Summary Exploring strategy.

-
ISBN-10 0273737023 ISBN-13 9780273737025
358 Flashcards & Notes
23 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Exploring strategy.". The author(s) of the book is/are Gerry Johnson, Kevan Scholes, Richard Whittington. The ISBN of the book is 9780273737025 or 0273737023. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Exploring strategy.

 • 1 Introducing Strategy

 • Waar over gaat strategie?
  Strategie gaat over belangrijke vraagstukken voor de toekomst van een organisatie.
 • Waar over gaat strategie?

  Strategie gaat over belangrijke vraagstukken voor de toekomst van een organisatie

 • 1+1

  2
 • Wie moeten er binnen een organisatie van strategie weten?
  Ondernemer, Hoger management maar ook middel management
 • Wie moeten er binnen een organisatie van strategie weten?

  Ondernemer, Hoger management maar ook middel management

 • Waarom moet middel management weten wat de strategie is?

  Om ondersteuning te kunnen krijgen voor hun ideeën van het hoger management en om de strategie uit te leggen aan het personeel.

 • Het boek heeft het over “exploring strategie” waarom?

  De echte wereld van strategie geeft bijna nooit (directe)antwoorden maar onderzoekt verschillende opties ( scenario's)

 • Het boek heeft het over “exploring strategie” waarom?
  De echte wereld van strategie geeft bijna nooit (directe)antwoorden maar onderzoekt verschillende opties (scenario’s).
 • 1.1 Introduction

 • Strategy is about key issues for the future of organisations.

  This book takes a broad approach looking at both the economics of strategy and the people side of management strategy in practice.
 • This is a note that explains certain concepts in my material. I can mark certain keyword that I want to memorise in this text.
 • Here I ask a question about a concept?
  Here I give answer for that concept, summarising with my own words.
 • 1.2 What is strategy

 • What is strategy volgens Johnson and Scholes?
  The long-term direction of an organisation
 • Wat is strategie volgens het boek?
  Strategie is de richting die een organisatie op de lange termijn heeft.
 • Wat is strategie volgens het boek?

  Strategie is de lange termijn richting van een organisatie.
 • Wat is strategie?
  strategie is de lange termijn richting van een organisatie
 • De definitie die "exploring strategy" aanhoudt, beweert enerzijds in te spelen op lange termijn planning en georganiseerde keuzes, maar ook op stapsgewijze, opkomende vragen die te herkennen zij als een patroon in keuzes (laatste volgens definitie Mintzberg). Tevens behelst de definitie van ES  strategieën die verschillen en competitie benadrukken én strategieën die een meer coöperatief of imiterend karakter hebben. 
 • Wat zijn andere definitie van strategie?
  A.D. Chandler: Het bepalen van lange termijn doelen en doelstellingen van een onderneming en de activiteiten die men onderneemt om de doelen te bereiken.

  M. Porter: Competatieve strategie gaat over "anders zijn". Het bewust kiezen voor aan ander pakket activiteiten om een unieke mix van waarde te kunnen bieden.

  H. Mintzberg: een patroon in een stroom van besluiten.

 • 1.2.1 Defining strategy

 • 3 leading strategy theorists defining strategy
  1. Chandler: Emphasises a logical flow from the determination of goals and objectives to the allocation of resources.
  2. Porter: Focus on deliberate choices, difference and competition.
  3. Mintzberg: Uses the word pattern to allow for the fact that strategies do not always follow a deliberately chosen and logical plan but emerge in more ad hoc ways.
 • Zie figuur onder knop "afbeeldingen"
 • Wat is de definitie van strategie volgens Mintzberg?
  Een patroon in een stroom van beslissingen
 • Er zijn verschillende definities van strategie. Elke definitie verwijst naar belangrijke maar verschillende elementen van strategie. Het voordeel van de definitie van dit boek is dat (1) de lange termijn richting van een organisatie kan zowel gerichte en logische als meer onverwachte patronen van strategie omvatten. (2) Lange termijn richting kan zowel strategieën omvatten die de nadruk leggen op verschil en competitie als strategieën die de rollen van de organisatie herkennen en nadoen.

 • Three elements of strategy - Long term - Direction - Organisation


  Long term:
  3 horizon framework
  1. Current core activities
  2. Emerging activities
  3. Possibilities


  Direction:
  - Strategies usually follow some kind of long-term direction or trajectory.
  - Strategic direction sometimes only emerges as a coherent pattern over time.
  - Managers and entrepreneurs try to set the direction of their strategy according to long-term objectives.
  - Main objective is maximizing profits, but not always, public sector for instance does not have a strategic direction set for maximizing profit.


  Organisation:
  - Organisations involve complex relationships, both internally and externally. This because organisations typically of a lot of internal and external stakeholders
  Internally: Organisations are filled with individuals with their own interests and views
  Externally: Organisations are surrounded with important relationships; suppliers customers and shareholders.
  Good strategy is about managing as well as strategising.
 • Wat is het voordeel van de strategie definitie van het boek?

  Deze definitie bevat zowel de lange termijn richting als bewust gekozen richting van een organisatie.
 • Drie elementen van de definitie van het boek kunnen verder worden uitgewerkt welke zijn dit en werk ze verder uit.

  1.       Lange termijn – Strategieën worden typisch gemeten over meerdere jaren. Het belang hiervan kan weergegeven worden met de ‘three horizon framework’.

  Three horizon framework = Suggereert dat elke organisatie na moet denken over zichzelf als bestaand uit drie typen van bedrijfsactiviteiten. Deze worden gedefinieerd door de ‘horizons’ in jaren.

  Horizon 1: Bedrijven zijn de huidige kern activiteiten.


  Horizon 2: Bedrijven voeren activiteiten uit die moeten leiden tot een bron van winst.

  Horizon 3: Mogelijkheden waarvoor niks zeker is (met name R&D projecten).

  2.       Strategic direction – Over de jaren volgen strategieën een soort van lange termijn richting of traject. Dit heeft te maken met een lange termijn visie. In de privé sector komt dit vaak neer op het maximaliseren van de winst voor aandeelhouders.  Toch is dit niet altijd een strategische richting.

  3.       Organisation – In dit boek worden organisaties gezien als een complexe relatie, zowel intern als extern. Dit komt vaak door de interne en externe aandeelhouders. Erg belangrijk is hierbij ook de external boundary, namelijk wat hoort bij de organisatie en wat niet?

 • Over wat voor periode word strategie normaal gesproken gemeten?
  Strategie word normaal gesproken over meerdere jaren gemeten cq 10 jaar of meer.
 • Hoeveel verschillende (Horizonnen) scenario's moet een goede strategie hebben?

  drie volgens de “three Horizons framework”

  1. a)      Horizon 1 : Beschrijving van de huidige kernactiviteiten;
  2. b)      Horizon 2 : Nieuwe opkomende activiteiten met nieuwe mogelijkheden van winst maken;
  3. c)       Horizon 3 : Nieuwe mogelijkheden en vergezichten waarvan nog niks zeker is (start-ups, nieuwe markten etc.) ;

 • Wat kan een bedrijf bereiken met het 3 horizon concept?
  Managers moeten door deze vorm hun focus op korte ter mijn beslissingen loslaten.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

1+1

2
Here I ask a question about a concept?
Here I give answer for that concept, summarising with my own words.
Wat is the organisational field?

De community van organisaties die regelmatiger contact hebben met elkaar dan met organisaties buiten deze community.  

Heeft een organisatie één cultuur?

Nee men kan aannemen dat een organisatie bestaat uit meerdere culturen en subculturen

Noem twee Competitive drivers
Interdependence
globalised competitors
Noem drie Governement drivers
Trade policies
Technical standards
Host government policies
Noem drie Cost Drivers:
- Scale Economies
- Country specific differences 
- Favoureble logistics
Wat zijn Market drivers en noem er drie
- Similar customers needs and tastes. in de meeste gemeenschapen hebben mensen ongeveer dezelfde behoetes.
- Global Customers 
- Transferable Marketing
International strategie
refereert naar een aantal opties om te opereren in een anderland dan het moederland
Welke onderdelen vind je in het culturele web?
Stories
Symbols
Rituals and routines
Controlsystems
Orgnisational structures
Power structures
Paradigma