Summary Essential Surgery Problems, Diagnosis and Management: With STUDENT CONSULT Online Access

-
ISBN-10 0702054836 ISBN-13 9780702054839
343 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Essential Surgery Problems, Diagnosis and Management: With STUDENT CONSULT Online Access". The author(s) of the book is/are Clive R G Quick Joanna B Reed Simon J F Harper Kourosh Saeb Parsy Philip J Deakin. The ISBN of the book is 9780702054839 or 0702054836. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Essential Surgery Problems, Diagnosis and Management: With STUDENT CONSULT Online Access

 • 1 Principles of surgical care

 • Welke contrastvloeistof is het meest geschikt om het gastrointestinale stelsel op een röntgenfoto in beeld te brengen?
  Bariumsulfaat is hiervoor het meest geschikt.
 • 1.5 Imaging and interventional techniques in surgery

 • Welke beeldvorming is het meest geschikt voor onderzoek van de dikke darm?
  CT-scan kan het best de dikke darm in beeld brengen. Anders contrast x-abdomen met barium via rectum.
 • Wat is hepatobiliaire imaging en wanneer wordt het toegepast?
  Bij hepatobiliare imaging (HIDA-scanning) worden techneticum-gelabeled imido-diacetic acid derivaten ingespoten. Deze derivaten worden uitgescheiden in de gal door de hepatocyten, zelfs in het geval van geelzucht.
  Hepatobiliaire beeldvorming wordt gebruikt bij vermoeden van obstructie in cystic duct in acute cholecystitis en om aan te tonen of er sprake is van galwegobstructie in patiënten met geelzucht.
 • 3 Immunity, inflammation and infection

 • Waaruit bestaat excudaat bij een acute ontsteking?
  Deze bestaat uit serum, leukocyten (mn. neutrofielen die zelf 'sterven' bij de immuunrespons) en fibrinogeen.
 • 3.2 Inflammation

 • Wanneer vormt zich een abcess?
  • als reactie op bepaalde pyogene micro-organismen die neutrofielen aantrekken maar bestand zijn tegen fagocytose en lysosomale destructie. De belangrijkste organismen zijn Stafylococcus Aureus, Streptococci (mn. pyogenen), Escherichia coli en Gram-negatieve bacteriën
  • bij lokale weefselnecrose 
  • bij organische vreemde lichamen zoals splinters
 • 3.3 Infection

 • Hoe verschillen colonisatie, infectie en sepsis?
  Colonisatie: bacteriën zijn aanwezig op gastheer maar veroorzaken geen immuunrespons
  Infectie: micro-organismen veroorzaken immuunrespons 
  Sepsis: het resultaat van excessieve aanmaak van cytokinen als reactie op infectie/necrose waardoor orgaandysfunctie en -falen ontstaat.
 • Hoe groot is de kans op infectie wanneer men een naald gebruikt waar bloed in zit met hepatitis B, C en/of HIV?
  Hep. B: 25%
  Hep. C: 2%
  HIV: 0,5%
 • 3.4 Bacteria of particular surgical importance

 • Waar staat MRSA voor?
  Meticillin-resistant Stafylococcus aureus.
 • Welke antibiotica geeft je bij de volgende bacteriën: stafylococcen, streptocccen, enterococcen, enterobacteriacae, pseudomonas en anaeroben?
  Stafylococcen: 85% resistent tegen penicilline, wel werken: flucloxaciline, erythromycine, sommige cefalosporinen en gentamicine.  Streptocccen: veelal penicilline, bij ernstige gevallen benzylpenicilline. Overig: ampiciline en amoxycilline.

  Enterococcen: penicilline, ampicilline, amoxiciline, vancomycine.

  Enterobacteriacae: 2e en 3e generatie cefalosporinen (cefuroxime, cefotaxime)

  Pseudomonas: aminoglycosiden (gentamicine), bèta-lactamase antibiotica (ceftazidime)

  Anaerobe bacteriën: metronidazol
 • Wat is gas gangrene en hoe ontstaat het?
  Gas gangrene is het resultaat van proliferatie van Clostridium perifrinens en andere anaeroben in necrotiserend weefsel. Er worden veel toxinen afgegeven en ook ontstaat er gasvorming. De oorzaak kan onder andere zijn besmetting met vuil, kleding of feces. In de tweede wereldoorlog was gas gangrene dan ook een veel geziene doodsoorzaak.
  Het grootste risico op het ontwikkelen van gas gangrene is een amputatie van het been of een schotwond veroorzaakt door een kogel met hoge snelheid.
  Kenmerkend is het patroon op de röntgenfoto (zie foto).
  De overliggende huid wordt in rap tempo zwart en binnen 24-48 uur kan iemand overlijden.
 • 3.6 Sepsis

 • Bekijk de definities van SIRS, MODS en sepsis.
  .
 • 4 Symptoms, Diagnosis and Management

 • Bekijk waar de pijn in verschillende gebieden op kan wijzen.
  .
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe behandel je peptische ulceratie ziekten?
 • Vermijd eten wat de symptomen verergert
 • Vermijd NSAIDs/apirine indien mogelijk (artritis is lastig)
 • Verbeter je levenstijl: probeer af te vallen, verhoog het hoofd van het bed, pas op bij dagelijkse activiteiten
 • Wanneer er sprake is van een H. Pylori infectie geeft men omeprazol en twee soorten antibiotica
 • Sucralfate bindt met beschadigde delen van het mucosa en kan zo een zuuraanval beter weerstaan. 
 • Reductie van zuursecretie door H2-antagonist of protonpomp inhibiter. 
 • Mocht dit allemaal niet voldoende werken komt men in aanmerking voor een vagotomie of een partiële gastrectomie. 
Waarvoor wordt contrast radiologie gebruikt?
Dit wordt gebruikt om te kijken hoe men slikt.
Wat is de gouden standaard voor het diagnosticeren van een maagulceratie?
De gouden standaard is een oesofagale-maag-duodenale endoscopie. Dit werkt beter dan een radiologisch beeld omdat het structurele abnormaliteiten kan identificeren. Men kan namelijk biopten nemen.
Hoe zorgt NSAID gebruik voor een verhoogde kans op een maagulceratie?
NSAIDs inhiberen de prostaglandinen.
Welke beschermende factoren heb je in de maag?
 • Somatostatine, COX1 induceren prostaglandinen en inhiberen de pariëtale celsecretie. 
 • Oplosbare en niet-oplosbare mucus wordt uitgescheiden, dit bevat bicarbonaat en zorgen voor het behouden van de juiste pH.
Wat is de waarde van zuur bij een maagulcer?
Deze is normaal of verlaagd. Vandaar dat de maag minder goed bestand is tegen een zuur aanval.
Hoe kan men testen of er sprake is van H. Pylori?
Antigeentesten, serum anti-H, pylori IgG en hydrogene ademtesten.
Hoe wordt een ulceratie behandeld?
Het wordt behandeld door een combinatie van bismuth en antibiotica.
Hoe kan de H. Pylori bacterie bijdragen aan een ulceratie?
 • Ze kunnen penetreren in de beschermende mucuslaag
 • Ze stimuleren inflammatie
 • Ze stimuleren de vrijlating van zure pepsinen 
 • Doen afbreuk aan beschermende mechanismen
Hoe kenmerkt een ulcer in de oesofagus zich?
Het kenmerkt zich door lineaire ulceratie, wanneer het ulcer ontstaat door reflux klachten. Dit kan tot gevolg hebben dat plaveiselepitheel vervangen wordt door cilindrisch epitheel (Barret’s oesofagus).