Summary Examenbundel 2015-2016 vwo Nederlands

ISBN-10 9006636479 ISBN-13 9789006636475
124 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Examenbundel 2015-2016 vwo Nederlands". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789006636475 or 9006636479. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Examenbundel 2015-2016 vwo Nederlands

 • 1.1 Signaalwoorden

 • Ook, bovendien, verder, eveneens, dan, vervolgens, daarnaast, ten eerste tweede derde..., zowel .. als
  Opsomming
 • Maar, echter, toch, daarentegen, in tegenstelling tot, daar staat tegenover dat, enerzijds... anderzijds
  Tegenstelling
 • Daardoor, door, doordat, waardoor, zodat, te danken aan, te wijten aan, het gevolg van, ten gevolge van, de oorzaak hiervan is
  Oorzaak-gevolg
 • Want, omdat, daarom, waarom, namelijk, immers, aangezien
  Reden/verklaring
 • Door middel van, met de bedoeling om, met behulp van, om te, daartoe, opdat
  doel-middel
 • denk hierbij aan, bijvoorbeeld, zo, dat komt voor bij, ter illustratie, dat is het geval bij
  toelichting
 • net als, zoals, zo ook, evenals, eveneens, eenzelfde, hetzelfde/dezelfde als, in vergelijking met, vergeleken met, soortgelijke
  Vergelijking
 • als, indien, mits (op voorwaarde dat), tenzij (behalve wanneer), stel dat
  voorwaarde
 • dan ook, dus, aldus, hieruit volgt, concluderend
  conclusie
 • kortom, samenvattend, alles bij elkaar genomen, om kort te gaan
  samenvatting
 • 1.1.1 Signaalzinnen

 • Om de opbouw van een tekst te doorgronden heb je ook veel aan signaalzinnen. Met behulp van signaalzinnen maakt een schrijver duidelijk wat er volgt (aankondigend) of wat hij heeft behandeld (terugblikkend). bla
 • Ik zal hier enkele voor - en nadelen bespreken.
  Hoe is het opmars van het toerisme te verklaren?
  Maar aan het systeem kleven ook enkele bezwaren
  Aankondigend
 • Om de opbouw van een tekst te doorgronden heb je ook veel aan signaalzinnen. Met behulp van signaalzinnen maakt een schrijver duidelijk wat er volgt (aankondigend) of wat hij heeft behandeld (terugblikkend).
 • Van de besproken verklaringen lijkt de laatste me het meest aannemlijk
  Terugblikkend
 • Ik zal hier enkele voor - en nadelen bespreken.
  Aankondigend
 • Hoe is de opmars van het toerisme te verklaren?
  Aankondigend
 • Maar aan het systeem kleven ook enkele bezwaren.
  Aankondigend
 • Welke conclusie kunnen we nu uit bovenstaande onderzoeksresultaten trekken?
  Aankondigend en terugblikkend
 • 2 Tekstsoort, schrijfdoel, intentie van de schrijver

 • Kenmerken van een informatieve tekst of uiteenzetting
  • is objectief (voornamelijk feiten en geen meningen)
  • is bedoeld om lezers te informeren, iets te laten begrijpen
 • Kenmerken van een betoog
  • is subjectief (voornamelijk eigen mening)
  • is bedoeld om de lezer te overtuigen
 • Kenmerken van een beschouwing
  • is gedeeltelijk objectief, gedeeltelijk subjectief
  • is bedoeld om het verschijnsel van verschillende kanten te belichten, om de lezer aan het denken te zetten
 • Welke soorten schrijfdoelen zijn er?
  1. informeren
  2. uiteenzetten
  3. overtuigen
  4. tot actie aanzetten
  5. beschouwen
  6. vermaken (amuseren)
 • Welke soorten schrijfdoelen zijn er? (zes totaal)
  1. informeren
  2. uiteenzetten
  3. overtuigen
  4. tot actie aanzetten
  5. beschouwen
  6. vermaken (amuseren)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe is de opmars van het toerisme te verklaren?
Aankondigend
Zinsgedeelte
deel van een zin dat op zijn minst twee opeenvolgende woorden bevat
Weerlegging
bewijs dat een bewering of argumentatie niet juist is
Vraagstelling
Hoofdvraag, meestal in de inleiding gesteld, die in de rest van het artikel wordt beantwoord
Voorbehoud
beperkende voorwaarden
Verwijt
beschuldigende afkeuring
Toepassing
in praktijk brengen van een theorie
Theorie
wetenschappelijke opvattingen die in de praktijk kunnen worden toegepast.
Toelichting
de schrijver geeft voorbeelden of nadere uitleg om zijn opvattingen te verduidelijken.
Tegenwerping
een reactie op een eerdere bewering of argumentatie