Summary Ethiek de basis

-
ISBN-10 9001795544 ISBN-13 9789001795542
697 Flashcards & Notes
151 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Ethiek de basis". The author(s) of the book is/are Wieger van Dalen. The ISBN of the book is 9789001795542 or 9001795544. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Ethiek de basis

 • 1.1 Het intuïtief moreel oordeel

 • Moreel oordeel
  gedrag van mensen en hoe ze met elkaar omgaan
 • intuïtief moreel oordeel
  oordeel dat vanzelf komt
 • verschillende processen die in je bewustzijn afspelen
  je oordeelt dat iets goed of slecht is
  je kent je oordeel
  je voelt dat je oneens bent met de ander
 • 1.2 Het verschil tussen kennen, oordelen en voelen

 • Objectiveren:
  je plaatst wat er gebeurd buiten jezelf en beschrijft het vervolgens
  resultaat is kennis van de buitenwereld
 • subjectiveren
  je voelt wat je meemaakt
 • normeren
  richten op het gedrag van anderen en wat jij daarvan vind
 • 1.3 Waaraan herken je een moreel oordeel

 • Vijf kenmerken van morele oordelen
  gaat over menselijk gedrag
  overstijgt het individuele
  is normatief
  is gericht op het goede
  kan morele verontwaardiging veroorzaken
 • Universaliteitsprincipe
  als de een het mag, mag de ander het ook
 • moreel uitgangspunt
  opzichzelf nastrevenswaardige zaken
 • morele verontwaardiging
  is een waardering van menselijk gedrag aan de hand van morele uitgangspunten
 • 1.4 ethiek, moraal en het moreel vertoog

 • Moraal
  Geheel van morele oordelen dat ontstaat in een gesprek
 • Ethiek
  is de wetenschap die de moraal bestudeert en die tracht de moraal verder te helpen door nieuwe argumenten te ontwikkelen en te gebruiken in afwegingen
 • Moreel vertoog
  het geheel aan communicatie en interactie waarin mensen hun morele oordelen en daarmee hun moraal, vormen en op elkaar afstemmen
 • morele vraag
  Hulpmiddel om een proces op gang te krijgen waarin je je oordeel beter onderbouwt
 • 2.1 Normen

 • Norm
  een argument in de vorm van een regel waar je je aan moeten houden
 • morele norm
  is een zelfopgelegde regel die gedrag voorschrijft betreffende goed samenleven
 • 2.2 Waarden

 • morele waarden
  een ideaal, een principe betreffende goed samenleven dat we proberen te realiseren door middel van ons gedrag
 • waarden
  zijn abstracte idealen of doelen die we doormiddel van bepaald gedrag nastreven
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

welke drie brillen heb je er altijd een van op?
kennen, beoordelen of voelen
Wat is ethiek?
waarden en normen. hoe zou het moeten gaan? samen zoeken naar een beslissing
Wat is normeren en de kennis daarbij?
normeren: de wereld beoordelen, richten op gedrag mensen en wat je daarbij vindt. gedrag mensen verbinden aan je eigen oordeel, je vindt het gedrag goed of slecht. ---> resultaat: verbinding met jezelf met anderen een tussenwereld (normatief domein)

kennis: beter uitwisselbaar dan gevoelens omdat ze niet slechts persoonlijk zijn. (eens zijn met elkaar en dit delen) minder goed uitwisselbaar dan kennis --> persoonsgebonden uitspraken.
Wat is subjectiveren en de kennis daarbij?
de wereld beleven, richten op je innerlijk, je voelt wat je meemaakt (bv. de trein is het station al uit, maar het zit nog heel erg in je hoofd en lijf) --> resultaat: gevoel in je binnenwereld (subjectief domein)

kennis: gevoelens niet uitwisselbaar. (ik kan jouw teleurstelling niet voelen als jij de trein mist)
Wat is objectiveren en de kennis daarbij?
objectiveren: de wereld kennen, plaats je wat er gebeurt buiten jezelf en beschrijf je het vervolgens --> resultaat: kennis van de buitenwereld (objectief domein)


kennis: dat het gemakkelijk uitwisselbaar is tussen mensen (bv. als ik je vertel toelaat de trein gaat, dan weet jij dat ook en hebben we beide dezelfde kennis)
Wat zijn de drie onderscheiden processen in je bewustzijn?
oordelen, kennen en voelen
Waardoor leidt een moreel oordeel snel tot een gesprek?
 • Een moreel oordeel  zegt iets over hoe jij je hoort te gedragen.
 • Kan morele verontwaardiging veroorzaken.
Wat is het moreel vertoog?
Alle communicatie en interactie waarin mensen hun morele oordelen (moraal) vormen en op elkaar afstemmen.
Wat is de definitie van een moreel oordeel?
Waardering van menselijk gedrag aan de hand van morele uitgangspunten.
Wat is de definitie van moreel uitgangspunt?
Omschrijving van iets wat nastrevenswaardig is voor het menselijk samenleven.