Summary Evidence-based practice voor verpleegkundigen methodiek en toepassing

-
ISBN-10 905931848X ISBN-13 9789059318489
272 Flashcards & Notes
68 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Evidence-based practice voor verpleegkundigen methodiek en toepassing". The author(s) of the book is/are Chris Kuiper. The ISBN of the book is 9789059318489 or 905931848X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Evidence-based practice voor verpleegkundigen methodiek en toepassing

 • 1 Evidence-based practice

 • Bij evidence-based practice gaat het om het nemen van klinische beslissingen op basis van het best beschikbare bewijs, in combinatie met de kennis en ervaring van de verpleegkundige en de waarde(en) en voorkeur van de individuele patiënt.

 • - Bij evidence-based practice gaat het om het nemen van klinische beslissingen op basis van het best beschikbare bewijs, in combinatie met de kennis en ervaring van de verpleegkundige en de waarde(n) en voorkeur van de individuele patiënt.
  - Kennis (zowel propositionele, professionele als persoonlijke) van zowel patiënt als verpleegkundige is fundamenteel voor besluitvorming en staat dus centraal in de zorgverlening.
  - Er wordt onderscheid gemaakt tussen evidence en bewijs, waarbij evidence wordt opgevat als kennis uit verschillende bronnen, die getoetst is en betrouwbaar is gevonden, en bewijs als de resultaten van wetenschappelijk onderzoek.
  - Evidence-based practice biedt de beroepsbeoefenaar een hulpmiddel om verantwoording af te leggen over de effectiviteit en efficiëntie van de zorgverlening.
 • Kennis (zowel propositionele (kennis door ervaring), professionele als persoonlijke) van zowel patiënt als verpleegkundige is fundamenteel voor besluitvorming en staat dus centraal in de zorgverlening.

 • Er wordt onderscheid gemaakt tussen evidence en bewijs, waarbij evidence wordt opgevat als kennis uit verschillende bronnen, die getoetst is en betrouwbaar is bevonden, en bewijs als de resultaten van wetenschappelijk onderzoek.

   

 • Kennis (zowel propositionele, professionele als persoonlijke) van zowel patiënt als verpleegkundige is fundamenteel voor besluitvorming en staat dus centraal in de zorgverlening.

 • Evidence-based practice biedt de beroepsbeoefenaar een hulpmiddel om verantwoording af te leggen over de effectiviteit en efficiëntie van de zorgverlening.

 • Wat is het belangrijkste doel en reden van toepassing van evidence-based practice?

  Kwalitatief goede zorg te (blijven) bieden.

 • EBP helpt verpleegkundige hun handelen te verantwoorden tegenover patienten, collega's, verwijzers en financiers, maar ook om hun beroep te (blijven) ontwikkelen, positioneren en te financieren.

 • Het is van belang om niet alleen bewijs over de effectieve  behandelmethoden te verzamelen, maar om ook goed rekening te houden met kennis en opvattingen van professionals in de praktijk en patiënten. Hun kennis en visie moet niet worden genegeerd bij de ontwikkeling en implementatie van wettenschappelijke inzichten.

 • Evidence heeft pas zin als het de patiënt bereikt. Dit betekent dat verpleegkundigen onderzoeksresultaten dienen te gebruiken bij het opstellen van protocollen en/of richtlijnen en deze ook daadwerkelijk toepassen in de dagelijkse praktijk. En dat de evidence gecommuniceerd wordt aan collega's en artsen.

 • Wat integreert een beroepsbeoefenaar?

  Wetenschappelijke kennis, patiëntspecifieke gegevens, klinische ervaring en organisatorische randvoorwaarden.

 • waar gaat het om bij evidence-based
  om het nemen van klinische beslissingen op basis van het beschikbare bewijs, in combinatie met kennis en ervaring van vp en waarden en voorkeuren van de individuele patieten
 • welke kennis is fundamenteel voor besluitvomring en staat dus centraal in de zorgverlening?
  zowel propositionele(kennis waar geen ervaring van is), professionele, persoonlijke, van zowel patient als verpleegkundige.
 • waar word onderschied in gemaakt bij evidence-based practis?
  evidence en bewijs
 • hoe word evidence opgevat?
  als kennis uit verschillende bronnen, die getoetst is en betrouwbaar is gevonden.
 • hoe wordt bewijs opgevat?
  als resultaat van wetenschappelijk onderzoek.
 • wat biedt evidence-based practis de beroepsbeoefenaar?

  een hulpmiddel om verantwoording af te leggen over de effectiviteit en efficientie van de zorgverlener.
 • Wat staat centraal in de zorgverlening van zowel patiënt als verpleegkunde?
  Kennis
 • 1.1 Kernpunten en inleiding

 • Wat is het nut van de EBP?
  - het maken van de beste klinische beslissingen op basis van het best beschikbare bewijs, in combinatie met de kennis en ervaring van de verpleegkundige en de waarden en voorkeur van de patiënt
  - kennis (propositionele, professionele, persoonlijke) van patiënt en vpk is fundamenteel voor besluitvorming en staat centraal in de zorgverlening
  - Er wordt onderscheid gemaakt tussen evidence en bewijs is kennis uit verschillende bronnen, die getoetst en betrouwbaar is bevonden, en bewijs als de resultaten van wetenschappelijk onderzoek.
  - hulpmiddel om verantwoording af te leggen over de effectiviteit en efficientie van de zorgverlening.
 • wat is belangrijkstedoel van evidence-based practice?

  kwalitatief goede zorg te (blijven bieden)
 • Wat is het belangrijkste doel van EBP?
  kwaliteit van zorg blijven bieden
 • Wat heeft EPB nog meer als doel?
  verantwoording ten opzichte van het verpleegkundig handelen, blijven ontwikkelen, positioneren en ontwikkelen.
 • Wat betekend het begrip "authority- based"?
  Hierbij ging de beroepsbeoefenaar vooral uit van wat men had geleerd en wat door deskundigen werd verteld.
 • Waar is men bang voor ten aanzien van EBP?
  Dat zorg en interventies zonder hard bewijs niet meer zullen worden vergoed en dat er ook geen aandacht meer aan wordt besteed
 • waarbij helpt evidence-based practice(EBP) bij verpleegkundige?
  het helpt omdat ze zo hun handelen kunnen verantwoorden tegenover patienten, collega's, verwijzers en financiers, maar ook hun beroep te (blijven) ontwikkelen.
 • waar blijf je van op de hoogte van EBP?

  van (inter)nationale ontwikkelingen van het beroep
 • waarbij kan het aansluiting van epb toegepast worden?
  bij persoonlijke interresse,
  nieuwschierigheid,
  betrokkenheid,
  continue mogelijkheid tot ontwikkeling
 • hoe kan ebp als hulpmiddel dienen?

  doordat je beter kan communiceren met patienten over voor- en nadelen van de behandeling, en mogelijke alternatieve.
 • redenen om met ebp te gaan werken

  -de gezondheidzorg wordt meer eb, hierdoor vermakelijkt de samenwerking en communicatie met collega's
  - woord vaker eb aangeboden
  - verwetenschappelijking van het hbo
 • waarvoor kan ebp een middel zijn?

  door snelle ontwikkeling van informatietechnologie worden informatie en nieuwe kennis steeds sneller ontwikkeld en verspreid. het wordt verwacht van de vp dat je op de hoogte blijft van ontwikkelingen in zijn beroep en in de zorg.
 • wat is authority-based handelen?

  dat betekent dat de beroepsbeoefenaar in zijn beroepsmatige handelen vooral uitging van wat men had geleerd en wat door deskundigen werden verteld.
 • waarvoor moeten vp onderzoeksresultaten gebruiken?
  bijf evidence-based protocollen en/of richtlijnen. en deze ook daadwerkelijk toepassen
  beschikbare evidence moet ook gecommuniceerd worden, naar patient, collega's, artsen.
 • hoe worden ondersteuningen bij het toepassen van bewijs in de praktijk sterker?
  - samenwerking lectoraten op hogescholen
  - gebruik van specifieke implementatiemodellen
  - en het ontwikkeling van (multidisciplinaire) eb richtlijnen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.