
to pride yourself on

prat gaan op
to overlook

over het hoofd zien