Summary Farmacologie

-
ISBN-10 904301964X ISBN-13 9789043019644
591 Flashcards & Notes
76 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Farmacologie". The author(s) of the book is/are Roger McFadden Nederlandse Justus Hollander het Engels Hans van Leeuwen. The ISBN of the book is 9789043019644 or 904301964X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Farmacologie

 • 1 Cellen en hoe ze werken

 • Noem de celorganellen en hun functie
  Celkern: bevat DNA met genetische code voor onze eiwitten
  Endoplasmatisch reticulum: betrokken bij eiwitsynthese
  Golgi-apparaat: betrokken bij eiwitsynthese
  Ribosomen: betrokken bij eiwitsynthese
  Mitochondriën: produceren energie van de cel in de vorm van ATP
  Celmembraam: regelt wat in en uit de cel gaat
 • Wat is biochemie en is het echt nodig?
  een combinatie van biologie en chemie en draait om de chemie van biologische processen.
  Ja is nodig: geneesmiddelen richten zich op veel biochemische processen in en om cellen.De meesten richten zich op eiwitten. Sommigen antibacteriële grijpen aan op de eiwitsynthese
 • celorganellen
  kleine organen/onderdelen van de cel
 • Hoe cellen eiwitten maken
  informatie die is opgeslagen in chromosomen
  de info in elk gen wordt in de eiwitsynthese vertaald in de juiste volgorde aminozuren
 • Wat zijn eiwitten? en hun functies
  een belangrijke en meest gevarieerde groep van biologische moleculen. 
  tienduizend verschillende eiwitten in het menselijk lichaam.
  verschillende functies:
  structuur: eiwitten vormen pezen en ligamenten
  beweging: eiwitten in spieren zorgen voor spiercontractie
  communicatie: veek hormonen zijn eiwitten
  afweer: antilichamen die bacterien aanvallen en vernietigen zijn eiwitten
  zuurstoftransport: hemoglobine in rode bloedcellen is een eiwit
 • Waar grijpen geneesmiddelen meestal op?
  eiwitten
 • Waar zit de code voor onze eiwitten?
  DNA in de celkern
 • Wat is een gen?
  een stukje DNA met de code voor 1 eiwit
 • Wat zijn lipiden?
  belangrijke groep moleculen.
  belangrijke energiebron en
  onderdelen van celmembramen en
  beschermen tegen de kou.
  bouwstenen van sommige hormonen.
 • verschillende soorten lipiden
  olien en vetten
 • Wat zijn koolhydraten?
  we halen onze energie uit koolhydraten in de vorm van zetmeel en suikers.
  een belangrijke energiebron in de vorm van glucose
 • alle cellen hebben energie nodig in de vorm van ATP. ze gebruiken de energie uit glucose en lipiden om ATP te maken.
 • Wat is cellulaire ademhaling?
  biochemisch proces in de cel waarbij ADP wordt opgeladen tot ATP.
  atp verliest energie bij het uitvoeren van zijn taak bv. activeren van enzym of bij iontransport door een membraam.
  atp verandert dan in adp.
  mitochondrien zorgen er voor dat adp weer wordt opgeladen tot atp
 • woordformule voor het cellulaire ademhalingsproces
  koolhydraat/lipiden + zuurstof --(pijl) ATP + kooldioxide + water + warmte
 • Is het celmembraam vooral gemaakt van eiwit, lipide of koolhydraat?
  lipide
 • noem de vier belangrijkste eiwitten die doelwit zijn voor geneesmiddelen?
  receptoren
  ionkanalen
  enzymen
  transporteiwitten
 • Wat is de naam van het stukje DNA dat de code vormt voor 1 eiwit?
  gen
 • Noem 2 belangrijkste bestanddelen van het celmembraam?
  fosfolipiden en cholesterol
 • Bij welk proces zijn de kern, het endopasmatisch reticulum, het golgi-apparaat en de ribosomen betrokken?
  eiwitsynthese
 • Wat zijn de basisbestanddelen van eiwit?
  aminozuren
 • Hoe noemen we het stukje DNA met de code voor een eiwit?
  gen
 • Mitochondrien produceren ATP. Hiervoor is brandstof in de vorm van glucose en vet nodig, maar ook nog een andere stof, welke?
  zuurstof
 • Noem een glucosepolymeer dat dierencellen gebruiken om hun energie in op te slaan
  glycogeen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waarom is het belangrijk om te weten dat er specifieke subgroepen receptoren zijn?
Geneesmiddelen kunnen zo worden ontworpen dat ze aangrijpen op specifieke weefsels
Waarom kan nitroglycerine (NTG) niet oraal worden toegediend?
NTG wordt bijna volledig gemetaboliseerd tijdens zijn eerste passage door de lever, waardoor onvoldoende nitroglycerine in de bloedbaan komt voor een therapeutisch effect.
Hoe worden agonistisch geneesmiddelen ook genoemd?
Sympaticomimetica en cholinerg (parasympaticomimetica)
Wat doet het celmembraan?
Scheidt het intracellulair vocht van het extracellulair vocht. Receptoren, ionkanalen, enzymen en transporteiwitten zijn eiwitten in het celmembraan
Wat doen ribosomen?
Maken eiwitten door middel van mRNA en gebruiken die om lossen aminozuren aan elkaar te koppelen
Wat is het cytoplasma?
De inhoud van de cel
Wat doen mitochondriën?
Produceren energie voor de cel
Wat doen het endoplasmatisch reticulum en Golgi-apparaat?
Helpen bij de synthese van de eiwitten
Wat is de celkern
Bevat alle genetische informatie
Wat zijn organellen
Kleine onderdelen van cellen