Summary Essentials of Organizational Behavior, Global Edition

-
ISBN-10 1292221410 ISBN-13 9781292221410
361 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Essentials of Organizational Behavior, Global Edition". The author(s) of the book is/are Stephen P Robbins Timothy A Judge. The ISBN of the book is 9781292221410 or 1292221410. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Essentials of Organizational Behavior, Global Edition

 • 1.1 Welcome to the World of OB

 • Het belang van OB:
  1. het ontwikkelen van interpersoonlijke vaardigheden van managers
  2. helpt bij het transformeren van de werkplek van goed naar geweldig
  3. er is een sterk verband tussen de kwaliteit van de werkplek relaties en werktevredenheid, stress, personeelsverloop
  4. bevordert het bewustzijn van 'social responsibility' 
 • 1.1.1.1 OB defined

 • Wat is de definitie van OB?
  Het domein dat onderzoekt hoe groepen, individuen en structuren het gedrag binnen organisaties kunnen beïnvloeden, met als doel organisaties effectiever te laten werken.
 • Wat zijn de drie determinanten van OB?
  Individueel, groepen, structuur
 • Wat is het doel van OB?
  Organisaties effectiever maken
 • OB is de studie waarin wordt onderzocht wat mensen doen in een organisaties en de manier waarop hun gedrag de prestatie van een organisatie beïnvloedt.
 • 1.1.1.2 Effective versus successful managerial activities

 • Wat zijn de vier gebleken ''managerial activities'' (onderzoek Fred Luthans)?
  1. Traditional management
  2. Communication
  3. HR management
  4. Networking
 • Communication heeft het grootste aandeel in effectiviteit: managers die duidelijk hun beslissingen uitleggen en informatie inzamelen bij colleges en werknemers zijn het effectiefst.
 • 1.1.2 Complementing intuition with systematic study

 • Systematic study:
  bekijkt relaties en probeert oorzaken en gevolgen te constateren door conclusies te baseren op wetenschappelijk bewijs.
 • Wetenschappelijk bewijs:
  Bestaat uit gegevens die verzameld zijn in een gecontroleerde setting en geïnterpreteerd worden op een preciezere manier.
 • Evidence Based Management:
  Keuzes door managers worden ondersteund door recent wetenschappelijk bewijs (vullen systematische studies aan).
 • 1.1.2.1 Big data

 • Big data:
  Het gebruik van statistische compilaties en analyses, waardoor bedrijven effectievere besluitvorming kunnen implementeren en HR effectiever kunnen managen.
 • 1.1.2.1.1 current usage

 • Drie redenen voor data analyses:
  1. het voorspellen van gebeurtenissen
  2. vaststellen hoe groot een risico is
  3. voorkomen van catastrofes
 • 1.1.2.1.3 limitations

 • Nadelen:
  • brengt privacy kwesties met zich mee
  • intuïtie moet niet vergeten worden: balans tussen wetenschap en intuïtie
 • 1.1.3.1 Psychology

 • Op het ''individuele level''
 • Psychologie:
  De wetenschap die probeert het gedrag van mensen en dieren te meten, uit te leggen en soms te veranderen.
 • 1.1.3.2 Social Psychology

 • Sociale psychologie:
  De wetenschap die concepten van psychologie en sociologie combineert en focust op de invloed die een individu op een ander kan uitoefenen.
 • Op ''groep level''
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Factoren die de perceptie beïnvloeden
 1. Factoren van de waarnemer: houding, motieven, interesses, ervaring, verwachtingen
 2. factoren van de 'target': gelijkenissen, achtergrond, geluiden, grootte, nieuwheid
 3. factoren van de omgeving: de context; tijd, locatie
Perceptie
Het proces waarin individuen de sensorische kenmerken verwerkt en interpreteert om betekenis te geven aan de omgeving
Prestatiegericht
De mate waarin een gemeenschap mensen beloond voor prestatieverbetering en uitstekendheid
Menselijke oriëntatie
In hoeverre een gemeenschap beloningen geeft aan mensen die onzelfzuchtig, gul en aardig zijn
Welke twee dimensies heeft het globe framework o.a. Meer dan hofstede's framework?
 • Menselijke oriëntatie
 • prestatiegericht
Collectivisme
Een kenmerk van een nationale cultuur die een nauw sociaal framework beschrijft waarin mensen van elkaar verwachten dat ze op elkaar letten en elkaar beschermen
Vijf dimensies van Hofstede
 1. Machtsafstand
 2. individualisme vs collectivisme
 3. masculinity vs femininity
 4. onzekerheidsvermijding
 5. lange termijn vs korte termijn gericht
Person-organization fit
Theorie die kijkt naar de relatie tussen de persoon en de gehele organisatie in plaats van de specifieke baan
Personality job fit
Theorie die zes persoonlijkheidstypen beschrijft en stelt dat de fit tussen persoonlijkheidstype en de werkomgeving bepaalt of er tevredenheid en turnover is
Zes persoonlijkheidstypen volgens personality-job fit theory
 1. Realistisch
 2. onderzoekend
 3. sociaal
 4. conventioneel
 5. ondernemend
 6. kunstzinnig