Summary Feniks.

-
ISBN-10 9006462918 ISBN-13 9789006462913
364 Flashcards & Notes
18 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Feniks.". The author(s) of the book is/are Christa Dekkers Leo Salemink. The ISBN of the book is 9789006462913 or 9006462918. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Feniks.

 • 1.1 op zoek naar voedsel

 • prehistorie=ongeschreven geschiedenis
  voorwerpen zoeken->archeologen
 • 1.2 een ander middel van bestaan

 • geschiedkundigen zijn op zoek naar oorzaak en gevolg.
  oorzaak kan je vaak herkennen aan het woordje waarom.
  het gevolg kan je vaak herkennen aan het woordje waardoor.
 • in ongeveer welk jaar stapten mensen over van nomade naar boer
  rond 10000 voor christus.
 • hoe noemen we de overgang van nomade naar boer
  de landbourevolutie
 • waar werd landbouw uitgevonden
  in het land dat we nu het midden-oosten noemen
 • wat veranderde  na de laatste ijstijd
  het klimaat
 • 3 de romeinen

 • hoe ontwikkelde het christendom zich

   

  mensen begonnen belangstelling ervoor te krijgen

 • waarom werd het christendom een staat goddienst 

  omdat er een keizer was die dit zelf werd 

 • 4.1 de koning en zijn leenmannen

 • wie was Karel de Grote?
  Karel de Grote was een keizer van de Franken
 • De leenman had 4 plichten, welke? noem er 2
  - hij moest trouw zweren aan de koning
  - hij moest zijn gebied besturen en er rechtspreken
 • Wat is het leenstelsel?
  het leenstelsel is een manier van besturen waarbij de koning het dagelijks bestuur overlaat aan leenmannen
 • Wat is een leenman?
  een leenman is een edelman die een gebied bestuurde voor zijn leenheer
 • Wat is een zendgraaf?
  een zendgraaf is iemand die namens de koning door het rijk reisde en de leenmannen controleerde
 • In welk jaar werd Karel de Grote keizer?
  in het jaar 800
 • Wat deed Karel de Grote?
  - wetten opschrijven van de volken die hij had overwonnen
  - nieuwe regels en wetten die hij zelf invoerde 
  zodat hij kon laten kon controleren of iedereen zich aan de regels hield
  - hij liet scholen stichten
  - hij liet munten maken
 • Wat is een vazal?
  een vazal is een krijgsman die trouw had gezworen aan de koning
 • Wanneer is Karel de Grote overleden?
  in 814
 • de meeste gebieden werden bestuurd door...
  een hertog of een graaf
 • Wat vergat de leenman liever?
  dat het stuk land wat hij te leen had gekregen van de koning


 • Wanneer krijgt de leenheer een achterleenman? 
  als de leenman iets uitleent aan een andere leenman
 • wanneer is Karel de Grote geboren?
  in 742
 • stond de ka'aba er voor Mohamed? ja of nee?
  ja
 • wat is de islam?
  een godsdienst met Allah als god
 • wat is een kalief?
  een leider van het arabische rijk
 • wat is een profeet?
  iemand die boodschappen doorgeeft aan een god
 • wat hebben wij overgenomen en geleerd van de arabieren?
  geneeskunde
  wiskunde
  aardrijkskunde
 • wat was al-andalus?
  al-andalus was een gebied in spanje waar de mensen veel kennis hadden
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

waar werden de normalen mensen begraven
in de woestijn onder het zand.
hoe heet de rivier waar iedereen leefde in egypte.
de Nijl
wat is een mummie?
een farao of een priester.
wat zijn piramides?
piramides zijn gebouwen die werden gemaakt voor de farao, dan kan hij/zij veilig naar het dodenrijk
waar leegden de eerste boeren?
in het midden-oosten
waar ging het de boeren en de jagers-verzamelaars vooral om?
om eten. eten eten en nog eens eten
hoe heet de tij waar hun leefden.
de steentijd
hoe heet die tijd waar hun in leefden waar wij nog steeds in leven?
de ijstijd
Wie hadden er veel potten bij zich? De ene of de andere.
De boeren.
in welk tijdperk gebeurd dit allemaal?
Van 20.000 v chr tot 3000 v chr