Summary Essentials of Operations Management

-
ISBN-10 1292238909 ISBN-13 9781292238906
113 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Essentials of Operations Management". The author(s) of the book is/are Nigel Slack Alistair Brandon Jones. The ISBN of the book is 9781292238906 or 1292238909. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Essentials of Operations Management

 • 1 Operations management and performance

 • Wat is de definitie van Operation Management?
  Managen van resources en activiteiten rondom het creëren en leveren van producten/ diensten. De Operations functie is verantwoordelijk
 • Welke processen binnen Operations Management zijn er?
  Direct
  Design
  Deliver
  Develop
 • Wat zijn de procesactiviteiten van de Operations manager?
  Direct: directing overall strategy;Steering operations and processes.
  Design: designing the operation's products,services and processes;Shaping operations and processes.
  Deliver: planning and controlling delivery;planning and controlling ongoing operations.
  Develop: developing performance;Improving the operations capabilities.
 • Wat is het Input- transformatie- output proces?
  Transformatieproces om input om te zetten naar output om specifieke product/ dienst te leveren.
 • Wat zijn Transformed resource inputs?
  Middelen die worden behandeld, omgevormd of omgezet, meestal een mix van:
  Materialen (Bijv. Productie- opslagbedrijven)
  Informatie (bijv. Bibliotheek)  
  Klanten ( bijv. Kappers)
 • Wat zijn Transforming resources inputs
  Middelen  die zorgen voor de transformatie:
  Faciliteiten ( techno;ogie, gebouwen etc.)
  Personeel
 • 3 Levels of Operations Performance ( analyse niveaus prestaties)
  1. Societal level/ maatschappelijk niveau ( CSR, TBL)
  2. Strategic level/ strategisch niveau
  3. Operational level/ operationeel niveau gestuurd op Performance objectives ( prestatiedoelen)
 • Wat is Societal level?
  Functie van bedrijf in omgeving en op haar stakeholders.
  Bestaand uit:
  1. Corporate social responsibility (CSR); nadenken over economische, sociale en maatschappelijke impact op stakeholders door het maximaliseren van voordelen en minimaliseren van nadelen.
  2. Triple bottom line ( TBL); People, Planet & Profit. Samenvatting idee CRS; Organisaties moeten zichzelf meten op hun traditionele economische winst dat zij genereren voor hun eigenaren en op de impact die hun activiteiten hebben op de gemeenschap en hun ecologische impact op de omgeving. Combinatie van deze 3 factoren geven Sustainability/ duurzaamheid aan.
 • Wat is Strategic level?
  Hoe de activiteiten bijdragen aan de strategie;
  Kosten ( costs)
  Opbrengsten ( revenue)
  Benodigde investeringen (required level of investment)
  Risico ( risk of operational failure)
  Mogelijkheden voor de toekomst ( building the capabilities for future innovations)
 • Wat wordt bedoeld dat operational level wordt gestuurd door Performance objectives?
  Prestatiedoelen gericht op zaken die ieder bijdragen aan kostenvermindering:
  Kwaliteit ( quality)
  Snelheid ( speed)
  Betrouwbaarheid ( dependability)
  Flexibiliteit ( flexability)
  Kosten ( costs)
 • Wat zijn de analyse niveaus van operations- en procesmanagement? ( The hierarchy of operations)
  Supply network/ leveranciersnetwerk; input-transformation-output proces op het niveau van (groepen) stakeholders.
  Operation/ De operaties;input-transformation-output proces op het niveau met afdelingen.
  Process/ Het proces;input-transformation-output proces met de benodigde resources.
 • Benoem de 4 V's van processen
  1. Volume;hoeveelheid output;Bepaalt mate standaardisatie werkzaamheden en processen en mate van detaillering taakbeschrijvingen.
  2. Variety;diversiteit/varianten output;Bepaalt mate standaardisatie ofwel flexibiliteit/klantgerichte productie/dienst (KOOP).
  3. Variation in demand;variatie in verkoop;Vraag kan variëren op ieder moment van het jaar;periodes/getijden.
  4. Visability;zichtbaarheid naar de klant;customer-processing operations zichtbaarder dan material-of information processing systemen.
 • Hoe bepaal je de mate van volume van de 4 V's?
  Low volume
  -low repetition
  -each staff member performs more of each task
  -less systemization
  -high unit costs
  High volume-high repeatability
  -specialization
  -capital intensive
  -low unit costs
 • Hoe bepaal je de mate van variety van de 4 V's? 
  High variety
  - flexible
  -complex
  -match customer needs
  -high unit costs
  Low variety-well-defined
  -routine
  -standardized
  -regular
  -low unit costs
 • Hoe bepaal je de mate van variation in demand van de 4 V's?
  High variation-changing capacity
  -anticipation
  -flexability
  -in touch with demand
  -high unit costs
  Low variation    
  -stable
  -routine
  -predictable
  -high utilizastion
  -low unit costs
 • Hoe bepaal je de mate van visability van de 4 V's?
  High visability-short waiting tolerance
  -statisfaction governed by customer perception
  -customer contact skills needed
  -received variety is high
  -high unit costs
  Low visability-time lag between production and consumption
  -standardization
  -low contact skills
  -high staff utilization
  -centralization
  -low unit costs
 • Hoe verkrijg je de laagste verwerkingskosten?
  -high volume
  -low variety
  -low variation
  -low customer contact
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.