Summary Evidence-based practice voor paramedici

ISBN-13 9789089538130
224 Flashcards & Notes
11 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Evidence-based practice voor paramedici". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789089538130. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Evidence-based practice voor paramedici

 • 1 evidence based practice

 • wat is het belangrijkste doel van evidence based practice?
  belangrijkste doel is; goede zorg kunnen (blijven) bieden.
 • Welke 3 soorten kennis vormen samen de basis voor EBP?
  propositionele kennis (wetenschappelijk bewijs)
  professionele en persoonlijke kennis van zorgverlener
  ervarings- en persoonlijke kennis van de cliënt
 • Wat is evidence based practice?
  evidence based practice is het zorgvuldig, exp;iciet en oordeelkundig gebruik van het huidige beste bewijsmateriaal om beslissingen te nemen met individuele cliënten  over goede of gewenste zorg of behandeling.
  De praktijk van EBP impliceert het integreren van individuele kennis en ervaring van de behandelaar en de individuele waarden en ervaringskennis van de cliënt met het beste bewijsmateriaal.
 • 1.2 wat is evidence based practice

 • Wat is evidence based practice?
  het zorgvuldig, expliciet en oordeelkundig gebruik van het huidige beste bewijsmateriaal en evidence om beslissingen te nemen
 • Wat speelt er bij besluitvorming een belangrijke rol?
  De voorkeuren, wensen en verwachtingen van de patiënt
 • Welke 3 aspecten weeg je af bij het nemen van beslissingen?
  - het huidige beste beschikbare bewijs
  - de kennis en de ervaring van de paramedicus 
  - de waarde en voorkeur van de individuele client 
 • Wat is de eerste stap in de methodiek van EBP
  Het probleem vertalen in een beantwoordbare vraag
 • Wat is de 2e stap in de methodiek van EBP
  het efficiënt zoeken naar het beste bewijsmateriaal
 • Wat is de 3e stap in de methodiek van EBP
  Het beoordelen van het gevonden bewijs op methodologische kwaliteit en toepasbaarheid
 • Wat is de 4e stap in de methodiek van EBP
  Het toepassen van het gevonden resultaat in de praktijk
 • Wat is de 5e stap in de methodiek van EBP
  Het regelmatig evalueren van het proces en het resultaat
 • 1.3 wat is kennis, evidence en bewijs?

 • Wat houd kennis in?
  Al wat geweten wordt door de mens
 • Wat houd evidence in?
  Dat het gaat om een grote waarschijnlijkheid
 • Wat houdt bewijs in?
  Al dat gene waardoor onweerlegbaar wordt aangetoond dat iets is zoals men beweert of tevoren ondersteld heeft
 • Wat houdt propositionele kennis in?
  Kennis gebaseerd op resultaten van wetenschappelijk onderzoek (getoetste en gepubliceerde kennis)
 • Wat houdt professionele kennis in?
  Kennis die is ontstaan door de (beroeps)opleiding en de praktijkervaring van beroepsoefenaars
 • Wat houdt persoonlijke kennis in?
  Kennis aan eigen levenservaring die elke beroepsoefenaar meeneemt in contact met de patiënt
 • Wat houdt kwalitatief onderzoek in?
  Onderzoek waarbij het begrijpen van de belevingswereld van de onderzochten in een bepaalde situatie centraal staat
 • Wat houdt kwantitatief onderzoek in?
  onderzoek waarbij gezocht wordt naar algemene wetmatigheden op basis van een theorie of theoretische uitgangspunt
 • Welke 3 wetenschappelijke opvattingen zijn er?
  - empirische analytische (positivisme)
  - Interpretatief 
  - Kritische paradigma 
 • Waar is kwantitatief onderzoek veelal op gebaseerd?
  empirische - analytische, het verklaren van verschijnselen en gaat uit van analyseerbaardheid en wetmatigheid
 • Wat houdt interpretatief in?
  gericht op de betekenis van verschijnselen die intern met elkaar verbonden zijn, en zodoende niet afhankelijk van elkaar gedefineerd worden
 • Waar staat fenomenologische voor?
  gericht op het begrijpen van verschijnselen, bij voorkeur vanuit het gezichtspunt van de onderzochte
 • Waar staat kritische paradigma voor?
  Het zowel onderzoeken als veranderen van de bestaande situatie
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waar staat plausibiliteit voor?
Hoe aannemelijk zijn de gegevens en bevindingen
Waar staat een meta analyze voor?
Poolen van data uit meerdere RCT's of CCT's om tot een meer nauwkeurige schatting van het effect van een interventie te komen. 


Ook wel, de berekening van het gemiddelde effect over alle geincludeerde studies 
Waar staat selectie bias voor?
1. twee onafhankelijke onderzoekers
2. reproduceerbaar (je moet het zelf zo uit kunnen voeren)
3. meerdere databases 
Wanneer voer je een systematiek review of een metanalyse uit?
Als er al veel bewijs is gevonden
Als de ES groter is dan 0,5 wat is het dan?
praktische/klinische relevant 'met het blote oog zichtbaar'
Als de ES kleiner is dan 0,2 wat is het dan?
Niet praktisch/klinische relevant
Hoe bereken je de effect groote?
testgroep-controlegroep = .... / SDcontrolegroep = .... 

40-30 = 10 / 30 = 0,33 
Waar staat standaard defiatie voor?
Hoe is de spreiding rondom die afname van bijvoorbeeld de bloeddruk
Waar staat effectgrote voor?
Hoeveel is de test therapie (interventie) effectiever dan de controle
Waar staat betrouwbaarheid-uitval voor?
Het percentage uitvallers in test en controlegroep en hun karakteristieken (geslacht, leeftijd ect) horen te worden gerapporteerd, liefst met reden van uitval (ziek, verhuisd, behandeling te belastend)