Summary Examenoverzicht VWO Biologie

-
ISBN-13 9789493190313
760 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Examenoverzicht VWO Biologie". The author(s) of the book is/are Gui. The ISBN of the book is 9789493190313. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Examenoverzicht VWO Biologie

 • 1.1 DNA

 • Wat is DNA?
  De code waarin al het erfelijk materiaal van organismen zit
 • Waar zit het DNA?
  In de celkern in de vorm van chromosomen
 • Wat bevat een chromosoom?
  Een deel van het erfelijk materiaal van organismen
 • Hoeveel versies van chromosomen hebben de meeste cellen?
  2
 • Waaruit zijn chromosomen opgebouwd en hoe wordt dit genoemd?
  DNA en eiwitten; histonen
 • Hoe heet het wanneer de DNA rond de kern van een histon is gewikkeld?
  Nucleosoom
 • Wanneer ontstaat er chromatine en wat bepaalt het?
  Als alle nucleosomen tegen elkaar aan draaien, zodat een dikke draad ontstaat. Die dikke draad is chromatine en het bepaalt de vorm van de chromosoom.
 • Waaruit bestaat DNA?
  Nucleïnezuren
 • Waaruit is een nucleïnezuur opgebouwd en wat doen ze?
  Verschillende nucleotides en deze volgorde bepaalt de genetische code
 • Waaruit is nucleotide opgebouwd in DNA?
  • Suikergroep (Desoxyribose)
  • Fosfaatgroep
  • Stikstofbase
 • Uit hoeveel strengen nucleotiden bestaat DNA?
  2
 • Hoe worden de strengen van nucleotiden ook wel genoemd?
  Dubbele helix of helixstructuur
 • Leg eens uit hoe DNA eruit ziet en wat wat is
  Het ziet eruit als een soort wenteltrap. De lange slierten (trapleuning) zijn de nucleotiden en de traptreden zijn de stikstofbasen. De 2 strengen (trapleuningen) zitten aan elkaar vast door waterstofbruggen van de basenparen.
 • Wat is het verschil tussen DNA en RNA?
  DNA is de opslag van erfelijke informatie en RNA wordt gebruikt om erfelijke gegevens te vertalen in eiwitten.
  RNA heeft een andere suikergroep (ribose) en is meestal enkelstrengs
 • Noem de 4 stikstofbasen van DNA
  1. Adenine
  2. Thymine
  3. Cytosine
  4. Guanine
 • Noem de 4 stikstofbasen van RNA
  1. Adenine
  2. Uracil
  3. Cytosine
  4. Guanine
 • Wat is een organel en waar zitten ze?
  Een deel van de cel met een specifieke bouw en functie. Organellen liggen in het cytoplasma en zijn omgeven door een eigen membraan.
 • Als wat functioneert een mitochondrion?
  Als de energiecentrale van de cel
 • Wat is mtDNA?
  Mitochondriaal DNA. Dit bevind zich in de mitochondriën. Hierdoor kunnen ze onafhankelijk van de celkern eiwitten maken
 • Waar hebben mitochondriale genen invloed op?
  De energie/stofwisseling van de cel
 • Waarbij is het mtDNA nog meer belangrijk en waarom?
  Stamboomonderzoek, omdat het mtDNA altijd van de moeder over wordt geërfd.
 • Watvoor DNA hebben de bladgroenkorrels bij planten en wat kunnen ze hiermee?
  Chloroplast DNA, hiermee kunnen chloroplasten (bladgroenkorrels), onafhankelijk van de celkern, zelf enkele eiwitten maken die van belang zijn bij stofwisseling en fotosynthese.
 • Waar ligt het DNA bij bacteriën?
  Vrij in het cytoplasma.
 • Wat zijn de plasmiden bij bacteriën?
  De veel kleinere DNA-moleculen in de cel. Een plasmide is een stuk DNA dat codeert voor 'extra' eigenschappen, zoals resistentie tegen antibiotica.
 • Waarvoor kunnen plasmiden voor worden gebruikt?
  Om genetische info uit te wisselen, maar worden ook gebruikt in onderzoeken om eigenschappen te geven of eiwitten te laten maken
 • Waar wordt repetitief DNA voor gebruikt en waar bestaat het uit?
  Repetitief DNA wordt onderzocht voor het bepalen van een DNA-profiel. Het bestaat uit herhalingen van korte DNA-sequenties achter elkaar. Het aantal herhalingen verschilt per persoon, dus het is een uniek patroon.
 • Waar ligt het repetitief DNA en hoe wordt het geanalyseerd?
  Het ligt tussen de genen en codeert zelf dus niet. Het wordt vermeerderd d.m.v. PCR om het te kunnen analyseren.
 • Wat is PCR?
  Een techniek om DNA in korte tijd vaak achter elkaar te laten verdubbelen, waarna verdere analyse mogelijk is. DNA-fragmenten worden hierbij gerepliceerd
 • Wat zijn primers?
  Losse stukjes enkelstrengs DNA die worden gebruikt als startpunt van PCR
 • Hoe worden primers bij PCR uit DNA geknipt?
  Met behulp van restrictie-enzymen
 • Wat is een restictie-enzym?
  Een enzym dat DNA-moleculen op specifieke plaatsen kan knippen
 • Hoe knippen restrictie-enzymen DNA op de goede plek door?
  Ze herkennen de specifieke nucleotidevolgorde
 • Wat is sequencen en waar is het goed voor?
  Het bepalen van de nucleotidenvolgorde van een DNA-streng, met behulp hiervan kan het DNA-profiel opstellen.
 • Wat doet RNA?
  RNA brengt de erfelijke informatie (DNA) van de celkern over naar het eiwitproducerende deel van de cel
 • Waar zorgt het RNA voor?
  Dat de juiste eiwitten in de correcte hoeveelheden en op het juiste moment worden aangemaakt
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn emergente eigenschappen?
Eigenschappen die specifiek zijn voor dat niveau.
Emergente eigenschappen van het populatie niveau zijn bijvoorbeeld: de dichtheid, geboorte/sterftecijfer
en de emergente eigenschappen van een levensgemeenschap: de biodiversiteit
Wat is het verschil tussen een levensgemeenschap en ecosysteem.
Levensgemeenschap: alle organismen die in een bepaald gebied voorkomen. Het ecosysteem is dan alle organismen die in dat gebied voorkomen + alle bijbehorende abiotische factoren.
Betekenis Environmental DNA
DNA-sporen die organismen in de omgeving achterlaten. (bijv haren en schubben)
Noem alle organisatieniveaus
Molecuul, organel, cel, weefsel, orgaan, orgaanstelsel, organisme, populatie, levensgemeenschap, ecosysteem, biosfeer.
Wat is ecologie?
Ecologie is de wetenschap waarbij de wisselwerking tussen organismen en hun omgeving wordt bestudeerd.
Welke theorieën zijn er over hoe soorten ontstaan?
 1. Allopatrische soortvorming; een geografische barrière, zoals een rivier of bergketen, de oorzaak is van het splitsen van een soort. Wanneer ze lang genoeg gescheiden zijn, kunnen ze niet meer met elkaar voortplanten en zijn er twee verschillende soorten ontstaan
 2. Sympatrische soortvorming; populatie splitst zich in twee groepen terwijl ze nog wel door elkaar leven
Welke taxons zijn er en waartoe behoren zij?
 1. Domein - eukaryoten
 2. Rijk - dieren
 3. Stam - gewervelden
 4. Klasse - zoogdieren
 5. Orde - primaten
 6. Familie - hominidae
 7. Geslacht - homo
 8. Soort - homo sapiens
Hoeveel taxons heeft de klassieke taxonomische indeling?
Acht
Wat is een taxon?
Een groep organismen die obv gemeenschappelijke kenmerken tot een samenhangende groep gerekend mag worden. In elke taxon zitten er talloze groepen.
Waar wordt een klassieke taxonomische indeling voor gebruikt?
Om organismen in groepen in te delen.