Summary Essential Cell Biology, 5e druk (eigen versie) CW

-
109 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Essential Cell Biology, 5e druk (eigen versie) CW

 • 1 Hoorcollege 1

 • Wat is transcriptie?
  Het aflezen van DNA en deze omzetten naar mRNA
 • Wat is translatie?
  Het aflezen van mRNA en deze omzetten naar proteïnes
 • Een virus leeft, waar of niet waar?
  Niet waar, alhoewel een virus eigen DNA en RNA bevat, kan deze niet reproduceren en leeft dus niet
 • Wat is een genoom?
  De sequentie van nucleotides in DNA
 • Wat zijn de karakteristieken van prokaryoten?
  Ze zijn bolvormig, stangachtig of kurketrekkervorm. Ze zijn enkele μm lang en hebben een dikke beschermingslaag. Ze bevatten geen organellen en hebben alleen cytoplasma, ribosomen en vrij zwevend DNA.
 • Wat is het verschil tussen bacteriën en archaea?
  Bacteriën leven in normale omstandigheden, archaea leven zowel in normale omstandigheden als in extreme omstandigheden zoals sterk zuur of het ijs van antarctica. Deze laatste soort prokaryoten leven ook in de maag van een koe, waardoor deze cellulose kan afbreken. Het grootste verschil is op moleculair niveau (verder niet te weten).
 • Wat is endocytose?
  Het omcirkelen van materiaal in het ECM en deze naar binnenin de cel te transporteren.
 • Wat is exocytose?
  Het vormen van blaasjes binnenin de cel en deze naar het ECM transporteren.
 • Wat is het verschil tussen het cytoplasma en het cytosol?
  Cytoplasma is de inhoud van de cel en het cytosol is de inhoud van de cel minus de organellen (-sol -> soluble)
 • Wat zijn de drie soorten filamenten in het cytoskelet?
  Actinefilamenten, intermediaire filamenten en microtubuli (van dunste naar dikste)
 • Wat is de functie van motor proteïnes?
  Ze gebruiken ATP om organellen en proteïnes via het cytoskelet door de cel te verplaatsen
 • Wat is een protozoan?
  Een eencellig, bewegelijk organisme
 • Welke cellen maken antilichamen?
  B lymfocyten/B cellen
 • 2 Hoorcollege 2

 • Hoe wordt het plasmamembraan ondersteunt bij dierlijke cellen?
  Dmv een net van filamentproteïnes wat vast zit aan de binnenzijde van het membraan, die samen de celcortex vormen
 • Wat is de belangrijkste filamentproteïne in erythrocyten?
  Spectrine
 • Wat zijn over het algemeen de twee belangrijkste filamentproteïnes in dierlijke cellen?
  Actine en (het motoreiwit) myosine. Deze zijn nodig voor exo- en endocytose, het veranderen van vorm van de cellen en om te bewegen
 • Wat is de functie van een tight junction?
  Het vastzetten van cellen die naast elkaar liggen en het fungeren als barrière zodat membraan proteïnes in hun membraan domein blijven
 • Hoe heten oligosaccharides die gelinkt zitten aan het celmembraan?
  Glycoproteïnes
 • Hoe heet de laag van glycoproteïnes, proteoglycanen en glycolipiden aan de buitenkant van het plasmamembraan?
  Carbohydraat laag of glycocalyx, deze vormt een beschermingslaag die slijmerig is zodat de cel makkelijk kan bewegen en niet plakt tegen andere cellen
 • Glycolipiden en -proteïnes met glycocalyx
 • Wat is een FRAP aanval?
  FRAP (Fluorescent Recovery After Photobleaching) houdt in dat componenten van het celmembraan worden gelabeld met fluorescente stoffen (bvb GFP). Een deel van het membraan wordt dan 'gebleekt' door een laser. Hierna wordt de tijd van migratie van fluorescente proteïnes naar het niet-fluorescente deel wordt gemeten.
 • Wat is SPT microscopie?
  SPT staat voor Single-Particle Tracking, waarbij proteïnes worden getagt met gouden bolletjes (groter dan bij GOLDFISH). De beweging van de proteïnes kan dan worden gevolgd dmv video lichtmicroscopie.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.