Summary Erp en business management

-
ISBN-10 9001820735 ISBN-13 9789001820732
289 Flashcards & Notes
67 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Erp en business management". The author(s) of the book is/are J P M Van Der Hoieven. The ISBN of the book is 9789001820732 or 9001820735. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Erp en business management

 • 1.1 Kennismaking met bedrijfsfuncties, bedrijfsprocessen, ERP en Business management

 • Wat is een bedrijfsfunctie (=afdeling)?

  een organisatorische eenheid waarbinnen veelal gelijksoortige activiteiten worden uitgevoerd
 • Wat is een bedrijfsproces?

  Verzameling van samenhangende activiteiten die start met een trigger en eindigt bij het opleveren van een of enkele producten.
 • Wat is het verschil tussen Business Management en ERP

   (later in het boek synoniemen)
  ERP appelleert meer aan inrichtingsvraagstukken en ICT Business management wijst meer op management aspecten.
 • Value Chain van Porter (1985) wat is de strekking?

  Het gaat niet om afdelingen maar om processen (/waardekringloopmodel= omzetten van input naar output)
 • Wat is BRP (Business Process Redesign) of Business Proces re-engineering (bij ingrijpende wijzigingen)?

  Het omvormen van een afdelingsgewijze (=bedrijfsfunctiebenadering) oriëntatie naar een bedrijfsproces georiënteerde benadering 

 • Strekking Event driven Proces Chain

  Gebeurtenissen sturen bedrijfsproces, processen bestaat uit een verzameling bij elkaar (activiteiten).
 • Wat is het essentiele verschil tussen proces orientatie en bedrijfsfunctiebenadering

  Bij proces oriëntatie: De activiteiten afstemmen op de wensen van de klant. Zo min mogelijk overdrachtsmomenten
 • Wat is de O2C cycle?

  Order to cash(verkoopproces)
 • Wat is de P2P cycle

  Purchase to Pay (inkoopproces)
 • Wat is de H2R cycle

  Hire to Retire personeelsproces
 • Procesmodelleertool Marvin gaat uit van 7 stappen

  1. Structureren alle info over processen structureren

  2. Beschrijven van alle processen ene regels

  3. Relateren: Wie is er betrokken bi het proces, welke hulpmiddelen heb ik erbij nodig, waar moet het plaats vinden, wanneer en wat is het doel?

  4. Analyseren: Hoe presteert de organisatie ten opzichte van de doelstellingen

  5. Overzichten (creëren)  d.m.v. schema inzichtelijk maken hoe de procesgang loopt

  6. Publiceren: Info communiceren met alle betrokkenen

  7. Verbeteren: om kwaliteitsniveau te handhaven en processen doeltreffender te maken

 • Wat betekent de komst van ERP = Enterprice resource management

  Een geïntegreerd informatiesysteem en centrale database (gegevensopslag) i.p.v. iedere afdeling eigen administratie
 • 2 ERP nader toegelicht

 • Omschrijf MPR I Material Requirements Planning

  Hiermee kon behoefte van materialen voor het productieproces gepland worden o.b.v. verwachtte verkopen aan klanten (stuklijsten)

 • Omschrijf MPR II Manufacturing Resource Planning

  Dit systeem houdt er rekening mee dat er naast materiaal ook behoefte is voor machines en mensen om die materialen en machines te bewerken.
 • Omschrijf de fase toen ERP kwam

  Administraties werden geïntegreerd tot een administratie. Een wijze van werken waarbij het doel nagestreefd wordt het totaal van gegevens in een organisatorisch optimaal beschikbaar te krijgen.
 • Denkstappen van de event driven process chains

  - Totale bedrijfsproces is opgedeeld in samenhangende bedrijfsprocessen

  - Binnen de bedrijfsprocessen dien zich gebeurtenissen voor

  - Van elke gebeurtenis wordt vastgelegd wat de gevolgen zijn

  - Alles wordt opgenomen in de functionaliteit van het ERP systeem

 • Wat is ERP als pakket? Wat is ERP als verschijnsel?

  Pakket --> Een standaard softwarepakket die zich uitstrekt over alle bedrijfsprocessen v.e. organisatie

  Verschijnsel --> een onderneming breed geïntegreerd plannings- en besturingsconcept.

 • ERP als verschijnsel wil het totaal vd bedrijfsprocessen in relatie tot elkaar als ook interacties met de omgeving ondersteunen het gaat daarbij om 4 gebieden volgens Aad Koedijk (2005)

  1. Organisatiestructuur en besturing

  2. Producten diensten en bedrijfsprocessen

  3. Informatietechnologie

  4. Mensen competenties en cultuur

 • Wat omvat ERP II? Doel?

  Samenwerking met andere bedrijven, zoals leveranciers en afnemers. Doel is een beteren plaats in de keten te verkrijgen.
 • Wat zijn de twee aandachtsgebieden van ERP III?

  CRM (Customer Relationship Management) --> Doordat klantgegevens, aankoopgedrag en gegevens uit externe bronnen met elkaar te combineren en analyseren

  SCM (Supply Chain Management) --> invloed uitoefenen op plaats Supply Chain

 • Niet elke onderneming heeft een ERP systeem dan een BOB oplossing (Best of Beed). Wat houdt dit in?

  Geen geïntrigeerde aanpak van alle bedrijfsprocessen, maar een functionele benadering zoals een los systeem voor elke afdeling. Deze communiceren dan met elkaar door een interface of er moeten gegevens worden overgetypt.
 • Voordelen ERP (7)

  - Integratie: Erp ondersteunt de samenhang tussen processen en gegevens

  - Procesgerichtheid: ERP ondersteunt bedrijfsprocessen

  - Gebruikersgemak

  - Openheid: gegevens uitwisselen andere systemen'

  - Een leverancier

  - State of the art: ontwikkelingen ERP systeem lopen ver voorop.

  -Internationalisering: Voor multinationals

 • Nadelen ERP systeem

  - Lange implementatie

  - Complexiteit

  - Geen maatwerk

 • Belangrijke ontwikkelingen IT / ERP

  - Cloud computing

  - Explosie van hoeveelheid gegevens

  - Social Media en Social computing'

  - Duurzaamheid en IT

  - Consumerization (makkelijk bedienen)

  - Natuurlijke interactie met apparaten (gebaren, spraak)

 • 3 belangrijkste Leveranciers ERP

  SAP / Oracle / Microsoft Dynamics
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke onderdelen bevat een implementatieplan?
Scope, doelstelling en implementatiestrategie
Benodigde resources
Kwaliteitsmanagement
Change management
Uit welke componenten bestaat de implementatiemethologie?
Projectplanning
Setup vragenlijsten
Branche specifieke setup gegevens
Gegevenssjablonen
Hulpmiddelen voor het converteren van oud systeem naar nieuw
Noem de fases van een implementatiemethologie
1 diagnose
2 analyse
3 ontwerp
4 ontwikkeling (bouwen, inrichten)
5 in gebruik nemen
Met welke kosten hou je rekening bij het implementatietraject
Licentiekosten (software)
Evt apparatuur (hardware)
Consultancy inhuur
Salaris projectteamleden
Trainingskosten en salarissen personeel
Minder productie vanwege inleertijden
Wat bevat de RFP
- prijsvoorstel
- info over het bedrijf/historie/achtergrond/ervaring
- info financiele situatie, klantrefs, ervaring personeel
Volgorde fase vanaf '0' tot software selectie tm implementatie
- Bedrijfsprocessen op orde
- Aanstellen projectteam
- PVE (plan van eisen)
- Quick scan leveranciers (eventueel)
- Long list
- RFI (request for information)  - info + referenties + demo
- RFP (request for proposal) - concreet voorstel     
- vergelijking RFP's
- selectie leverancier
- start implementatie traject
MoSCow, staat voor:
 • M - must haves: deze eisen (requirements) moeten in het eindresultaat terugkomen, zonder deze eisen is het product niet bruikbaar;
 • S - should haves: deze eisen zijn zeer gewenst, maar zonder is het product wel bruikbaar;
 • C - could haves: deze eisen zullen alleen aan bod komen als er tijd genoeg is;
 • W - won't haves: deze eisen zullen waarschijnlijk in dit project niet aan bod komen maar kunnen in de toekomst, bij een vervolgproject, interessant zijn. Ze worden daarom ook wel eens aangeduid als "would haves", maar dit is incorrect.
Noem voorbeelden waarvoor de MoSCow wordt toegepast
Software Engineering, bijv in:
       - Dynamic Systems Development Method 
       - Rapid application development,
Vaak ook toegepast bij het prioriteren van verandervoorstellen met betrekking tot bedrijfsprocessen.
Wat staat in de PVE (plan van eisen)
Functionaliteiten:
- Must-haves
- Nice-to-haves
Wat houdt best of breed (BOB) in
Voor elke administratie het beste pakket kiezen zonder geïntegreerde aanpak. De reden om dit te doen kan zijn omdat er sterke behoeftes zijn die niet aansluiten op een ERP systeem