Summary Familierecht

-
ISBN-10 9462904448 ISBN-13 9789462904446
152 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Familierecht". The author(s) of the book is/are W M Schrama. The ISBN of the book is 9789462904446 or 9462904448. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Familierecht

 • 8.1 Inleiding

 • Waarom worden huwelijk en geregistreerd partnerschap formele relaties genoemd?
  Zowel hun begin als hun einde zijn door de wet geformaliseerd, dat wil zeggen dat bij het begin en einde van de relatie tussenkomst van de overheid verplicht is.
 • De term 'echtscheiding' is gereserveerd voor de ontbinding van het huwelijk, de term 'scheiding' is breder en omvat beëindiging van alle soorten relaties.
 • Wat is een overeenkomst tussen de echtscheiding en de beëindiging van het geregistreerd partnerschap?
  In beide gevallen wordt de relatievorm door de beslissing van een bevoegd overheidsorgaan beëindigd zonder terugwerkende kracht.
 • Kan het geregistreerd partnerschap buitengerechtelijk worden beëindigd?
  Ja, maar alleen het geregistreerd partnerschap van partners zonder minderjarige kinderen (art. 1:80c lid 3 BW), kan met wederzijds goedvinden van de partners buitengerechtelijk door de ambtenaar van de Burgerlijke stand worden beëindigd.
 • Geldt scheiding van tafel en bed zowel voor huwelijk als geregistreerd partnerschap?
  De scheiding van tafel en bed en de ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed zijn niet van toepassing op het geregistreerd partnerschap.
 • Wat is een flitsscheiding en is dat nog steeds mogelijk?
  De beëindiging van het huwelijk door omzetting in een geregistreerd partnerschap -  de zogenoemde flitsscheiding -  is sinds 2009 niet meer mogelijk
 • 8.2 Kenmerken en beginselen

 • Het besluit dat een formele relatie is ontbonden, is een constitutief besluit van een bevoegd overheidsorgaan - voor het huwelijk vooralsnog alleen de rechter, en voor het geregistreerd partnerschap de rechter of de ambtenaar van de Burgerlijke Stand.
 • De bescherming van de zwakkere partij en de kinderen wordt thans gewaarborgd door de rechterlijke tussenkomst en de verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat.
 • Over de gevolgen met betrekking tot de kinderen moeten de ouders sinds 2009 een overeenkomst - het zogenoemde ouderschapsplan - sluiten.
 • 8.3 Belangrijke ontwikkelingen

 • De echtscheiding en de beëindiging van het geregistreerd partnerschap hebben geen terugwerkende kracht en werken dus slechts voor de toekomst.
 • Wat is het voornaamste gevolg van beëindiging geregistreerd partnerschap en echtscheiding?
  Het voornaamste gevolg is dat nagenoeg alle verplichtingen van de echtgenoten en de partners vanaf het moment van de beëindiging ophouden te bestaan.
 • De gemeenschap van goederen wordt zelfs op een eerder moment -  moment van het indienen van het echtscheidingsverzoek/ontbindingsverzoek - ontbonden.
 • Uitzonderingen op de regel dat de scheiding alle verplichtingen tussen de echtgenoten of partners tot een eind brengt:
  De door een van de echtgenoten tijdens de relatie gedane investeringen (bijv. Een grote rol in de zorg voor de kinderen en de huishouding) die tot een vermindering van verdiencapaciteit van deze echtgenoot heeft geleid, werken door na de scheiding en vormen een tweede grond voor partneralimentatie.
 • Eindigt aanverwantschap na scheiding?
  Nee, de aanverwantschap die met bloedverwanten van de andere echtgenoot is ontstaan door het huwelijk, eindigt niet door de scheiding (art. 1:3 lid 3 BW).
 • De scheiding brengt geen verandering in het gezamenlijk gezag van de ouders over hun kinderen. Ook de onderlinge relaties tussen de ex-echtgenoten in hun hoedanigheid van ouders van hun gezamenlijke kinderen eindigen niet met de scheiding.
 • Nieuwe verplichting bij scheiding: voorbeeld -> De verplichting van de gescheiden ouder waarbij de kinderen wonen om de band van de kinderen met de andere ouder te bevorderen.
 • De scheiding van tafel en bed heeft andere gevolgen dan de echtscheiding: de huwelijksband blijft namelijk bestaan.
 • Een van de belangrijkste gevolgen van de scheiding van tafel en bed - de beëindiging van de samenlevingsplicht - is sinds de opheffing van de echtelijke samenlevingsplicht in 2001 komen te vervallen. De ontbinding van het huwelijk na de scheiding van tafel en bed heeft dezelfde gevolgen als een echtscheiding (art. 1:182 BW).
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.