Summary Examenoverzicht natuurkunde

-
394 Flashcards & Notes
2 Students
  • This summary

  • +380.000 other summaries

  • A unique study tool

  • A rehearsal system for this summary

  • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

Hoe kunnen neutronen wel stabiel zijn?
In de kern door de aanwezigheid van voldoende protonen. Door de protonen is het energieniveau van een kern hoger dan de energie die vrijkomt bij neutronverval. Daarom vindt neutronverval dan niet plaats. .
Een los neutron is niet stabiel. Waarin valt het uiteen?
Proton, elektron en neutrino
Welke wisselwerkingsdeeltjes heeft zwakke kernkracht? Waarom is beta-verval dan ook mogelijk?
W-, W+, Z0

een proton zendt een positron uit, waarbij een neutron achterblijft: beta+ verval
een proton vangt een elektron in uit de K-schil: K-vangst
Hoe is alfa-verval te verklaren?
Door sterke kernkracht
Waarom is het bereik van de kracht van een wisselwerkingsdeeltje met massa beperkt ?
Vreemd Fenomeen: wanneer te weinig energie om wisselwerkingsdeeltje te laten ontstaan, dit toch kan gebeuren als het maar kort genoeg is.
Wat is het wisselwerkingsdeeltje? Wanneer is het bereik beperkt?
Het deeltje dat verantwoordelijk is voor de overdracht van een kracht. 
Omdat het foton massaloos is, is het bereik van de kracht oneindig groot. (graviton, nog niet gevonden) 
Als het deeltje wel massa heeft, is het bereik v/d kracht beperkt.
Wanneer zendt lading een elektromagnetische golf uit? Wat gebeurt er dan?
Wanneer lading versneld beweegt. 
De golf uit zich in een EM-veld: gebied waarin ladingen elkaar beïnvloeden. 
Het is alsof het schudden van de lading voor een rimpeling in het veld zorgt. 
Wordt nu gezien als fotonen die de EM-kracht overbrengen naar elkaar.
Hoe verandert een een neutron in een proton?
N + p+ -> (p+ + π-) + p+ -> p+ + n 

Neutron zendt een π- deeltje uit en verandert, wegens behoud van lading in een proton. 
Het π- deeltje wordt opgenomen door het proton rechts, dat daardoor in een neutron verandert. 
Welk deeltje brengt de kernkracht over?
Pionen (π+,π-, π0). Pionen zorgen ervoor dat neutronen en protonen in elkaar kunnen veranderen. 
Waarom kunnen kernen niet te groot zijn?
Op zeer korte afstand is deze sterke kernkracht groter dan elektrische kracht. 
Op grotere afstand (vanaf 10^-15 m) is de afstotende elektrische kracht groter dan de sterke aantrekkende kernkracht  
Als de afstand te groot wordt, vervalt de kern door alfa-straling