Summary Erp en business management

-
ISBN-10 9001820735 ISBN-13 9789001820732
289 Flashcards & Notes
67 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Erp en business management". The author(s) of the book is/are J P M Van Der Hoieven. The ISBN of the book is 9789001820732 or 9001820735. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Erp en business management

 • 1 Kennismaking met bedrijfsfuncties, bedrijfsprocessen, ERP en Business management

 • sdfdf

  sdfsdf

 • Wat is Bedrijfsbeheersing?
  Besturen van de onderneming zodat de onderneming die kant uitgaat die door de ondernemingsleiding wordt bedoeld.
 • Business Management is in het kort
  Het besturen en beslissen over bedrijfsprocessen
 • Value chain porter -  wat houdt het in?
  Een bedrijf is in essentie een verzameling van activiteiten om een product of service aan te bieden aan de klant. Het doel is om de producten zo te produceren dat ze een grotere waarde hebben voor de klanten dan dat het kost om het te maken. Het verschil is de opbrengst voor de organisatie en wordt vaak aangegeven als ‘margin’. 
 • Een bedrijfsproces is
  een verzameling van samenhangende activiteiten die start met een 'trigger' en eindigt bij het opleveren van producten
 • Centraal in de bedrijfsproces staan:
  inkoop, verkoop, productie
 • BPR is
  Business Process Redesign

  Dit is nodig om de implementatie naar een ERP-systeem te versoepelen
 • EPC is
  Event driven Process Chains

  Gebeurtenissen sturen processen aan
 • Processen bestaan uit
  een verzameling van bij elkaar horende gebeurenissen (activiteiten)
 • Eilandautomatisering
  Is het tegenovergestelde van ERP. Het is een niet-geintegreerde oplossing in afzonderlijke geautomatiseerde systemen
 • Cycle-benadering kent 3 soorten
  • O2C Order to Cash
  • P2P Purchase to Pay
  • H2R Hire to Retire
 • De (standaard model van) gebeurtenissen in de Verkoopproces zijn
  • Trigger Klantorder
  • Order invoeren
  • Kredietwaardigheid toetsen ==> Order afwijzen
  • Leverbaarheid toetsen ==> Order afwijzen
  • Orderbevestiging zenden

  Productie gaat van start
 • Cycle
  Moderne naam voor een bedrijfsproces
 • Organisatieschema
  Schematische voorstelling van de samenhang van de afdelingen binnen een bedrijf. Ook wel Organigram of Organogram genoemd
 • Procesorientatie
  Benaderingswijze waarbij activiteiten worden afgestemd op de logische loop van handelingen van een klantvraag tot een oplossing (product)
 • Vastleggen en overzicht creeren van processen, noem de 7 stappen volgens de 'Mavin rules'
  1 Structureren (van alle beschikbare informatie over spel en spelregels)
  2 Beschrijven (van processen en regels met strategie als richting)
  3 Relateren (wie, wat, wanneer en waarom betrokken bij het proces)
  4 Analyseren (hoe prestatie tov doelstellingen, meetbaar via PI's)
  5 Overzichten (creëren visualisatie, bijv via BPMN)
  6 Publiceren (overal beschikbaar zijn)
  7 Verbeteren (continue proces)
 • 1.1 Van bedrijfsfunctie naar bedrijfsproces

 • Wat is een bedrijfsfunctie(Business Function).

  Organisatorische eenheid in een bedrijf waarbinnen veelal gelijksoortige activiteiten worden uitgevoerd.
 • Wat is een bedrijfsproces?
  Een bedrijfsproves is een verzameling van samenhangende activiteiten die start met een "trigger" en eindigt bij het opleveren van een of enkele producten
 • Hoe wordt er gewerkt in een hiërarchische organisatie.
  Met uitvoerenden en leidinggevenden.
 • Wat is een lijn-staforganisatie?
  Type van organisatieschema waarbij afdelingen activiteiten verrichten die in het primaire proces in de lijn zijn opgenomen, terwijl de overige afdelingen stafafdelingen worden genoemd.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.