Summary Exploring strategy.

-
ISBN-10 0273737023 ISBN-13 9780273737025
358 Flashcards & Notes
33 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Exploring strategy.". The author(s) of the book is/are Gerry Johnson, Kevan Scholes, Richard Whittington. The ISBN of the book is 9780273737025 or 0273737023. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Exploring strategy.

 • 1 Introducing Strategy

 • Waar over gaat strategie?
  Strategie gaat over belangrijke vraagstukken voor de toekomst van een organisatie.
 • Wie moeten er binnen een organisatie van strategie weten?
  Ondernemer, Hoger management maar ook middel management
 • Waarom moet middel management weten wat de strategie is?

  Om ondersteuning te kunnen krijgen voor hun ideeën van het hoger management en om de strategie uit te leggen aan het personeel.

 • Het boek heeft het over “exploring strategie” waarom?
  De echte wereld van strategie geeft bijna nooit (directe)antwoorden maar onderzoekt verschillende opties (scenario’s).
 • 1.2 What is strategy

 • Wat is strategie volgens het boek?

  Strategie is de lange termijn richting van een organisatie.
 • 1.2.1 Defining strategy

 • Wat is de definitie van strategie volgens Mintzberg?
  Een patroon in een stroom van beslissingen
 • Wat is het voordeel van de strategie definitie van het boek?

  Deze definitie bevat zowel de lange termijn richting als bewust gekozen richting van een organisatie.
 • Over wat voor periode word strategie normaal gesproken gemeten?
  Strategie word normaal gesproken over meerdere jaren gemeten cq 10 jaar of meer.
 • Hoeveel verschillende (Horizonnen) scenario's moet een goede strategie hebben?

  drie volgens de “three Horizons framework”

  1. a)      Horizon 1 : Beschrijving van de huidige kernactiviteiten;
  2. b)      Horizon 2 : Nieuwe opkomende activiteiten met nieuwe mogelijkheden van winst maken;
  3. c)       Horizon 3 : Nieuwe mogelijkheden en vergezichten waarvan nog niks zeker is (start-ups, nieuwe markten etc.) ;

 • Wat kan een bedrijf bereiken met het 3 horizon concept?
  Managers moeten door deze vorm hun focus op korte ter mijn beslissingen loslaten.
 • 1.2.2 Levels of strategy

 • Welke verschillende levels van strategie bestaan er ?

  • Corporate Strategie 
  •  Business- level strategie
  •  Operationele strategie

 • Wat is Corporate strategie?
  Is de algehele visie van een organisatie hoe waarde wordt toegevoegd aan de verschillende ondernemingen van de organisatie als geheel.
 • Wat is Business-level strategie?
  Business-level strategie gaat over hoe de individuele business moet concurreren in hun specifieke markt.
 • Wat is Operationele strategie?
  Is betrokken bij hoe onderdelen van een organisatie een effectieve bijdragen kunnen leveren aan de Business-level strategie en de Corporate-level strategie als in het leveren van goederen/diensten processen en mensen.
 • Zijn de drie vormen van strategie aan elkaar gelinked?

  Ja Operationele beslissingen staan in nauw verband met de business strategie Indien aanwezig staat de business strategie weer in verband met de corporate strategie.

  Elke vorm van strategie is gelinked aan elkaar en moet het zelfde doel nastreven

 • 1.2.3 Strategy statements

 • Wat zijn de belangrijke 3 onderdelen van een strategie statement?
  1. De fundamentele doelen (waar bestaat de organisatie voor missie)
  2.  Visie en doelstellingen;
  3. de scope en de reikwijdte van het bedrijf;
 • Wat is een missie?
  Dit verwijst naar de doelen en het algemeen nut van de organisatie. Vaak beschreven aan de hand van een antwoord op een simpele vraag: Welke business zitten wij in?  Helpt managers te focussen wat centraal in hun strategie moet staan.
 • Wat is een visie?
  Verwijst naar de doelen en de toekomstige staat van een bedrijf. Een goede visie kan energie geven. 1 simpele vraag: wat willen wij bereiken met het bedrijf.
 • Wat zijn objectives?
  Doelen die SMART zijn
  • Specifiek; Is de doelstelling eenduidig?
  • Meetbaar; Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt?
  • Aanvaardbaar; Is deze acceptabel genoeg voor de doelgroep en/of management?
  • Realistisch; Is het doel haalbaar?
  • Tijdgebonden; Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn?
 • Wat is de Scope en domain van een organisatie?
  Scope en domain refereert naar drie onderdelen:
  1. Klanten;
  2. Geografische locatie?
  3. Mate van interne activiteiten (verticale integratie)
 • Wat wordt er beschreven in het onderdeel advantage van de strategie statement?
  Hoe worden de doelen behaald ten opzichten van hun concurrenten. 
 • Hoe lang mag een strategie statement zijn volgens de heren Colls en Rukstad?
  Niet langer dan 35 woorden dit houdt zulke statements scherp en focused op het essentiële.
 • Wat zeg het over een organisatie als het management een duidelijke en helder strategie statement kan geven?
  Dit geeft een goede test hoe competent  het management is.
 • Zijn dit soort  strategie statements alleen toepasbaar voor grote bedrijven?
  Nee dit is toepasbaar van kleine ondernemer tot multinational.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

1+1

2
Here I ask a question about a concept?
Here I give answer for that concept, summarising with my own words.
Wat is the organisational field?

De community van organisaties die regelmatiger contact hebben met elkaar dan met organisaties buiten deze community.  

Heeft een organisatie één cultuur?

Nee men kan aannemen dat een organisatie bestaat uit meerdere culturen en subculturen

Noem twee Competitive drivers
Interdependence
globalised competitors
Noem drie Governement drivers
Trade policies
Technical standards
Host government policies
Noem drie Cost Drivers:
- Scale Economies
- Country specific differences 
- Favoureble logistics
Wat zijn Market drivers en noem er drie
- Similar customers needs and tastes. in de meeste gemeenschapen hebben mensen ongeveer dezelfde behoetes.
- Global Customers 
- Transferable Marketing
International strategie
refereert naar een aantal opties om te opereren in een anderland dan het moederland
Welke onderdelen vind je in het culturele web?
Stories
Symbols
Rituals and routines
Controlsystems
Orgnisational structures
Power structures
Paradigma