Summary Examenbundel Engels 2014/2015

-
414 Flashcards & Notes
16 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Examenbundel Engels 2014/2015". The author(s) of the book is/are G P H Cook Bodegom. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Examenbundel Engels 2014/2015

 • 1 voorbereiding op het examen

 • What state was called after queen elizabeth I
  virginia
 • 1.1.1.1 De Engelstalige wereld

 • Noem een aantal landen waarvan Engels de moedertaal is.
  • Groot-Brittannie
  • Ierland
  • de Verenigde Staten
  • Canada
  • Australie
  • Nieuw-Zeeland
 • In hoeveel landen is Engels de officiële taal?
  In meer dan 50 landen (dat wil zeggen dat de taal door de overheid wordt gebruikt).
 • Zonder overdrijven kun je stellen dat door de rest van de wereldbevolking Engels het vaakst als tweede taal geleerd wordt.
 • Aan wat heeft de taal Engels de hoge positie te danken?
  Aan de grote invloed die Groot-Brittannie van de 17e tot halverwege de 20e eeuw over de hele wereld heeft uitgeoefend.
 • Waarmee werd het British Empire aangeduid?
  Als het rijk waar de zon nooit onderging, om aan te geven dat er altijd wel daglicht was in een deel van het rijk.
 • Waarom werd het British Empire aangeduid met het rijk waar de zon nooit onderging?
  Om aan te geven dat er altijd wel daglicht was in een deel van het rijk.
 • Wat voor gevolg had het onafhankelijk worden van de vele Britse koloniën en het verschrompelen van het Empire voor de Engelse taal?
  Geen: Engels bleef de voertaal in internationale politiek, wetenschap, sport en het zakenleven.
 • 1.1.1.2 De geografie

 • Waar bestaat het Verenigd Koninkrijk (United Kingdom) van Groot-Brittannie en Noord-Ierland uit?
  • Engeland;
  • Wales;
  • Schotland op het eiland Groot-Brittannië;
  • Het noordoostelijk deel van het eiland Ierland;
  • Een groot aantal kleine eilanden.
 • Hoeveel mensen wonen er in het Verenigd Koninkrijk (United Kingdom) van Groot-Brittannie en Noord-Ierland?
  Circa 63 miljoen mensen.
 • Uit welke landen/delen bestaat Groot-Brittannië?
  • Engeland;
  • Wales;
  • Schotland op het eiland Groot-Brittannië;
  • Het noordoostelijk deel van het eiland Ierland;
  • Een groot aantal kleine eilanden.
 • Waardoor wordt het Verenigd Koninkrijk (United Kingdom) van Groot-Brittanie en Noord-Ierland omringd?
  • de Noordzee;
  • het Kanaal;
  • de Atlantische Oceaan;
  • de Ierse Zee.
 • Met welke tunnel is Engeland verbonden aan het Europese vasteland (Continent)?
  Door de Kanaaltunnel (Channel tunnel): de langste onderwatertunnel ter wereld (50 kilometer).
 • Hoelang is de onderwatertunnel van de Kanaaltunnel (Channel tunnel)?
  50 kilometer.
 • Wat is kenmerkend voor het Britse landschap?
  Het is zeer gevarieerd: van glooiende heuvels in Engeland tot ruig gebergte in Wales en Schotland.
 • Wat voor klimaat heerst er in het Verenigd Koninkrijk (United Kingdom) van Groot-Brittannie en Noord-Ierland?
  Een gematigd zeeklimaat: het hele jaar door valt er veel regen; in de winter kan het flink sneeuwen.
 • Door wat wordt het gematigd zeeklimaat bepaald?
  Door de Golfstroom: het hele jaar door valt er veel regen; in de winter kan het flink sneeuwen.
 • 1.1.1.3 De geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk tot de twintigste eeuw

 • In welke tijd was Engeland via een moerassig grasland met Nederland verbonden?
  In de prehistorie.
 • Wat voor taal spraken de eerste Britten?
  Een Keltische taal.
 • Wat is een indrukwekkend aandenken aan de Kelten?

  Het monument Stonehenge uit 3.100 v.C.
 • Voor wat werd de Stonehenge gebruikt?

  Voor het aanbidden van de maan en de zon.
 • Wat begon er rond 50 v.C.?

  De Romeinse invasie en bezetting van Engeland en Wales. De oorspronkelijke bevolking werd verdreven naar de uithoeken van Groot-Brittannie.
 • Wat is de verklaring voor het feit dat er op de dag van vandaag Keltisch wordt gesproken in Wales, Ierland en Schotland?

  Omdat er rond 50 v.C. door de Romeinse invatie en bezetting van Engeland en Wales de oorspronkelijke Keltische bevolking werd verdreven naar de uthoeken van Groot-Brittannie.
 • Waar lag de Noordelijke grens van het Romeinse Rijk?

  Net ten zuiden van Schotland.
 • Wat bouwden de Romeinen in 122 n.C. op de Noordelijke grens van het Romeinse Rijk (= net ten zuiden van Schotland)?

  De muur van Hadrianus (Hadrian's Wall).
 • Waarom bouwden de Romeinen in 122 n.C. op de Noordelijke grens van het Romeinse Rijk de muur van Hadrianus (Hadrian's Wall)?

  Om de vijandige stammen tegen te houden.
 • Waarop was de Romeinse invasie van bepalende invloed?

  De Engelse cultuur.
 • Wat voor invloeden heeft de Romeinse invasie gehad op de Engelse cultuur?

  • Latijn was de taal van de kerk en de overheid.
  • De Romeinen gaven de eilanden de naam Brittannie.
  • Zij stichtten de hoofdstad Londinium (het latere Londen).
 • Hoe noemde de Romeinen de hoofdstad Londen?

  Londinium.
 • Tussen 400 en 900 waren er invasies van Germaanse stammen, zoals:
  • de Angelen;
  • de Saksen; en,
  • geweldadige invallen door Vikingen.
 • Welke twee Germaanse stammen gingen zich tussen 400 en 900 vestigen in Engeland?

  De Angelen en de Saksen.
 • Welke koning zette in 1066 voor de laatste keer voet aan wal?
  King Harald.
 • Waarom en in welke "Battle" zette King Harald in 1066 voor de laatste keer voet aan wal?

  King Harald werd verslagen door de Normandische King William tijdens de Battle of Hastings.
 • Welke periode begon er nadat King Harald werd verslagen door de Normandische King William tijdens de Battle of Hastings?

  Een periode van Franse invloed op de Britse cultuur en op de Engelse taal.
 • Om welke reden werd in 1215 de Engelse King John door zijn onderdanen gedwongen?
  Om het Magna Carta te ondertekenen.
 • Wat is het Magna Carta?
  Een document dat de macht van de koning beperkt en de rechten van burgers beschermde.
 • Wat is een van de beroemdste documenten uit de Engelse geschiedenis?
  Het Magna Carta.
 • Waar beschouwt men het Magna Carta vaak mee?

  Als de stevige basis van de Engelse democratie, rechtstaat en het recht op vrijheid.
 • Wie regeerde in de eerste helft van de 16e eeuw?

  King Henry VIII.
 • Van wie stamde King Henry VIII af die in de eerste helft van de 16e eeuw regeerde?

  Van de familie Tudor.
 • Van wat is King Henry die in de eerste helft van de 16e eeuw regeerde beroemd van?

  Hij brak met de rooms-katholieke kerk en stichtte vervolgens zijn eigen anglicaanse kerk (Church of England).
 • Wie was in de eerste helft van de 16e eeuw het hoofd van de anglicaanse kerk (Church of England)?

  King Henry VIII.
 • Wie is tot op de dag van vandaag het hoofd van de anglicaanse kerk (Church of England)?
  De regerend vorst van het Verenigd Koninkrijk.
 • Waarvan werd Henry VIII berucht?

  Vanwege zijn zes huwelijken. Twee ex-vrouwen liet hij onthoofden.
 • Wie heeft zes huwelijken gehad en liet twee ex-vrouwen onthoofden?

  Henry VIII.
 • Wie regeerde in de tweede helft van de 16e eeuw?
  Queen Elizabeth I.
 • Wie was de laatste vorst uit de Tudor-dynastie?

  Queen Elizabeth I.
 • Waarom wordt Queen Elizabeth I ook wel aangeduid als de Virgin Queen?

  Omdat zij nooit getrouwd is geweest.
 • Hoe wordt Queen Elizabeth I ook wel aangeduid?

  Als de Virgin Queen.
 • Wat bloeide op onder het bewind van Queen Elizabeth I?

  Het theater.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoeveel onafhankelijke scholen (independent of public schools) zijn er?
Ongeveer 2600.
Wat zijn kenmerken van de particuliere scholen?
 • Erg duur: het schoolgeld voor een jaar kan oplopen tot 35.000 pond.
 • Elke school heeft zijn eigen toelatingseisen.
 • Beroemde kostscholen hebben lange wachtlijsten.
Vanaf welke tot welke leeftijd gaan de kinderen naar de basisschool (primary school)?
Vanaf hun vijfde tot hun elfde levensjaar (year 1-6).
Wat liet de orkaan Katrina in 2005 overstromen?
New Orleans.
Hoe heet de orkaan die New Orleans in 2005 liet overstromen?
Katrina.
Wanneer deed de orkaan Katrina New Orleans overstromen?
In 2005.
Wanneer kozen de bewoners van Wales en Schotland in Referenda voor meer autonomie en decentralisatie (devolution)?
In 1997 (het zelfde jaar als het einde aan de bijna twee decennia durende conservatief beleid).
Noem twee oorzaken van de ernstige economische crisis in Groot-Brittannie eind jaren 70.
De industrie was sterk verouderd en de inflatie was hoog.
Wat bevat het document 'Bill of Rights' bijvoorbeeld?
Het bevat bijvoorbeeld regels voor de vrijheid van meningsuiting in het parlement en het uitschrijven van regelmatige verkiezingen.
Uit welke landen/delen bestaat Groot-Brittannië?
 • Engeland;
 • Wales;
 • Schotland op het eiland Groot-Brittannië;
 • Het noordoostelijk deel van het eiland Ierland;
 • Een groot aantal kleine eilanden.