Summary Experiencing the lifespan

-
ISBN-10 1429219505 ISBN-13 9781429219501
199 Flashcards & Notes
6 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Experiencing the lifespan". The author(s) of the book is/are Janet Belsky. The ISBN of the book is 9781429219501 or 1429219505. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Experiencing the lifespan

 • 1.2 Ontwikkelingspsychologie

 • Wat is de definitie van ontwikkelingspsychologie?
  Studie van de ontwikkeling van mensen en individuele verschillen in ontwikkeling
 • Waar bestaat ontwikkelingspsychologie uit?
  Levenslooppsychologie (ontwikkeling van levensloop), focus: mijlpalen, individuele verschillen en invloeden van transities (normatief en non-normatief), multidisciplinair (gebruik van kennis van verschillende wetenschappen)
 • 1.3 Ontwikkeling

 • Wat is ontwikkeling?
  Als de verandering relatief stabiel/onomkeerbaar is en als er sprake is van opeenvolgende reeks van ontwikkelingsprocessen
 • Is ontwikkeling verandering?
  Dit kan, maar niet elke verandering is een ontwikkeling
 • Is ontwikkeling vooruitgang/toename?
  Dit kan, maar het kan ook achteruitgang zijn (oudere mensen gaan langzaam achteruit)
 • Wat wordt bedoeld met multi-directioneel?
  Het kan alle kanten op gaan. Bijv. bij oudere mensen wordt hun geheugen slechter
 • Wat wordt bedoeld met winst-verlies dynamiek?
  Als bepaalde gebieden zich er goed ontwikkelen (winst), kunnen andere ontwikkelingen minder goed verlopen/achterblijven (verlies)
 • Waarom is ontwikkeling complex?
  Omdat het een verandering kan zijn en multi-directioneel is
 • Waarom is ontwikkeling multidimensioneel?
  Ontwikkeling wordt door veel verschillende determinanten beïnvloedt
 • Noem de determinanten waardoor ontwikkeling wordt beïnvloed.
  Biologische make-up, onmiddelijke omgeving, culturele context, sociale en economische context.
 • Wat wordt bedoeld met biologische make-up?
  Individuele genetische kenmerken, andere biologische kenmerken en evolutionaire bagage.
 • Wat wordt bedoeld met de onmiddellijke omgeving?
  Gezien, peers, school.
 • 1.4 Context van de ontwikkeling

 • Wat is de definitie van normatief?
  Gebeurtenissen die voor de meesten in bepaalde (leeftijds)groep op dezelfde manier voltrekken, ongeacht waar en wanneer ze optreden (bijv. overgang).
 • Wat wordt bedoeld met normatief leeftijdsgebonden?
  Motoriek, taal.
 • Wat wordt bedoeld met normatief historische invloeden (cohort)?
  Leeftijdscohort: mensen die rond dezelfde tijd en plek geboren zijn en die hetzelfde hebben meegemaakt, bijv. oorlog, economische crisis.
 • Wat zijn niet normatieve invloeden?
  Persoonsgebonden invloeden, bijv. ernstige ziekte.
 • 1.5 Gevolg en conclusie

 • DE ontwikkeling bestaat niet, omdat er heel veel invloeden zijn en elk kind ontwikkeld zich op zijn eigen manier. Dit houdt niet in dat de ontwikkeling van het kind NIET onvoorspelbaar is. De ontwikkeling bestaat immers uit: normatieve ontwikkelingsstappen (mijlpalen) en er is stabiliteit in de ontwikkelingspaden (voor bepaalde eigenschappen).
 • Conclusie: ontwikkeling is een uniek proces, maar wel in zekere zin voorspelbaar. De voorspelbaarheid wordt niet aangegeven in termen van zekerheden, maar in termen van kansen.

  Enkel algemene lijn schetsen (hoe verloopt normale ontwikkeling gemiddeld genomen), wetende dat afwijkingen (bepaalde grenzen) heel gewoon zijn.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Uit welke cognities bestaat embodied cognition?-

- motoriek

- perceptie

- cognitie

Wat wordt bedoeld met embodied cognition?

Belichaamde cognitie

Wat is de definitie van motorische ontwikkeling?

De motorische ontwikkeling bestaat uit veranderingen in motorisch gedrag die de interactie van het rijpende organisme en zijn omgeving reflecteert.

Wat houdt de neurale groep selectie theorie in?

- wisselwerking tussen genen en omgeving

- begint vanuit het neurale - vanuit centrale zenuwstelsel, daarna steeds meer wisselwerking tussen omgeving en aanleg

- variatie en selectie

Wat houdt de dynamische systeem theorie in?

- voortdurende interactie tussen vele elementen

- ziet centrale zenuwstelsel als 1 element (alles is even belangrijk)

- meerdere belangrijke systemen

Welke theorieën zijn er?

- dynamische systeem theorie

- neurale groep selectie theori

Welke invloeden zijn er op de ontwikkeling?

- groeispurts en gevoelige periodes

- (neuro) plasticiteit

- growing into deficit

Wat is myelinisatie?

Ontstaan van vettige wittige stof om neuronen

Wat is het nut van al die overbodige verbindingen?

- Baby moet nog veel dingen leren, hersenen zijn het meest gevoelig voor leren als er heel veel verbindingen zijn --> zo kan het best aanpassen aan eisen van de omgeving

(ervaring voor ene baby is niet hetzelfde als voor andere baby)

- goede ontwikkeling, als er teveel verbindingen blijven ontstaan, gerelateerd aan wiegendood, dus afname is goed

Wat houdt pruning in?

Pruning ('afbraak'): de afbraak van veel verbindingen zodat alleen de werkelijk gebruikte verbindingen blijven bestaan