Summary Ethiek de basis

-
ISBN-10 9001795544 ISBN-13 9789001795542
697 Flashcards & Notes
151 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Ethiek de basis". The author(s) of the book is/are Wieger van Dalen. The ISBN of the book is 9789001795542 or 9001795544. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Ethiek de basis

 • 1 Moraal een kwestie van oordelen

 • Welke 3 dingen kunnen wij doen met de wereld en alles wat er is?
  Kennen, ervaren en beoordelen
 • een moreel oordeel is het eten lekker vinden!

  onjuist omdat het moet gaan over het gedrag van mensen

 • waar gaat een moreel oordeel over?

  het beoordelen van de wereld om ons heen en het gedrag van mensen

 • Wat is een moreel oordeel?

  Een moreel oordeel is een waardering van menselijk gedrag aan de hand van morele uitgangspunten.

 • Wat is een moreel oordeel?
  Oordeel dat gaat over gedrag van mensen en hoe ze met elkaar omgaan
 • wat is een moraal?
  morele uitgangspunten die in een groep gedeeld worden.
 • Moraal is het geheel van gedeelde morale oordelen van een groep dat ontstaat in een gesprek. Het is het geheel van morele regels waaraan wij onszelf en anderen in redelijkheid gehouden achten.

 • Wat is Ethiek?
  De wetenschap die moraal bestudeert en probeert verder te ontwikkelen door nieuwe argumenten te ontwikkelen en te gebruiken in afwegingen.
 • Hoofdstuk 1 Moraal, een kwestie van oordelen

   

  Ethiek: reflectie op de moraal.

  Moraal: geheel van morele uitgangspunten waaraan wij onszelf en anderen houden.

  Moreel oordeel: als een oordeel gaat over gedrag van mensen en hoe ze met elkaar omgaan.

  Intuïtief moreel oordeel: een oordeel dat vanzelf komt.

  Oordelen, kennen en voelen zijn drie te onderscheiden processen in je bewustzijn.

   

  Benadering v/d wereld

  Wat doe je?

  Resultaat van omgang

  Centrale vraag

  Kennen

  Objectiveren: je plaatst het buiten jezelf

  Feiten (kennis)

  Wat is waar?

  Beoordelen

  Normeren: je verbindt jezelf met anderen

  Morele oordelen

  Wat is juist?

  Voelen

  Subjectiveren: je plaatst het binnen jezelf

  Gevoelens

  Hoe voel ik me?

   

  Een moreel oordeel kun je uitwisselen als kennis en voelen als een emotie.

   

  5 kenmerken van morele oordelen

                  Een moreel oordeel:

                                 - gaat over menselijk gedrag

                                 - overstijgt het individuele (is veralgemeniseerbaar)

                                 - is normatief (schrijft voor hoe het moet)

                                 - is gericht op het goede

                                 - kan morele verontwaardiging veroorzaken

  Universaliteitsprincipe: morele oordelen zijn inherent veralgemeniseerbaar.

  Morele uitgangspunten: op zichzelf nastrevenswaardige zaken.

   

  Een moreel oordeel is een waardering van menselijk gedrag aan de hand van morele uitgangspunten.

  Moraal is het geheel van gedeelde morele oordelen van een groep dat ontstaat in een gesprek. Het is het geheel van morele regels waaraan wij onszelf en anderen in redelijkheid gehouden achten.

  Ethiek is de wetenschap die moraal bestudeert en die tracht de moraal verder te helpen door nieuwe argumenten te ontwikkelen en te gebruiken in afwegingen.

  Het moreel vertoog is het geheel aan communicatie en interactie waarin mensen hun morele oordelen, en daarmee hun moraal, vormen en op elkaar afstemmen.

   

  Redenen waarom een intuïtief moreel oordeel tekortschiet in je functioneren als professional:

                  - Je morele intuïtie is niet uit te leggen aan anderen

                  - Als je alleen intuïtief oordeelt, kun je niet leren van je fouten en successen

                  - Je intuïtie bereidt je niet voor op nieuwe situaties
 • in een moreel oordeel spreek je uit wat je behoorlijk vindt van jezelf en van anderen.

 • Een moreel oordeel gaat over het gedrag van mensen en hoe ze met elkaar omgaan.

 • Wat is morele intuïtie?

  Dat is automatisch gedrag waarbij je niet nadenkt

   

 • Wat spreek je uit in een moreel oordeel?
  Dat wat je vind van jezelf en van anderen.
 • Wat is moraal?
  Het is een geheel van morele regels waaraan wij ons houden, dit kunnen onuitgesproken regels zijn
 • Een intuitief moreel oordeel is een oordeel dat vanzelf komt.

 • Wat is ethiek
  Reflectie op de moraal
 • Wat is een intuitief moreel oordeel?
  Een moreel oordeel dat vanzelf komt
 • Wat is een moreel oordeel?
  Een oordeel dat gaat over het gedrag van mensen en hoe ze met elkaar omgaan
 • Wat zijn de drie onderscheiden processen in je bewustzijn?
  oordelen, kennen en voelen
 • Wat is een moraal?
  Geheel van morele uitgangspunten waaraan wij onszelf en anderen houden.
 • Wat is een intuitief moreel oordeel?

  Een moreel oordeel dat vanzelf komt.

 • Welke 3 verschillende processen in je bewustzijn spelen zich af af als je een intuïtief moreel oordeelt?
  Je oordeelt dat iets goed of slecht is. Je vind iets
  Je kent je oordeel, Je weet dat het je mening is en je kent het standpunt van de ander.
  Je voelt dat je het oneens bent met de ander. Het oordeel brengt een bepaald gevoel mee.
 • Wat is een intuïtief moreel oordeel?
  Een moreel oordeel dat vanzelf komt
 • Wat is ethiek?
  waarden en normen. hoe zou het moeten gaan? samen zoeken naar een beslissing
 • Om te begrijpen wat er gebeurt als je intuitieve morele oordeel plotseling bewust wordt, maken we een onderscheid tussen die verschillende processen die zich in je bewustzijn afspelen.:

  - Je oordeelt dat iets goed of slecht is. Je vindt iets.

  - Je kent je oordeel. Je weet dat het je mening is en je kent het standpunt van de ander.

  - Je voelt dat je het oneens bent met de ander. Het oordeel brengt een bepaald gevoel met zich mee.

 • Wat is een moreel oordeel?
  Een oordeel dat gaat over gedrag van mensen en hoe ze met elkaar omgaan
 • Wanneer heet een proces objectiveren?
  Als je de wereld kent, plaats je dat wat er gebeurd buiten jezelf en beschrijft het vervolgens.
 • Wat is objectiveren?
  Wanneer je al kennis hebt over een onderwerp, dit kun je ook overdragen aan anderen
 • Wat is een intuïtief moreel oordeel?
  Een oordeel dat vanzelf komt
 • Wat is objectiveren?

  Je plaatst wat er gebeurd buiten jezelf en beschrijft het vervolgens.

 • Wanneer heeft een proces subjectiveren?
  Wanneer je je richt op wat er innerlijk met je gebeurd. Je voelt wat je meemaakt.
 • Wat is subjectiveren?
  Dit is een beleving van emoties
 • Wat doe je als je de wereld kent?
  Objectiveren: je plaatst het buiten jezelf
 • Wat is het resultaat van objectiveren?

  Kennis van de buitenwereld.

 • Wanneer heeft een proces normeren?
  Wanneer je gedrag verbind van anderen met dat van je eigen oordeel.
 • Wat is normeren?
  Je verbind gedrag van anderen met je eigen oordeel, dit vind je goed of slecht
 • Objectiveren is wat er gebeurd buiten jezelf plaatsen en het vervolgens beschrijven. Het resultaat van objectiveren is dat je kennis krijgt van de buitenwereld.

 • Wat doe je als je de wereld beoordeeld?
  Normeren: je verbindt jezelf met anderen
 • wat zijn de 5 kenmerken van een moreel oordeel?
  1) gaat over het menselijk gedrag
  2) overstijgt het individuele
  3) is normatief( schrijft voor hoe het moet)
  4) is gericht op het goede
  5) kan morele verontwaardiging veroorzaken
 • Wat doe je als je de wereld voelt?
  Subjectiveren: je plaatst het binnen jezelf
 • Wat is subjectiveren?

  Wat er innerlijk met je gebeurd. 

 • Wat betekent overstijgt het individuele?
  Wat ik voor mij goed vind om te doen, verwacht ik ook van jou. En dat wat ik in jou gedrag afkeur , kan ik zelf ook niet maken.
 • Subjectiveren is je richtten op wat er innerlijk met je gebeurt.

 • Wat zijn de 5 kenmerken van een moreel oordeel?
  1. Het gaat over menselijk gedrag
  2. Het overstijgt het individuele (is veralgemeniseerbaar
  3. Het is normatief (schrijft voor het het moet)
  4. Het is gericht op het goede
  5. Het kan morele verontwaardiging veroorzaken
 • Wat is het universaliteitstype?
  Oordelen in een situatie automatisch ook oordelen betekent over anderen in zo'n zelfde situatie
 • Wat is het universaliteitsprincipe?
  Morele oordelen zijn inherent veralgemeniseerbaar
 • Wat is normeren?

  Je richt je op het gedrag van anderen en wat jij daarvan vindt.

 • Wat houd het universaliteitstype in?
  Dat morele oordelen inherent veralgemeniseerbaar zijn. Een morele uitspraak over iemand in een situatie is meteen een uitspraak over alle mensen in dezelfde situatie
 • Normeren is je richtten op het gedrag van mensen en wat jij daarvan vindt. Je verbindt gedrag van anderen met je eigen oordeel; je vindt dat gedrag goed of slecht.

 • Wat zijn morele uitgangspunten?
  Op zichzelf nastrevenswaardige zaken
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

welke drie brillen heb je er altijd een van op?
kennen, beoordelen of voelen
Wat is ethiek?
waarden en normen. hoe zou het moeten gaan? samen zoeken naar een beslissing
Wat is normeren en de kennis daarbij?
normeren: de wereld beoordelen, richten op gedrag mensen en wat je daarbij vindt. gedrag mensen verbinden aan je eigen oordeel, je vindt het gedrag goed of slecht. ---> resultaat: verbinding met jezelf met anderen een tussenwereld (normatief domein)

kennis: beter uitwisselbaar dan gevoelens omdat ze niet slechts persoonlijk zijn. (eens zijn met elkaar en dit delen) minder goed uitwisselbaar dan kennis --> persoonsgebonden uitspraken.
Wat is subjectiveren en de kennis daarbij?
de wereld beleven, richten op je innerlijk, je voelt wat je meemaakt (bv. de trein is het station al uit, maar het zit nog heel erg in je hoofd en lijf) --> resultaat: gevoel in je binnenwereld (subjectief domein)

kennis: gevoelens niet uitwisselbaar. (ik kan jouw teleurstelling niet voelen als jij de trein mist)
Wat is objectiveren en de kennis daarbij?
objectiveren: de wereld kennen, plaats je wat er gebeurt buiten jezelf en beschrijf je het vervolgens --> resultaat: kennis van de buitenwereld (objectief domein)


kennis: dat het gemakkelijk uitwisselbaar is tussen mensen (bv. als ik je vertel toelaat de trein gaat, dan weet jij dat ook en hebben we beide dezelfde kennis)
Wat zijn de drie onderscheiden processen in je bewustzijn?
oordelen, kennen en voelen
Waardoor leidt een moreel oordeel snel tot een gesprek?
 • Een moreel oordeel  zegt iets over hoe jij je hoort te gedragen.
 • Kan morele verontwaardiging veroorzaken.
Wat is het moreel vertoog?
Alle communicatie en interactie waarin mensen hun morele oordelen (moraal) vormen en op elkaar afstemmen.
Wat is de definitie van een moreel oordeel?
Waardering van menselijk gedrag aan de hand van morele uitgangspunten.
Wat is de definitie van moreel uitgangspunt?
Omschrijving van iets wat nastrevenswaardig is voor het menselijk samenleven.