Summary Export management

-
250 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Export management

 • 2 Export, een structurele aanpak

 • Wat zijn de 4 verschillende ondernemingen volgens Perlmutter?
  1. Geocentrische
  2. Regiocentrische
  3. Polycentrische
  4. Etnocentrische
 • Wat is een Geocentrische onderneming?
  Heeft een wereldwijde benadering.
 • Wat is een Regiocentrische onderneming?
  Heeft wereldwijd fundamentele verschillen.
 • Wat is een Polycentrische onderneming?
  Gaat uit van internationale handel.
 • Wat is een Etnocentrische onderneming?
  Deze richt zich op het thuisland.
 • Wat zijn de 6 motieven voor een onderneming om te internationaliseren?
  1. Omzetgroei
  2. Volg-klantoverwegingen
  3. Ondernemingsdoelstellingen
  4. Human resources
  5. Concurrentieoverwegingen
  6. Situationele overwegingen
 • Wat zijn de 5 marketingfuncties in het proces van internationalisering?
  1. Internationale marketing
  2. Exportmarketing
  3. Traditioneel exporteren
  4. Global marketing
  5. Multimarketmarketing
 • Wat is een SBU?
  Strategische businessunits zijn delen van een onderneming. Een SBU kan een productielijn zijn maar ook producten of merken.
  Binnen een onderneming kunnen SBU's in verschillende fasen van internationalisering zitten.
 • Wat zijn de 3 hoofdredenen om met export te beginnen volgens Veldman?
  1. Groei en continuïteit doelstellingen
  2. Ondernemingsdoelstelling en managementcultuur
  3. Belastingvoordeel
 • Wat zijn de 2 hoofdredenen tot internationalisering?
  1. Kostendaling
  2. Mondiale concurrentie
 • Wat is het risico van internationalisering?
  De
  -economische
  -demografische
  -politieke
  omstandigheden zijn anders dan in het thuisland.
 • Welke 3 onderdelen bevat de missie?
  1. De bedrijfsfilosofie
  2. De doelstellingen van de onderneming
  3. Beschrijving van de activiteiten van de onderneming
 • Wat laat het model van Abell zien?
  De onderneming wordt beschreven door middel van 3 dimensies. Het kan worden toegepast als de volgende vragen worden beantwoord:
  1. Afnemers: wie zijn de afnemers?
  2. Technologieën: hoe worden de behoeften van de afnemers voldaan?
  3. Behoeften: wat zijn de behoeften van de afnemers?
 • Wat doen doelstellingen in een onderneming?
  Dit geeft een concreet beeld van wat de onderneming wil bereiken.
 • Wat is een voorbeeld van een primair doel?
  Het vergroten van de marktwaarde.
 • Wat is een voorbeeld van een secundair doel?
  1. Innovatie,
  2. Sociale verantwoordelijkheid
  3. Omzetaandeel.
 • Wat doen de waardeketen van Porter?
  Het model brengt de strategische relevente bezigheden van een organisatie met elkaar in verband.
  De waardeketen toont de primaire activiteiten, de ondersteunende activiteiten en de marge van een organisatie.
 • Porter - Wat zijn de 5 primaire activiteiten?
  1. Marketing en verkoop
  2. Operaties
  3. Service
  4. Ingaande logistiek
  5. Uitgaande logistiek
 • Porter - Wat zijn de 4 secundaire activiteiten (die de primaire bijstaan)?
  1. Infrastructuur
  2. Human Resource Management
  3. Technologische ontwikkeling
  4. Verwerving
 • Hoe wordt de winstmarge berekent?
  De nettowinst : de totale opbrengst x 100%
 • Wat doet de BCG matrix?
  Het is een model waar SBU's beoordeeld worden aan de hand van het relatieve marktaandeel en de marktgroei.
 • BCG - Cashcow?
  Hoog marktaandeel
  Verzadigde markt
 • BCG - Star?
  Hoog marktaandeel
  Groeimarkt
 • BCG - Question mark?
  Klein marktaandeel
  Groeimarkt
 • BCG - Dog?
  Klein marktaandeel
  Verzadigde markt
 • Wat is een kengetal/financiële ratio?
  Een verhoudingsgetal dat is samengesteld uit jaarrekeningen.
 • Wat geeft de liquiditeit aan?
  In welke mate de onderneming aan haar kortlopende betalingsverplichtingen kan voldoen.
  Om dit te bepalen wordt gekeken naar de kengetallen; current ratio en netto werkkapitaal.
 • Hoe bereken je het current ratio?
  Vlottende activa + liquide middelen : Kort vreemd vermogen
 • Hoe bereken je het netto werkkapitaal?
  Vlottende activa + Liquide middelen - Kort vreemd vermogen
 • Wat geeft solvabiliteit aan?
  In hoeverre een onderneming de financiële verplichtingen van alle verschaffers van vreemd vermogen kan nakomen.
  Om dit te bepalen wordt gekeken naar de solvabiliteitsratio en debtratio.
 • Hoe bereken je het solvabiliteitsratio?
  Totale activa : Vreemd vermogen x 100%
 • Hoe bereken je het debt ratio?
  Vreemd vermogen : Totaal vermogen
 • Wat is de rentabiliteit?
  De verhouding tussen een inkomen het het vermogen dat dit inkomen heeft verdient. Dit kan berekent worden met de RTV of REV.
 • Hoe bereken je het RTV?
  Rente + winst voor belasting : Gemiddeld totaal vermogen
 • Hoe bereken je het REV?
  Winst voor of na belasting : Gemiddeld eigen vermogen
 • Wat kun je met een sterkte en zwakteanalyse?
  Hiermee kun je de sterktes en zwaktes in de omgeving van de kansen en bedreigingen analyseren. Op basis hiervan wordt de strategie bepaald.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn de 3 hoofdredenen om met export te beginnen volgens Veldman?
1. Groei en continuïteit doelstellingen
2. Ondernemingsdoelstelling en managementcultuur
3. Belastingvoordeel
Wat zijn de 6 motieven voor een onderneming om te internationaliseren?
1. Omzetgroei
2. Volg-klantoverwegingen
3. Ondernemingsdoelstellingen
4. Human resources
5. Concurrentieoverwegingen
6. Situationele overwegingen
Wat zijn de 4 verschillende ondernemingen volgens Perlmutter?
1. Geocentrische
2. Regiocentrische
3. Polycentrische
4. Etnocentrische
Trompenaars, Particularisme
Goed of slecht is afhankelijk van de omstandigheden en de betrokkenen
Trompenaars, Universalisme
Staat vast wat goed en slecht is
Trompenaars, Diffuse relatie
Vele gespreksthema's horen tot de privésfeer en werken bevorderend voor de relatie
Trompenaars, Specifieke relatie
Zaken en prive leven is gescheiden
Hofstede, Indulgence VS Restraint (IND), Hedonisme
Indulgence staat voor plezier hebben en Restraint voor strikte normen
Hofstede, 3 niveaus mentale programmering
1. Persoonlijkheid -> individu, nature en nurture
2. Cultuur -> groep, nurture
3. Menselijke natuur -> universeel, nature
Marktbewerking, 3 segmentatie strategieën, Ongedifferentieerde marketing
De markt wordt als 1 geheel beschouwd