Summary Enterprise resource planning

-
ISBN-10 9043012416 ISBN-13 9789043012416
127 Flashcards & Notes
8 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Enterprise resource planning". The author(s) of the book is/are Mary Sumner Nederlandse Rien Hamers, Mirjam van Kuijk, Arno van Lumig het Engels Louis Rijk Vertalingen. The ISBN of the book is 9789043012416 or 9043012416. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Enterprise resource planning

 • 1 Een basis om inzicht te verkrijgen in ERP systemen

 • Noem een groot voordeel van ERP systemen

  ERP systemen geven online en realtime informatie

 • Wat is ERP?
  ERP-systemen zijn softwaresystemen die gebruikt worden om ondernemingsgegevens te beheren. Ze helpen organisaties om te gaan met de verschillende stappen in de volledige toeleveringsketen.

  Deloitte Consulting definieert het als een samengesteld zakelijk softwaresysteem waarmee een bedrijf 'het grootste deel van de bedrijfsprocessen kan automatiseren en integreren, gemeenschappelijke gegevens en werkprocessen bedrijfsbreed kan delen en informatie realtime kan samenstellen en beschikbaar maken

  Een ERP-systeem werkt met een bedrijfsdatabase waarin alle zakelijke transacties ingevoerd, verwerkt en bewaakt worden en van waaruit rapporten kunnen worden samengesteld.
 • Is uit onderzoek dat organisatie tevreden zijn met ERP of juist niet?

  34% tevreden, 58% enigszins tevreden, 7% eningszins ontevreden, 1% ontevreden (McNurlin, 2001)

 • Wat is een eenvoudige definitie van ERP systemen?

  Softwaresystemen die gebruikt worden om ondernemingsgegevens te beheren.

 • Wat is een van de grootste problemen bij ERP systemen?

  De software die geimplementeerd wordt, dwingt om processen te stuctureren.

 • Beschrijf de historische ontwikkeling van ERP-systemen
  Jaren 60: Reorder point-systemen
  Doel: gebruiken historische gegevens om toekomstige goederenbehoefte te voorspellen; wanneer voorraad lager wordt dan ingesteld minimum, genereert systeem een bestelling.
  Systemen: voor massaproductie van een klein aantal verschillende producten waarnaar voortdurend vraag is. Nadruk op kostenreductie.

  Jaren 70: Materials Requirement Planning (MRP)
  Doel: Bieden een vraaggebaseerde benadering voor plannen van fabricage van producten en bestellen goederen
  Systemen: Gericht op marketing: nadruk op betere integratie van productie en planning

  Jaren 80: Manufacturing Resource Planning (MRP-II)
  Doel: Als MRP, maar aangevuld met capaciteitsplanning: kunnen de uitvoering van productieplannen structureren en bewaken
  Systemen: Gericht op kwaliteit. Nadruk op procesbeheersing, reductie overheadkosten en gedetailleerde rapportage van kosten

  Jaren 90: MRP-II systemen met Manufacturing Execution Systems (MES)
  Doel: Bieden mogelijkheid productieplannen af te stemmen op behoefte van klanten; bieden aanvullende feedback op activiteiten op de werkvloer
  Systemen: Gericht op mogelijkheid om op juiste moment nieuwe producten en diensten te creeren en aan te bieden, afgestemd op specifieke klantbehoeften.

  Eind jaren 90 - heden: Enterprise Resource Planning (ERP)
  Doel: Integreren bedrijfsbreed de fabricage met processen in de toeleveringsketen; ontworpen om bedrijfsprocessen te integreren en zo een naadloze informatiestroom vanaf de leveranciers, via fabricage naar distributie naar klant te creeeren
  Systemen: Integreren gegevens van leveranciers, de fabricage en klanten in de toeleveringsketen
 • Wat is volgens Honig (1999) de grootste vergissing  die bij het implemeteren van ERP gemaakt kan worden?

  Het nieuwe systeem zodanig te ontwerpen dat het kan werken in de oude werkstructuur.

 • Wat zijn de voordelen van ERP
  - verbetering van de informatieresponstijd
  - verbetering van de interactie binnen het bedrijf
  - verbetering van het orderbeheer/de ordercyclus
  - verbetering bij de financiele afsluiting
  - verbetering van de interactie met klanten
  - verbetering op het gebied van tijdige levering
  - verbetering van de interactie met leveranciers
  - reductie van de directe operationele kosten
  - verlaging van de voorraadniveaus
 • Met welk doel en voor welke systemen  wordt ERP vanaf eind jaren negentig toegepast?

  Doel:
  integreren fabricage met processen in toeleverining
  informatiestroom vanaf leverancier via fabricage naar distrubutie naar klant creeren
  Systemen:
  gegevens leverancier, fabricage en klant

 • Wat zijn de voordelen van ERP?

  1. Tijd en kosten reductie binnen bedrijfsprocessen
  2. Snellere transactieverwerking
  3. Verbeterde productiviteit (minder voorraad en openstaande orders)
  4. Structuur rondom best practice
  5. Verbeterde financieel management en dienstverlening
  6. Supply chain management (koppeling met leverancier en klant)
  7. Webinterfaces voor geintegreerde systemen
  8. Interdisciplinaire toegang tot dezelfde gegevens
  9. Communicatie met klant en leverancier op alle niveaus mogelijk

 • Waarvan is ERP volgens Davenport (2000) de basis en waarom ?

  E-business, omdat ze backofficefuncties leveren waarmee klanten via internet bestellingen kunnen plaatsen.

 • Welke motiviatie is er voor bedrijven om ERP te implementeren?

  1. Vervangen oude systemen
  2. Vereenvoudigen en standaardiseren van systemen
  3. Strategisch voordeel behalen
  4. Interactie met leveranciers en/of klanten verbeteren
  5. Systemen gemakkelijker kunnen upgraden
  6. Koppeling naar wereldwijde activiteiten
  7. Herstructureren van de bedrijfsorganisatie
  8. Oplossen van het milleniumprobleem
  9. Druk om concurrenten bij te houden

 • Wie zijn de drie grootste leveranciers van ERP?

  SAP, Oracle en Peoplesoft

 • Wat is het voordeel en het nadeel van een kant en klare ERP implementatie?

  Goedkoper dan zelf ontwikkelen en is op basis van best practice ontwikkeld
  Concurrenten hebben toegang tot hetzelfde systeem, verstoring bedrijfsvoering is 3 tot 5 jaar

 • Wat zijn niet-tastbare voordelen van ERP?
  - Informatie en zichtbaarheid
  - nieuwe/verbeterde processen
  - reageren op klanten
  - integratie
  - standaardisatie
  - flexibiliteit
  - globalisering
  - Y2K-problematiek
  - bedrijfsperformance
  - aanbod-vraagketen
 • Wat is het voordeel en het nadeel van een gedeeltelijke ERP implementatie ?

  Goedkoper dan totale ERP en verandering in beperkte bedrijfsprocessen.
  Verstoring bedrijfsvoering is 2 tot 3 jaar.

 • Wat is het voordeel en het nadeel van zelf ontwikkelen van ERP?

  Op maat en uniek tov de concurrent.
  Is duur en proces is 7 tot 10 jaar tijd.

 • Op wat voor manieren kan een ERP-systeem concurrentievoordeel opleveren
  - Als een hele industrietak ERP-systemen installeert, is de basis voor het behalen van voordeel niet gerelateerd aan de implementatie, maar naar het beter implementeren dan alle anderen
  - om sneller naar nieuwe softwareversies te migreren dan concurrenten
  - om standaard ERP-modules te gebruiken voor de bedrijfsvoering en op maat gemaakte als ondersteuning voor unieke processen
  - de toegenomen beschikbarheid van operationele gegevens en het gebruik van gegevens voor analyses kan bedrijven ook een voordeel opleveren
  - door ERP te gebruiken voordeel uit best practices bij bedrijfsvoering, doorlooptijd die afneemt, de beschikbaarheid en nauwkeurigheid van informantie toeneemt en de kwaliteit van het financieel management toeneemt
 • Wat is het voordeel en het nadeel als men niet overgaat op ERP?

  Geen kosten, geen verandering, geen verstoring in bedrijfsproces
  Kan concurrentienadeel geven en de winst die ERP oplevert loopt men mis.

 • Voor een succesvolle implementatie van ERP is een benadering in welke fasen noodzakelijk
  Volgens Markus ea: 3 fasen
  1. De Projectfase
  introductie ERP-software
  2. Shakedownfasein de bedrijfsvoering geimplementeerd
  3. Onward-en-upwardfasehierin worden de ERP modules met succes in de bedrijfsvoering geintegreerd en kan de organisatie resultaten als voorraadreductie bereiken   

  volgens Parr en Shanks 4 fasen:
  1. Planningfase
  2. Herstructureringsfase (re-engineering)
  3. Ontwerpfase (design)
  4. Configuratie- en testfase
  essentieel dat bedrijfsprocessen rondom ERP-software opnieuw worden gestructureerd.
 • Wat zijn de tastbare voordelen van ERP?

  Reductie: voorraad, personeel, tijd voor financiele afsluiting, IT kosten, inkoopkosten, transport/logistiek kosten

  Toename: productiviteit

  Verbetering, orderbeheer, contantenbeheer, omzet/winst, aflevering online bestellingen
  Minder onderhoud 

 • Wat zijn niet-tastbare voordelen van ERP?

  Informatie en zichtbaarheid, nieuwe/verbeterde processen, reageren op klanten, integratie, standaardisatie, flexibiliteit, globalisering, Y2K-problematiek, bedrijfsperformance, aanbod-vraagketen

 • Voor de kosten - batenanalyse van ERP kan gebruik gemaakt worden van de methode 'netto contante waarde'. Wat is de basis hiervan?

  Men houdt rekening met de tijdswaarde van geld.

  • Voorbeeld: bij investeren van 1.000.000 euro en een rentevergoeding van 10% levert de investering in 5 jaar 1.610.510 euro op.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.