Summary Examen tijdvak 9

-
152 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Examen tijdvak 9

 • 1 par 1

 • Wanneer was ongeveer de tweede industriele revolutie
  1880 tot 1913
 • Wat is Belle Epoque
  Prachtige eeuw, vertrouwen in de welvaart
  aandacht voor arbeiderswoningen, steden, wegen
  Verlichting
  optimisme
 • Hoe zat het wetenschappelijk
  Uitvindingen, universiteiten
  Wereld maakbaar, de mens zou alles kunnen weten of kennen.
 • Welke bondgenootschappen ontstonden er
  Fransen en Engelse: Entente Cordiale 
  Fransen, Engelse, Russen: triple entente
 • Waarom ontstonden deze bondgenootschappen
  Angst voor nieuwe grootmacht Duitsland
 • Leg het metafoor uit met de man en de eifeltoren
  Man met parashut springt van de Eiffeltoren -> optimisme het volste vertrouwen dat het gaat lukken, maar hij heeft geen kans en stort naar beneden (wat de wereld te wachten staat)
 • Hoe is Duitsland opeens zou sterk
  Nu een land, omdat ze nu pas beginnen met industralisatie beginnen ze direct modern. Ze groeien economisch enorm
 • Noem een aantal beginnende oorzaken van WO1
  - Duitsland steeds sterker
  - nationalisme rond de balkan, trots maar geen eigen land
  - bondgenootschappen
  - O-H groot, veel volken willen eigenlijk een eigen staat
  - Ruzie over kolonies en grondstoffen
  - Fransen willen wraak op Duitsland
  - VS isolationisme
 • Wat doet de VS
  Erg modern, veel arbeiders, veel handel
  Maar politiek gezien Isolationisme, alleen focussen op eigen land
 • Wat voor soort strijd ontstond er tussen Duitsland en Engeland
  Wapenwedloop, GB had een enorme vloot en kolonien. Wilhelm II wilde een grote sterke vloot, nam meerder vlootwetten aan. En begon een wapenwedloop
 • 2 par 2

 • Wie hoorden bij de centralen en wie bij de geallieerden
  Centralen: Duitsland, Oostenrijk-Hongarije, (Italie)
  Geallieerden: Frankrijk, Rusland, GB
 • Wat was het Von-Schlieffenplan
  Het aanvalsplan van Duitsland
  Ze zouden eerste in een korte oorlog Frankrijk uitschakelen, voordat Rusland een leger gemobiliseerd had. En dan zouden ze tegen Rusland ten strijden trekken
 • Was Frankrijk voorbereid
  Ja groot leger en forten na de Duits-Franse oorlog
  ze willen Elzas-Lotharingen herveroveren
 • Wat is dé directe aanleiding van WO1
  Moord op O-H kroonprins op 28 juni 1914
 • Wat gebeurde er na de moord van de kroonprins
  Hij was vermoord door een Servische student. O-H stelde dus Servie verantwoordelijk. Servie had een bondgenootschap met Rusland en voelde zich veilig. O-H eiste dat Servie stopte met de anti-Oostenrijkse propaganda in het onderwijs. Servie negeerde deze eis. En zo verklaarde O-H op 28 juli de oorlog aan Servie
 • Wanneer en door wie begon de oorlog
  O-H verklaarde de oorlog aan Servie op 28 juli 1914
 • Welke moderne communicatiemiddelen had je in die tijd
  Telegraaf en yelefoon
 • Hoe werd het een oorlog in heel europa
  Servie, had bondgenootschap met Rusland. En Rusland met GB, en Fr. O-H had verdrag met Italie en Duitsland. Zo kwamen al deze landen in de oorlog terecht
 • Wat deed Duitsland als eerst in de oorlog
  Von-Schlieffenplan
  Eerst Belgie binnen vallen, daar alles en iedereen kapot maken. (veel belgen vluchten naar Nederland)
  Daarna opmars naar Frankrijk
 • Waar eindigde het Von-Schlieffenplan
  Slag bij marne, Frankrijk.
 • Wat voor oorlog was het vanaf Marne
  Een loopgraven oorlog
 • Wat voor nieuwe wapens hadden ze in deze oorlog
  Tanks, vlammenwerpers, vliegtuigen, massavernietigingswapen zoals gifgas.
 • Wie vochten aan het oosten
  O-H
 • Wat deed Italie
  Wisselde van bondgenootschap in ruil voor Zuid-Tirol. Nam het zuidelijke front voor zijn rekening
 • Wat deed Duitsland in 1917
  Verklaarde een onbeperkte duikbotenoorlog aan tegen GB
 • Waarom besloten de Amerikanen het isolationisme los te laten en te gaan helpen.
  Omdat Duitsland in de duikbotenoorlog ook neutrale landen hun boten lieten zinken.
 • Wat gebeurde er aan het oostfront aan het eind van de oorlog
  Vrede van Brest-Litovsk
  Rusland ging samen werken met de Duitsers
 • Wanneer komt de VS in de oorlog
  1917/1918
 • Wat doen de Duitsers na Brest-Litovsk
  Alle legers naar het west-front (voorjaarsoffensief)
 • Wie verslaan Duitsland
  VS, Geallieerden
 • Wanneer komt er een wapenstilstand
  11-11-1918
 • Wanneer komt het verdrag van Versailles
  1919
 • Waarom was de loopgraven oorlog zou extreem
  Door geïndustrialiseerde bewapening, kanonnen. 
  Loopgraven waren strategisch, aanvaller was heel kwetsbaar, had bijna geen kans. Going over the top
 • Waarom wordt het ook wel de Great War genoemd
  Eerste oorlog waar er zo veel wapens waren. 
  Veel mensen hadden Shell Shock
  nog nooit gebeurd
  10 miljoen doden
  sterke wapens, veel munitie
 • Wat is de oorzaak van de Great War
  Industrialisatie
 • Hoe gingen mensen de oorlog in
  Positief, doen we wel ff. Voor kerst weer thuis. Ze waren nationalistisch en optimistisch
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.