Summary entoen.nu de canon van nederland - de vijftig vensters

-
ISBN-10 9089640096 ISBN-13 9789089640093
498 Flashcards & Notes
17 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "entoen.nu de canon van nederland - de vijftig vensters". The author(s) of the book is/are Commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon Frits van Oostrom. The ISBN of the book is 9789089640093 or 9089640096. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - entoen.nu de canon van nederland - de vijftig vensters

 • 1.1 hunebedden

 • Tijdvak:

  Jagers en boeren (tot 3000 v. Chr. in Europa, tot 50 v. Chr. in Nederland)

 • Relatie met tijdvak:

  De hunebedden waren de grafplaatsen van de eerste boeren.

 • Verklaring subtitel: vroege landbouwers

  De eerste boeren, ook wel vroege landbouwers genoemd, vestigde zich op één plek. Hier bouwden ze de hunebedden. 

 • Actualiteit:

  Vroeger herinnerde de boeren hun overledenen door ze onder de hunebedden te leggen. Nu hebben wij ook manieren om onze dierbare overledenen te herdenken, namelijk: begraven, cremeren en nu worden mensen soms ook ingevroren voor onderzoek, misschien wordt dit ook een manier om mensen te herdenken.

 • Beeldvormer: (2)

  - naar de hunebedden in Drenthe

  - neem een trechterbeker mee

 • 2.1 De Romeinse Limes

 • Tijdvak:

  Grieken en Romeinen (tot 500 na Chr.)

 • Relatie met tijdvak:

  De Romeinen hebben het gebied tot de Rijn (zuidkant) veroverd. Deze grens heet de Limes. 

 • Verklaring subtitel: Op de grens van de Romeinse wereld

  Limes = grens (in het Latijn). Het was de grens van het Romeinse rijk. Aan de Noordkant van de grens woonden de Friezen en de Saksen. De Romeinen vonden hen maar onbeschaafd. 

 • Actualiteit:

  Vroeger werden de grenzen sterk verdedigd. De Romeinen bouwden bij de Limes bijvoorbeeld wachtposten en legerkampen. Tegenwoordig zien we juist dat steeds meer grenzen gaan vervagen en worden opengesteld. Dit zien we vooral binnen Europa.

 • Beeldvormer: 

  Ga naar het museum van oudheden in Leiden (grote collectie vondsten uit die tijd)

 • 3.1 Willibrord

 • Tijdvak:

  Monniken en Ridders (500-1000 vroege middeleeuwen)

 • Relatie met tijdvak:

  In de tijd van de Monniken en Ridders werd het christendom steeds belangrijker. Willibrord heeft bijgedragen aan de verspreiding van het christendom. Willibrord was een Engelse monnik en hij ging zich inzetten voor de verspreiding van het christendom in het land van de Friezen. Dit was geen gemakkelijke klus, maar aan het eind van zijn leven was het nieuwe geloof in de kuststreek aan de winnende hand. 

 • Verklaring subtitel: Verbreiding van het Christendom

  De subtitel ‘Verbreiding van het christendom’  slaat op het feit dat Willibrord een monnik was die het christendom verbreidde (uitbreidde) in het land van de Friezen.

 • Actualiteit:

  In de tijd van Willibrord kwam het christendom sterk op. Tegenwoordig zie je dat het geloof een steeds mindere rol gaat spelen. Mensen hechten niet veel waarde meer aan het geloof en gaan uit van hun eigen krachten. Ook zie je dat en nu veel negatieve dingen gezegd worden over bijvoorbeeld de kerk.

 • Beeldvormer:

  - Naar de abdij van Echternach (in Luxemburg) Deze abdij heeft Willibrord gesticht en hier ligt hij begraven in een graftombe.

  - Naar de Sint Salvatorkerk in Utrecht. Willibrord heeft deze kerk laten bouwen, maar door oorlogen en uitbreidingen is deze kerk niet meer van oorspronkelijke staat. 

 • 3.2 Karel de Grote

 • Tijdvak:

  Monniken en Ridders (500-1000)

 • Relatie tijdvak:

  De tijd van de Monniken en Ridders was de tijd van het hofstelsel. Karel de Grote had voor zo'n hofstelsel gezorgd. Er werd namelijk steeds meer om land gevochten. Grote gebieden werden veroverd, Karel was één van de veroveraars. Hij veroverde grote delen van het huidige Europa. Zijn rijk werd zo groot dat hij leenmannen aanwees die een stuk van Karel zijn grond mochten bewerken en de inkomsten houden. Ze moesten daarvoor wel trouw zijn aan Karel en hem raad geven en helpen bij oorlogen (ridders). Dit was het idee van de hofstelsels. 

 • Verklaring subtitel: Keizer van het avondland

  Avondland is een benaming voor het huidige continent Europa. Karel wist het Frankische rijk uit te breiden tot grote delen van het huidige Europa en was hier keizer van.

 • Actualiteit:

  In de tijd van Karel de Grote kwamen de eerste vazallen. Deze vazallen werkten voor Karel en moesten trouw zijn en doen wat hij wilde. Er was een grote hiërarchie. Tegenwoordig proberen we juist steeds minder voor anderen te hoeven werken. We worden steeds individualistischer en proberen in werkomstandigheden 'naast' elkaar te werken i.p.v. 'boven' elkaar. 

 • Beeldvormer:

  Dom van Aken waar nog steeds de troon en de versierde kist van Karel te zien zijn.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Relatie met tijdvak Erasmus:

Erasmus was een Humanist en hervormer. De tijd van de Ontdekkers en Hervormers was ook de tijd van de Renaissance. Humanisme en Renaissance zijn een soort zusjes van elkaar. In de Renaissance ging men meer uit van een ‘Ik’ samenleving. Men mocht meer aan zichzelf denken. Erasmus ging ook uit van de vrije wil van de mens. Hij schreef onder andere het boek ‘Lof der Zotheid’ waarin hij het eigenbelang van de mens vooropstelt. Vanaf nu denkt men ook dat iedereen kan opklimmen in de maatschappelijke ladder, want mensen worden niet geboren, ze worden gemaakt. Hij wilde dat mensen geloofden in het Christendom, maar dan vanuit een innerlijke bezinning.

 

Beeldvormer statenbijbel:

Verschil laten zien tussen de Statenbijbel en de (moderne) kinderbijbel door stukjes uit beide voor te lezen.

Actualiteit statenbijbel:

http://www.geschiedenisvanzuidholland.nl/actueel/nieuws/bericht/117/

in 2008 is er bekend gemaakt dat de statenbijbel gedigitaliseerd zou worden. In mei is dit gebeurd en kon vanaf toen iedereen de bijbel online bekijken.

Verklaring subtitel statenbijbel: Het boek der boeken

De Statenbijbel wordt het boek der boeken genoemd, omdat dit boek het eerste boek was dat voor iedereen in de Republiek dezelfde taal was. Iedereen las dus, of kreeg dezelfde tekst voorgelezen.

Tijdvak statenbijbel:

Regenten en Vorsten (1600 tot 1700)

Relatie met tijdvak statenbijbel:

Het kostte veel geld om de bijbel opnieuw te laten vertalen en daarom werd er pas in de tijd van de Regenten en vorsten toegestemd met het vertalen van de bijbel. Toen ging het namelijk economische erg goed met de Republiek en was er geld beschikbaar voor het vertalen. De Staten-Generaal heeft het vertalen gefinancierd en deze bestaat uit regenten.

Actualiteit Europa:

Europa begon met 6 lidstaten en is nu al uitgebreid tot 27 landen. Turkije wil ook graag bij Europa horen. Denken jullie dat het goed zal zijn als Turkije ook bij de EU gaat horen? Waarom zou Turkije dat eigenlijk willen? 

Verklaring subtitel Europa: Nederlanders en Europeanen

Wij voelen ons Nederlanders, omdat we in Nederland wonen, maar we voelen ons ook steeds meer Europeaan. Dit komt doordat o.a. de grenzen verdwijnen, waardoor we vrij naar de andere landen in Europa kunnen. Ook wordt het makkelijker om in het buitenland te gaan werken en samen hebben we één munt, hierdoor krijgen we het idee dat we Europeanen zijn.

Relatie met tijdvak Europa:

Men wilde niet dat er een derde wereldoorlog zou uitbreken en daarom besloten ze om samen te gaan werken. Hierdoor kunnen de landen elkaar steunen. Ook door de computers en televisie kon er goed worden gecommuniceerd.

Tijdvak Europa:

Televisie en Computer (1950 tot nu)